REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Świąteczne pogotowie

1 kwietnia 2016 12:19

Mieszanka wybuchowa – apteka całodobowa, dyżurująca, zlokalizowana w centrum handlowym, czas świątecznej wielkanocnej gorączki. W tych ekstremalnych warunkach można dowiedzieć się wiele o naszych pacjentach: o hierarchii ich potrzeb, podejściu do instytucji apteki, o ich zapobiegliwości i odpowiedzialności za swoje i innych zdrowie.

W jakie niezbędne preparaty należy zaopatrzyć się przed świętami Wielkiej Nocy? Dodam jeszcze, że najlepiej zrobić to w ostatniej chwili – w Wielką Sobotę, najlepiej w godzinach wieczornych, gdy za chwilę kończą się zwyczajne godziny pracy apteki a zaczyna dyżur. Wbrew pozorom nie są to tylko leki przeciwbólowe, przeciwko przeziębieniu/grypie, czy łagodzące skutki przejedzenia, lecz także:

– szampony przeciwłupieżowe i preparaty na kurzajki,

REKLAMA

– szampony „w srebrnej tubie” (jakby jednorazowe umycie miało przykryć siwiznę tuż przed świątecznym śniadaniem),

REKLAMA

– kosmetyki (z górnej i dolnej półki): płyny micelarne, kremy matujące, preparaty do oczyszczania „zaskórniaków” oraz zestawy prezentowe, „ale tak do 40 złotych”.

– bańki szklane, sztuk 20.

Dyżurujący farmaceuci doskonale wiedzą, że wśród „świątecznych” pacjentów zdarzają się także poważniejsze sytuacje, które możemy nazwać niecierpiącymi zwłoki. Do takich przypadków należał pacjent, przychodzący z receptą prolongowaną (ważną jeszcze przez tydzień), na lek, którego oryginału ani generyka nie mieliśmy na stanie. Grzecznie zwróciłam uwagę, że przecież można było wykupić preparat wcześniej, ale niestety, dziwnym trafem, pacjent dopiero dziś spostrzegł, że blister jest pusty… Trudno się mówi – mężczyzna nie był poważnie chory ani wielolekowy, więc pozostało mieć nadzieję, że wytrzymał te kilka dni bez mieszanki amlodypiny i jednej ze statyn…

Zgoła inaczej mogło być w przypadku pewnego dziecka, którego mama zadzwoniła w nocy. „Pani magister, jest taka sprawa, moje dziecko ma padaczkę i dziś skończyły nam się leki. Czy mogłaby pani wydać mi opakowanie /tu nazwa preparatu/ bez recepty?”. Zdębiałam – jak można by tak nieodpowiedzialnym, żeby dopuścić do tego, by własnemu dziecku zabrakło tak ważnych leków?! Niestety, u mnie „na receptę – bez recepty” nie przechodzi. Tak naprawdę nigdy nie mam pewności, dla kogo rzeczywiście ten lek będzie przeznaczony i czy pacjent dobrze podaje nazwę i dawkę. Nie mam też ochoty wyłudzać od lekarza recept, jeśli pacjent weźmie lek i nigdy więcej się nie pojawi – odmawiam więc „odpowiedzialnej” matce i proponuję udanie się na dyżur, gdzie lekarz wypisze receptę lege artis. Jak się później okazało, moja odmowa była słuszna, ponieważ kobieta nie pojawiła się wcale.

REKLAMA

Inny telefon bardzo mnie zaskoczył – odbieram, zastanawiając się, czy znów padnie pytanie o ratującą życie maść z pięciornikiem czy ampułki na wypadanie włosów. Podnoszę słuchawkę i słyszę zmartwiony głos starszej pani. Prosi o poradę, czy swojej wnuczce może podać syrop z ibuprofenem na gorączkę, jeśli podawała go już rano. Odpowiadam na pytania, rozwiewam wątpliwości. Ku mojemu zdziwieniu kobieta, zupełnie niepotrzebnie, zaczyna mnie przepraszać, że zawraca mi głowę w nocy, na dyżurze, a do tego przecież są święta… Była to jedna z niewielu pacjentek, która miała wątpliwości, czy aby jej problem nie jest zbyt błahy, by niepokoić nim farmaceutę na dyżurze (choć, jak pisałam wcześniej, wcale tak nie było). Tego problemu nie ma na przykład pan, przychodzący na dużur po sok malinowy (ale prawdziwy), czy 6 buteleczek wody utlenionej, tak na zaś. Być może zachowanie starszej pani podyktowane było jej wiekiem i wychowaniem w czasach, gdzie nic nie przychodziło łatwo i nie było dostępne na wyciągnięcie ręki, a ludzie mieli więcej kultury i wzajemnego szacunku.

Życzyłabym sobie więcej takich mądrych, nieroszczeniowych pacjentów – wam i sobie, nie tylko od święta.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: stali pacjenci Farmaceuta w Irlandii: stali pacjenci

Pacjent irlandzki wykupujący leki Rx jest pacjentem stałym dla danej apteki trochę z wygody, trochę ...

Bohaterski czyn magistra farmacji Bohaterski czyn magistra farmacji

Jak donosi lokalna gazeta i naoczni świadkowie, w czwartek, około godziny 16:00, magister farmacji G...

Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd? Karta Dużej Rodziny a zakaz reklamy aptek: nieporozumienie czy celowe wprowadzanie w błąd?

Obecnie obowiązujące przepisy Prawa farmaceutycznego nie stoją na przeszkodzie rodzinom wielodzietny...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz