REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szczepionki

20 kwietnia 2016 10:22

Dlaczego lekarze sprzedają szczepionki w swoich przychodniach? Czy do obrotu produktami leczniczymi tego typu nie są uprawnione wyłącznie apteki? Czy pielęgniarka ma prawo odmówić zaszczepienia dziecka szczepionką kupioną w aptece? Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś w końcu odpowiedział na te pytania i raz na zawsze uregulował te sprawy…

Temat szczepionek w Polsce to istny kocioł, w do którego ciągle ktoś dorzuca coś nowego i nigdy nie przestaje wrzeć. Z jednej strony spór między zwolennikami i przeciwnikami szczepionek. Z drugiej strony spór farmaceutów z lekarzami o to kto może szczepionki sprzedawać a kto nie. Generalnie nie jestem konfliktowym człowiekiem. Zawsze staram się znaleźć złoty środek i kompromis. W dyskusjach nierozwiązywalnych oddaję pola bardziej zawziętym – dlatego na przykład nikt nie jest w stanie wciągnąć mnie w dyskusję na temat szkodliwości lub pożytku szczepień. Za każdym razem jeśli jestem o to pytany przez pacjentów, to odpowiadam, że swoje dzieci szczepię, jednak nikogo nie zamierzam do tego przekonywać i zmuszać. Szczególnie, że mam w rodzinie ofiary NOPu.

Nie jestem jednak w stanie oddać pola w dyskusji na temat tego kto powinien i kto może szczepionki sprzedawać. Od tego są apteki! Sprawa jest prosta – tak stanowi prawo. Żadna przychodnia ani ośrodek zdrowia nie posiada zezwolenia WIF na obrót produktami leczniczymi. Nie musi zatem spełniać tych samych warunków jakie dotyczą aptek – które takie zezwolenie posiadają. Dlaczego zatem ciągle słyszę, że ludzie kupują szczepionki na grypę u pielęgniarki lub lekarza? Mało tego – zdarzają mi się pacjenci z reklamacją, którzy twierdzą, że pielęgniarka nie chciała ich zaszczepić szczepionką kupioną w mojej aptece. Dlaczego? Bo według niej nie został zachowany zimny łańcuch i nie może brać odpowiedzialności za skutku podania pacjentowi takiej szczepionki.

REKLAMA

Inną sprawą jest to, że przychodnie zarabiają na sprzedawaniu/ szczepieniu pacjentów. W ich interesie jest zatem „uczenie” pacjentów, że szczepionki na grypę kupuje się w przychodni. Moje pytanie jest jednak w takiej sytuacji proste – kto sprawdzi, że przychodnia dochowuje zasad zimnego łańcucha? Kto tam ma takie wykształcenie, żeby to stwierdzić? Lekarz? Pielęgniarka? Żadne z nich nie jest farmaceutą, któremu ustawowo powierzono pieczę nad każdym etapem jaki lek / szczepionka pokonuje na drodze od producenta do pacjenta.

REKLAMA

W Wielkiej Brytanii rozwiązano ten problem w prosty sposób – tam farmaceuci szczepią pacjentów przeciwko grypie. Muszę najpierw przejść odpowiednie szkolenie. Ale szczepienie odbywa się w pokoju konsultacyjnym apteki – zaraz po tym jak farmaceuta wyjmie szczepionkę z aptecznej lodówki. Szybko, bezpiecznie i logicznie. Podobno są zakusy, żeby w ramach opieki farmaceutycznej wprowadzić takie rozwiązanie również w Polsce. Przyznam, że mam mieszane uczucia. Po pierwsze co miałbym robić z odpadami biologicznymi, które powstają podczas takiego szczepienia? Po drugie co miałbym zrobić, gdyby u pacjenta wystąpił NOP? Po trzecie nie wyobrażam sobie szczepienia małych dzieci…

U nas powinien pozostać prosty i oczywisty podział zadań. Lekarz lub pielęgniarka szczepi szczepionką kupioną w aptece. W aptece pacjent ją kupuje na receptę, dostaje w torebce termoizolacyjnej i idzie do przychodni. Proste. Tyle, że tak właśnie mówią przepisy, a to właściciele przychodni je naginają do własnych potrzeb. A teraz słyszałem, że chcą przeforsować przepisy pozwalające im leganie handlować szczepionkami w przychodniach…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ceny nie wzrosną, sieci nie znikną Ceny nie wzrosną, sieci nie znikną

Po ogłoszeniu przez posłów PiS projektu zmian na rynku aptecznym, nie ustają medialne ataki przeciwn...

Inteligentna apteka Inteligentna apteka

Technologiczne innowacje w aptece przyszłości kojarzą się na ogół z robotem podającym farmaceucie le...

Sieci też popierają proponowane zmiany Sieci też popierają proponowane zmiany

W dyskusji nad poselskim projektem zmian w Prawie farmaceutycznym coraz częściej pojawiają się emocj...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz