REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak

3 marca 2017 09:00

Dzięki Simonie Kossak dane nam było poznać niezwykłe medyczne historie wielu roślin. Okazuje się jednak, że nie mniej niezwykłe było jej życie, opisane w książce „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”.

Dzięki Simonie Kossak dane nam było poznać niezwykłe medyczne historie wielu roślin. Nie mniej ciekawe było jej życie...

W styczniu 2017 roku, nakładem wydawnictwa Marginesy, ukazała się książka „O ziołach i zwierzętach” Simony Kossak (pierwsze wydanie z 1995 roku). Simona Kossak ukończyła studia biologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, jej specjalnością była psychologia zwierząt. W latach siedemdziesiątych wyjechała z rodzinnego Krakowa i zamieszkała najpierw w Białowieży, a następnie w leśniczówce zwanej „Dziedzinką” w Puszczy Białowieskiej. Pracowała w Zakładzie Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych w Białowieży, a kolejne stopnie naukowe, aż do profesora zwyczajnego, osiągnęła w dziedzinie nauk leśnych, badając zachowania ssaków leśnych i ich relacje ze środowiskiem. Szerzej znana była jako popularyzatorka działań na rzecz obrony przyrody, autorka radiowych gawęd przyrodniczych pt.: „Dlaczego w trawie piszczy” i filmów o zwierzętach.

W książce „O ziołach i zwierzętach” znajdujemy charakterystykę wielu gatunków roślin, zawierającą, poza podstawowymi informacjami, jak opis wyglądu, skład rośliny, jej zastosowanie, także mnóstwo zabawnych ciekawostek z historii medycyny. Dowiadujemy się, że babka lancetowata cieszyła się uznaniem już w I wieku n.e., była wymieniana w chińskim zielniku wśród dwudziestu „roślin książęcych”, na równi z dostojnym żeń-szeniem. Grecy i Rzymianie uważali babkę za panaceum, stosowali ją m.in. w leczeniu skutków ukąszenia przez jadowite węże i skorpiony. W średniowieczu wierzono, że napar z babki wąskolistnej przepędza miłość, wywołaną złym urokiem i jest lekarstwem dla pogryzionych przez wściekłe zwierzęta. Rzymianki farbowały włosy sokiem z czarnego bzu. Huba w kształcie ludzkiego ucha, rosnąca na krzewach bzu od północnej strony, rozmoczona w olejku różanym, była stosowana w okładach przy zapaleniu oka. Bez czarny, poza tym że leczniczy, był rośliną magiczną dla Słowian. Cierpiący na podagrę i reumatyzm Słowianie z okolic Lasu Czeskiego trzykrotnie o wschodzie słońca udawali się do krzewu bzu i chwytając jego gałązkę, prosili o „zabranie” choroby. Słowianin z Moraw, chory na febrę, musiał owinąć szyję wiechciem owsianym, biec do bzu, prosić krzew o uleczenie, a potem wrócić do domu tyłem, skacząc na jednej nodze (brzmi dosyć skomplikowanie).

REKLAMA

Z książki Kossak dowiadujemy się też, w jaki sposób rozpoczęła się kariera Rasputina. Otóż wyleczył on carewicza Aleksandra z czerwonki na pomocą odwaru z owoców borówki czarnej zmieszanych z pięciornikiem. Ciekawe są także, przywoływane przez autorkę, historyczne nazwy roślin, np. babka lancetowata w starych zielarskich podręcznikach to kopiczka, języczki polne, języczki gęsie; zaś bez czarny to inaczej bez aptekarski, bez psi, holunder, hyczka, kyćka. Podobnie jak babka, bez i borówka opisane są inne rośliny lecznicze, w tym żurawina, wierzba, werbena, tatarak, szałwia lekarska, rumianek, skrzyp polny, rdest ostrogorzki, pokrzywa, lulek czarny, krwawnik, kozłek lekarski.

REKLAMA

Zaintrygowana opowieściami o roślinach, sięgnęłam po biografię Simony Kossak, autorstwa Anny Kamińskiej, pt. „Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak”. „Simona” jest biografią napisaną bardzo oszczędnie i taktownie. Niektórych rzeczy możemy się tylko domyślać, autorka nie drąży tematu, jeśli czuje, że rozmówcy nie chcą odpowiadać na pytania. Wiele osób wypowiada się anonimowo, co trochę zaskakuje, ale jak możemy sądzić, z pewnego punktu widzenia, Simona Kossak była postacią kontrowersyjną. Po pierwsze, miała artystyczne korzenie, jednak – wbrew oczekiwaniom otoczenia – nie kontynuowała rodzinnej tradycji malarskiej bądź pisarskiej, wybrała drogę naukową. Po drugie, żyła tak, jak chciała, ze swoimi nałogami, marzeniami, swoim „wielkim ego” (to określenie pojawia się w rozmowach kilkukrotnie); prywatnie – wbrew konwenansom, zawodowo – z własną wizją ochrony naturalnych ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Była wykształconą dziewczyną z artystycznej rodziny, która zamieszkała w puszczy, w domku bez prądu i bieżącej wody.

Nie stroniła od ciężkiej fizycznej pracy, przez lata badała zwyczaje zwierząt z puszczy, a jak mówią jej współpracownicy, zajmowanie się stadem saren, w ramach doktoratu, to była ciężka praca. Zwierzęta otaczały Simonę cały czas, niektóre mieszkały z nią w gajówce. Simona przyjaźniła się z lochą Żabką i samicą rysia, przez długi czas towarzyszył jej nieznośny kruk. Na zdjęciach Dziedzinki, wykonanych przez fotografa Lecha Wilczka, widać pamiątki z Kossakówki, zwierzęta, a wokół domu – prawdziwie rajski ogród. Biografia Simony Kossak to piękna historia o poszukiwaniu miłości i akceptacji, o wrażliwości na piękno przyrody, ilustrowana dobrymi fotografiami.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Geny w farmacji Geny w farmacji

Tradycyjna apteka jest tak naprawdę odzwierciedleniem naukowego stanu wiedzy sprzed dekady lub dwóch...

Farmacja poziom 2.0 Farmacja poziom 2.0

Ordynator oddziału, na którym pracuję, wciąż ma problem, jak się do mnie zwracać. Wszyscy są tutaj b...

Gluten gorszy od morfiny? Gluten gorszy od morfiny?

Po trudach długiego porodu zakończonego cesarskim cięciem, moja pacjentka otrzymała na sali obserwac...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz