REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą lub…

28 września 2017 08:39

Klepany pod koniec każdej reklamy slogan daje do zrozumienia, że lekarz na równi z farmaceutą może udzielić kompletnej informacji na temat produktu leczniczego. W rzeczywistości jednak pacjentów często spotyka wielkie rozczarowanie. Lekarze pierwszego kontaktu wciąż wiedzą niewiele na temat leków…

Farmaceuta powinien instruować pacjentów, aby nigdy nie przekazywali produktów leczniczych zawierających retinoidy innej osobie (fot. Shutterstock)

Tak jak każdemu, lekarzom zdarzają się pomyłki wynikające ze zmęczenia i utraty koncentracji, jak błędy przy wypisywaniu recept, brak informacji o dawkowaniu czy zasadach prawidłowego przyjmowania leków. Czasem z podniesioną brwią i niedowierzaniem patrzymy na recepty, na których ewidentnie mamy zapisane leki o działaniu antagonistycznym lub preparaty z tą samą substancją czynną, ale o innej nazwie handlowej. Ale są też inne błędy. Ostatnio w osłupienie wprawiają mnie recepty i zalecenia lekarzy dotyczące przyjmowania leków podczas karmienia piersią.

Okazuje się, że matki karmiące należą do tej grupy pacjentów, u której lekarze albo nie zalecają żadnej terapii, albo przepisują leki pod warunkiem odstawienia dziecka od piersi. Notorycznie spotykam się z zakazem stosowania antybiotyków, leków zobojętniających, leków rozkurczowych, kropli do nosa, sterydów miejscowych, donosowych, wziewnych, leków przeciwbakteryjnych, przeciwbólowych (oprócz paracetamolu), leków na biegunkę oraz przeciwalergicznych podczas karmienia piersią, których bezpieczeństwo podczas laktacji jest dobrze zbadane i znane. A jeśli zdarzy się nieszczęście i matka zachoruje – dostaje niejasne informacje jak ma postępować, jaki odstęp chować od przyjęcia leku do następnego karmienia. Zwykle, jeśli dziecko skończyło sześć miesięcy, proponowane jest przejście na mieszankę i zakończenie karmienia piersią.

REKLAMA

W rezultacie patrzymy na te tłumy zakatarzonych, załzawionych kobiet, które na alergię piją tylko wapń, męczących się z żurawiną podczas zapalenia pęcherza i łykających witaminę C wypluwając płuca podczas zapalenia oskrzeli.

Ale czemu się dziwić? W końcu panuje przeświadczenie, że karmienie piersią to tytaniczny wysiłek, że trzeba walczyć jak lwica, żeby utrzymać laktację, że jak się dotrwa do tych 6 miesięcy obowiązkowych do uzyskania tytułu dobrej matki karmiącej to kobieta staje się herosem na miarę supermana. Coś co jest naturalne, korzystne dla matki i dziecka, zgodne z potrzebami większości kobiet staje się opcjonalne, wymagające ogromnego wsparcia i samozaparcia, między innymi dlatego, że personel medyczny tak niewiele wie na ten temat.

REKLAMA

W takiej sytuacji do akcji mógłby wkroczyć bohaterski farmaceuta, który uratuje męczennicę matkę i jej laktację, a dziecko zbawi od sztucznego mleka czy rozszerzania diety od absurdalnego czwartego miesiąca życia udzielając rzetelnej informacji dotyczącej terapii w oparciu o najnowsze doniesienia. Bo przecież w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, a my przecież wiemy tak wiele o lekach. Mamy wiedzę z zakresu farmakologii i farmakokinetyki, znamy losy leku w ustroju, na tej podstawie umiemy wnioskować o toksyczności, interakcjach, bezpieczeństwie stosowania terapii. Czemu więc tabuny zagubionych matek karmiących snują się po forach internetowych i grupach wsparcia w rozpaczy szukając metod leczenia powszechnych dolegliwości, zamiast skierować swoje kroki do apteki?

Szczerze powiedziawszy nie zainteresowałabym się tym tematem, gdyby nie dotyczył mnie samej. Nie sądzę, żeby każdy farmaceuta wnikliwie przyglądał się zaleceniom lekarzy u kobiet karmiących piersią, a wiem z autopsji i opowieści pacjentów, że wielu unika wyrażania jakichkolwiek opinii na temat farmakoterapii podczas laktacji. Wiemy, że ważne jest karmienie piersią (ale niekoniecznie dlaczego), ale boimy się wyrazić swoje stanowisko, dając sobie odbierać pewien zakres kompetencji na rzecz niedoszkolonych lekarzy. A przecież mamy i szkolenia, i literaturę, i wiedzę.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zakaz reklamy aptek jak prohibicja? Zakaz reklamy aptek jak prohibicja?

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie dyskusja na forum FGD. Czy naprawdę warto „kruszyć kopie” i...

Lekowe tsunami Lekowe tsunami

Przeciskałem się zatłoczonymi, dusznymi korytarzami jednego z budynków Ministerstwa Zdrowia Sri Lank...

PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne? PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne?

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informa...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz