REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Serce pasowało. Opowieść o polskiej transplantologii

20 października 2017 10:02

W 1970 roku z próbki norweskiej ziemi zawierającej grzyby [i]Tolypocladium inflatum [/i]zostaje wyizolowana cyklosporyna – ten związek złożony z jedenastu aminokwasów hamuje aktywność komórek układu odpornościowego. Pierwszym lekarzem, który podał pacjentowi po transplantacji cyklosporynę był w latach osiemdziesiątych prof. Norman Shumway z Uniwersytetu Stanforda.

W latach sześćdziesiątych o przyjęcie przeszczepu walczono, naświetlając chorego promieniami rentgenowskimi i podając sterydy. (fot. Wydawnictwo Czarne)

Wszystkim tym, którym podobał się film „Bogowie” i jego tematyka, polecam książkę Anny Matei „Serce pasowało. Opowieść o polskiej transplantologii”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016. Autorka zabiera nas na sale operacyjne i pozwala obserwować zmagania wybitnych chirurgów. Książka jest oparta na przeprowadzonych rozmowach z chirurgami transplantologami. Byli to: prof. Andrzej Bochenek, prof. Jerzy Hołowiecki, prof. Jerzy Jabłecki, prof. Wiesław Wiktor Jędrzejczak, prof. Piotr Kaliciński, prof. Adam Maciejewski, prof. Jacek Moll, prof. Wojciech Rowiński, prof. Jacek Szmidt, prof. Janusz Wałaszewski, prof. Marian Zembala, dr med. Wojciech Nielubowicz.

Czytając książkę, zwracałam szczególną uwagę na aspekty farmakologiczne (zwłaszcza wprowadzenie leków immunosupresyjnych). W latach sześćdziesiątych o przyjęcie przeszczepu walczono, naświetlając chorego promieniami rentgenowskimi i podając sterydy.

REKLAMA

Pierwszej polskiej pacjentce po przeszczepie nerki podawano azatioprynę i prednizon. Jednak taki schemat immunosupresji był niewystarczająco skuteczny.

W latach siedemdziesiątych rozwój światowej transplantologii uległ zahamowaniu – organizmy biorców odrzucały wszczepione narządy, przeciwciała atakowały komórki narządu, który zaczynał obumierać, a stosowane przed przeszczepem sterydy i promieniowanie rentgenowskie nie były w stanie cofnąć zniszczeń…

REKLAMA

W 1970 roku z próbki norweskiej ziemi zawierającej grzyby Tolypocladium inflatum zostaje wyizolowana cyklosporyna – ten związek złożony z jedenastu aminokwasów hamuje aktywność komórek układu odpornościowego. Pierwszym lekarzem, który podał pacjentowi po transplantacji cyklosporynę był w latach osiemdziesiątych prof. Norman Shumway z Uniwersytetu Stanforda.

Irwin W. Sherman w książce „Drugs that Changed the World: How Therapeutic Agents Shaped Our Lives” podkreśla różnicę pomiędzy cyklosporyną a wcześniejszym leczeniem immunosupresyjnym: naświetlanie i azatiopryna hamują namnażania komórek układu odpornościowego, ale są nieselektywne i mogą także hamować proliferację innych komórek, jak białe i czerwone krwinki. Cyklosporyna selektywnie hamuje namnażanie limfocytów T. Związek ten zmniejsza wytwarzanie i uwalnianie IL-2 poprzez wewnątrzkomórkowe zahamowanie kalcyneuryny. Działanie cyklosporyny jest odwracalne; lek nie wykazuje działania limfocytotoksycznego. Potęgę cyklosporyny dobrze oddają statystyki: przed jej zastosowaniem w tranplantologii na świecie było 10 centrów zajmujących się przeszczepami, w ciągu kilku lat od jej wprowadzenia – 1000.

Warto także zwrócić uwagę na wyłaniający się z opowieści Anny Matei obraz polskiej medycyny w czasach PRL. Opowieść o polskiej transplantologii zaczyna się od 1966 roku i pierwszego w Polsce przeszczepu nerki. W latach sześćdziesiątych w Polsce było kilka aparatów do hemodializy – tzw. sztucznych nerek – były to dwumetrowe bębny owinięte dwudziestoma metrami celofanowej rurki. Ze względu na ograniczenia techniczne do zabiegu dializy kwalifikowano raczej pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, tych z przewlekłą – nie… Nie istniały jeszcze skuteczne leki moczopędne ani leki na towarzyszącą niewydolności nerek niedokrwistość czy nadciśnienie.

Rozmówcy Anny Matei podają przykłady absurdalnych sytuacji, np. kiedy chorego po przeszczepie szpiku umieszczono w prowizorycznej separatce, oddzielonej od reszty sali prześcieradłem zawieszonym na wbitych w ścianę gwoździach, a ze względu na deficyt salowych podłogę w pomieszczeniu mył… chirurg transplantolog. Brakowało sprzętu, plastikowe dreny, z założenia jednorazowe, myto i sterylizowano po kilkadziesiąt razy, dopóki nie popękały. Łatano jednorazowe lekarskie rękawiczki, aż do momentu, kiedy trzeba było naklejać łatę na łacie.

REKLAMA

Reportaż Anny Matei jest powściągliwy i surowy w formie, jednak między wierszami kryją się potężne emocje – ze strony biorców, lekarzy transplantologów, rodzin dawców…

W podsumowania autorka przytacza słowa Jana Pawła II – mówiącego w encyklice Evangelium vitae, że na heroizm dnia codziennego „składają się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające kulturę życia. Pośród tych gestów na szczególne uznanie zasługuje oddawanie organów, zgodnie z wymogami etyki, w celu ratowania zdrowia, a nawet życia chorych, pozbawionych niekiedy wszelkiej nadziei” oraz statystyki – z ankiet przeprowadzonych przez Poltransplant wynika, że trzy czwarte ankietowanych nie ma pojęcia, jakie jest zdanie ich najbliższych na temat dawstwa, natomiast w ankiecie CBOS z 2012 roku 75proc. Polaków zadeklarowało, że nie ma nic przeciwko temu, by po ich śmierci pobrano od nich narządy…

Jest zatem o co się starać, jest o czym myśleć i o czym rozmawiać z najbliższymi – aby do tej rozmowy się przygotować, warto przeczytać książkę Anny Matei „Serce pasowało”.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Babska ręka Babska ręka

W środowisku aptekarskim krąży anegdota wyjaśniająca wszystkie niepowodzenia farmaceutów w realizacj...

Recenzja filmu – Witaj w klubie Recenzja filmu – Witaj w klubie

W walce o własne życie przeciwnikiem często nie jest śmiertelna choroba, ale ułomny system opieki zd...

Samo przejdzie Samo przejdzie

A co gdyby nie brać żadnych leków? Czy choroba będzie ciągnąć się w nieskończoność? A może jej objaw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz