REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sieciówki mają konia trojańskiego…

18 sierpnia 2015 10:01

Właściciele aptek sieciowych są nienasyceni. Dla nich dzień bez wzrostu sprzedaży to dzień stracony. W pogoni za zyskiem i wpływami zaczynają wyciągać swoje lepkie łapy po samorząd aptekarski. Nawołują do udziału w wyborach i rozliczania obecnych władz… Pod pięknymi i nośnymi hasłami ukrywają swoje prawdziwe intencje.

Już od dawna dochodziły do mnie plotki, że apteki sieciowe chcą wprowadzić do izb aptekarskich swoich przedstawicieli. Teraz wiem, że to prawda. Przerażająca prawda. Sieciowe lobby zatrudniło w tym celu naganiaczy, którzy werbują w całej Polsce farmaceutów niezadowolonych z otaczającej ich rzeczywistości. A takich oczywiście nie brakuje. Celem tych naganiaczy (również farmaceutów, którym prawdopodobnie wyprano mózgi korporacyjną śpiewką lub po prostu im zapłacono) jest podburzanie pracowników aptek przeciwko obecnym władzom samorządu i namawianie ich do udziału w wyborach. Tworzone są wręcz listy przyszłych delegatów, którzy będą reprezentować interesy sieci. Pod przykrywką propacjenckich haseł i obietnic świetlanej przyszłości polskich aptek, kryje się jednak niecny plan, do którego realizacji nie wolno dopuścić.

Zadajmy sobie proste pytanie – dlaczego apteki sieciowe chcą mieć jak najwięcej swoich reprezentantów w izbach aptekarskich? W tych samych izbach, które nieustannie dyskredytują, oczerniają i ośmieszają? Odpowiedź jest prosta. Bo to właśnie te izby najbardziej zagrażają ich interesom. Samorząd aptekarski powstał po to, żeby reprezentować interesy aptekarzy i dbać o właściwe wykonywanie zawodu farmaceuty. Jest jedyną organizacją mogącą wpływać na przyszłość naszego zawodu. Jego skuteczność w tym co robi to już osobna sprawa. Nie można jednak negować faktu, że pod względem instytucjonalnym, to Naczelna Izba Aptekarska ma wpływ na rządzących i jest jedynym partnerem do rozmowy o aptekarstwie z Ministerstwem Zdrowia.

REKLAMA

To się oczywiście nie podoba sieciom aptecznym. Dlaczego? Bo jednym z głównych celów samorządu aptekarskiego jest wprowadzenie reguły umożliwiającej posiadanie apteki tylko farmaceutom. Czyli czegoś co jest normą w krajach zachodu, a u nas zostało katastrofalnie zaniedbane. Właściciele sieci aptecznych widząc upór izb aptekarskich w przekonywaniu rządzących do konieczności wprowadzenia tej reguły, odczuwają coraz większe niebezpieczeństwo i strach. A co jeśli tym aptekarzom się uda? Co się stanie z naszymi wielomilionowymi inwestycjami i sieciami? Jak będziemy pomnażać nasze majątki? Jako, że najlepszą obroną jest atak, właściciele sieci aptecznych postanowili przejąć samorząd…

REKLAMA

Oczywiście aby zyskać potrzebne poparcie farmaceutów, wprowadzić swoich delegatów i ludzi do rad aptekarskich, musieli całość solidnie zakamuflować. Dlatego powołali stowarzyszenie, które wykorzystuje każdą okazję by wbić szpilę obecnym władzom samorządu. Wzburzeni i nakręceni farmaceuci podłapują te utyskiwania i powielają – często bez sprawdzania ich wiarogodności. Takie „bicie piany” ma na celu zdyskredytować doświadczonych farmaceutów i zapędzić do wyborów jak najwięcej młodych farmaceutów, którzy jeszcze nie poznali istoty tego rynku i nie wiedzą jak ważna jest obrona polskiego aptekarstwa przed „niefarmaceutami”.

Pamiętajcie! Jeśli przedstawiciele sieci aptecznych zyskają prawo głosu w izbach aptekarskich, nasza praca nigdy nie będzie już wyglądała normalnie. Nie dajcie się uwieść ich populistycznym hasłom i fałszywej trosce o przyszłość naszego zawodu. To istne konie trojańskie, których nie możemy wpuścić do izb, bo skończy się to totalną masakrą.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Z opieką farmaceutyczną dookoła świata Z opieką farmaceutyczną dookoła świata

Opieka farmaceutyczna nie jest wynalazkiem ostatnich lat. W różnych formach funkcjonuje na świecie j...

Faktura w aptece Faktura w aptece

Zasady wystawiania faktur na leki budzą wiele kontrowersji. Szczególnie od kiedy jeden niewłaściwy d...

Wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że tak będzie

Już trzy miesiące temu pisałem o tym, że wprowadzenie Apteki dla Aptekarza spowoduje przyspieszenie ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz