REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szkolenia ciągłe farmaceutów – po co mi to?

24 marca 2016 10:01

Nie jestem wrogiem szkoleń samych w sobie, jestem wrogiem narzucania farmaceutom czegokolwiek, bo jak wiadomo z niewolnika nie ma pracownika. Ciągle słyszę: musicie to, musicie tamto, a jak nie pomagają prośby, to się wprowadza odpowiednie rozporządzenia lub uchwały.

Tak było w przypadku aptek w Pleszewie, gdzie uchwałą Rady Powiatu chciano zmusić właścicieli aptek do wydłużenia czasu pracy aptek (praca do godziny 24.00). Zostało to pięknie nazwane kompromisem, bo równie dobrze można było podjąć decyzję o tym, że apteki będą całodobowe. Ze szkoleniami ciągłymi farmaceutów było podobnie – zostało wprowadzone rozporządzenie, bo przecież musimy aktualizować posiadane zasoby wiedzy i musimy ciągle się dokształcać. A może wystarczyłoby samo „chcemy”?

Czym są szkolenia? Może napiszę w mocnym skrócie:

Obowiązek ciągłego szkolenia się farmaceutów wprowadzony został rozporządzeniem ministra zdrowia z 25 czerwca 2003 roku. Farmaceuci wykonujący zawód w aptece i hurtowni farmaceutycznej zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach oraz w innych formach działalności naukowej. Za każdy ze wskazanych rozporządzeniem rodzajów aktywności, farmaceutom przypisywane są punkty edukacyjne. Ciągłe szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach rozliczeniowych.

Moja Okręgowa Izba Aptekarska od początku roku zorganizowała 3 bezpłatne szkolenia, gdzie w sumie można było uzyskać zawrotną ilość punktów edukacyjnych, a dokładniej 6 czyli po 2 punkty za każde szkolenie. Każdy z tych wykładów odbywał się w środku tygodnia, w godzinach popołudniowych, czyli w terminach mało atrakcyjnych dla farmaceutów „z terenu”. Czy ktoś się tym przejmuje? Czy ktoś o nich pomyślał? Odpowiedź brzmi nie! Oczywiście dla chcącego nic trudnego – można wziąć dzień wolny, można wyjść wcześniej z pracy, można też nie spać, aby mieć więcej czasu, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie wspomnę już o kosztach dojazdu, których nikt nie zwraca i których w żaden sposób nie można odliczyć od podatku, jako np. koszty kształcenia. Gdyby moja izba była bardziej przyjazna farmaceutom, to mogłaby raz na jakiś czas zorganizować szkolenie w innym mieście niż miasto wojewódzkie – wiadomo, że to też są koszty, ale farmaceuci „z terenu” też płacą składki, ale są traktowani jako ten „gorszy sort”.

Kolejna ważna sprawa to kwestia jakości szkoleń – brałam udział w różnych szkoleniach organizowanych przez różne izby aptekarskie, byłam też na wykładach w różnych województwach i za każdym razem towarzyszyły temu mieszane uczucia. Mamy wykładowcę z tytułami przed nazwiskiem, mamy na pierwszy rzut oka interesujący temat, ale zdarza się, że forma i treść wykładów pozostawia wiele do życzenia, bo jest całkowicie nieprzydatna w pracy farmaceuty. Dosyć często trafiałam na wykłady prowadzone przez lekarzy i to, co zostało w nich przedstawione było typowo „medyczną sieczką”, trudną do przetrawienia dla przeciętnego farmaceuty. Ten sam wykład zaprezentowany lekarzom prawdopodobnie wywołałby burzę oklasków, ale z punktu widzenia farmaceuty była to strata czasu. Nikt nie dba o jakość szkoleń i efekt jest taki, że część farmaceutów traktuje szkolenia, jako karę lub przykry obowiązek.

Z braku czasu przerzuciłam się na szkolenia internetowe (wykład i egzamin), które można było robić w dowolnym czasie jak i miejscu pod warunkiem dostępu do internetu. Jeśli miałabym ocenić (być może subiektywnie) przydatność zawartych w nich treści to byłoby to tylko kilka procent. Jeśli jesteś lekarzem to być może zainteresuje cię, na czym polega „pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym Goldmanna”, jeśli jesteś farmaceutą, to, co najwyżej możesz sobie o tym poczytać. Poczytać to ja sobie mogę też dobrą książkę albo szmatławą gazetę, a nie wykład, który z założenie powinien wzbogacać moją farmaceutyczną wiedzę.

To nie jest tak, że nie chcę się uczyć i generalnie jestem na „nie”. Chcę, ale nie pod przymusem zdobycia iluś tam punktów twardych lub miękkich i tylko dlatego, że wynika to z rozporządzania. Jeśli nikt nie zadba o jakość szkoleń dla farmaceutów, to niestety, ale w dalszym ciągu będzie to dla nas „obowiązek do odwalenia”. A ja po prostu chcę, aby ze szkolenia pozostało mi coś więcej niż certyfikat!

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dzień farmaceuty Dzień farmaceuty

14 maja każdego roku obchodzimy Dzień Farmaceuty. Taka okazja jest dobrym momentem na podsumowanie t...

Medications and Mothers’ Milk 2017 Medications and Mothers’ Milk 2017

Kobiety karmiące piersią są w grupie pacjentów trudnych. Z powodu zbyt krótkich, niepełnych, często ...

Poza czubek własnego nosa Poza czubek własnego nosa

Czasem warto spojrzeć poza czubek własnego nosa i w momencie gdy inni potrzebują naszej pomocy, choć...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz