REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sieciowa czyli jaka?

10 sierpnia 2015 08:23

Sporo złego mówi się ostatnio o aptekach sieciowych – i słusznie. Zauważyłem jednak, że jedynie farmaceuci i osoby związane z rynkiem aptecznym są w stanie w ogóle zrozumieć tego typu rozmowy. Dla laików jest to temat totalnie abstrakcyjny…

Rozmawiając ostatnio w gronie rodzinnym na temat zagrożeń związanych z rozrostem sieci aptecznych usłyszałem pytanie, które totalnie zbiło mnie z tropu: „A jakie to są te apteki sieciowe?”. No właśnie. Jak wytłumaczyć przeciętnemu człowiekowi czym są sieci apteczne? Dla niego apteka to apteka. Patrząc na jej fasadę rzadko rozróżnia i kojarzy logo czy barwy. Kiedy wchodzi do środka widzi człowieka ubranego w biały fartuch i półki zapełnione kolorowymi kartonikami – mniej lub bardziej porządnie ułożonymi. Nie dostrzega sieci. Nie rozumie tego pojęcia.

To zdarzenie uzmysłowiło mi w jak hermetycznym światku funkcjonujemy. Dyskutujemy o kwestiach dla nas oczywistych i ważnych. Często jako argumentu używamy dobra pacjenta. Tymczasem sam pacjent nie dość, że nie jest zainteresowany naszymi dysputami, to tak na dobrą sprawę nie ma o nich bladego pojęcia. Kiedy padają hasła „sieć apteczna”, „odwrócony łańcuch dystrybucji”, „eksport równoległy”, „wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności”… ludzie robią wielkie oczy. Dla nas to pojęcia podstawowe – aksjomaty. Wyjaśnianie ich definicji to wybijanie dyskusji z jej naturalnego i porywającego rytmu.

REKLAMA

Jak zatem laikowi wyjaśnić czym są apteki sieciowe? Najprościej chyba użyć analogii do innych sieci znanych z rynku. Sieci apteczne to takie apteczne Biedronki, które przyciągają niskimi cenami i wyzyskują pracowników. Robią wszystko, żeby przygarnąć do siebie jak najwięcej klientów i nie przejmują się tym, że niszczą okolicznych przedsiębiorców indywidualnych. Wciskają nam swoje produkty o kiepskiej jakości tylko dlatego, że mają na nie najwyższą marżę. Kwitnie w nich sprzedaż przykasowa a ich wnętrze jest tak zaprojektowane, aby klient wyszedł z tuzinem niepotrzebnych rzeczy.

REKLAMA

To tylko niektóre analogie „sieciowe”. Oczywiście rynek apteczny posiada swoją specyfikę i przez ostatnie lata wykształciły się na nim patologie nigdzie indziej nie spotykane. Za ich powstanie sporą odpowiedzialność ponoszą właśnie apteki sieciowe. Jednak ich największym grzechem jest wykorzystywanie zawodu zaufania publicznego do pomnażania spółkowego kapitału. Wykorzystywanie do tego stopnia, że pracujący w nich farmaceuci są zmuszani do postępowania wbrew kodeksowi etyki i własnej wiedzy oraz doświadczeniu. Ich pracodawcami są bezimienni akcjonariusze, których nie interesuje misja zawodu farmaceuty i jego społeczna wartość. Oceniają jakość wykonywanej przez aptekarzy prac za pomocą wykresów i słupków sprzedaży.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież w ten sam sposób funkcjonują apteki indywidualne. Muszą na siebie zarabiać, a żeby to robić muszą sprzedawać jak najwięcej i z jak największą marżą. Oczywiście, to prawda. Różnica polega jednak na tym, że sieci apteczne są nienasycone. Na swoich stronach internetowych chwalą się tym, że osiągana przez nie sprzedaż jest kilkukrotnie większa niż w aptekach indywidualnych. Czy to służy pacjentom? Drenowanie ich kieszeni? Czy to oznacza racjonalne stosowanie leków? Apteki sieciowe nieustannie dociskają śrubę i oczekują wzrostów. Jeśli ich nie ma to redukują koszty obcinając pensje, zatrudniając młodych farmaceutów po stażu, zwalniając tych doświadczonych i droższych itp… Jak tak dalej pójdzie leki naprawdę będziemy kupować w Biedronkach, gdzie na kasie będzie siedział technik ledwie po maturze…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Warfaryna post scriptum Warfaryna post scriptum

Jakiś czas temu opublikowałem przegląd lekowy dotyczący warfaryny. Od pewnego czasu chodziła mi głow...

Pacjent rozpuszczony jak dziadowski bicz Pacjent rozpuszczony jak dziadowski bicz

Jest takie powiedzenie w moich stronach: „rozpuszczony jak dziadowski bicz”. Określa osobę rozpieszc...

Daj mi lek, a choroba sama się znajdzie Daj mi lek, a choroba sama się znajdzie

Nauka idzie do przodu, farmacja idzie do przodu, lecz mam wrażenie, że obie są wciąż o krok za rekla...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz