REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szkolenia śmiechu warte

9 października 2017 10:03

Czasem, przeglądając agendę konferencji dla farmaceutów, mam wrażenie, że najważniejszym punktem programu jest przerwa kawowa, a części merytoryczne są ograniczone do niezbędnego minimum. Farmacja to prężna, dynamiczna dziedzina wiedzy, a czasem mam wrażenie, że teoria teorią, a w praktyce wciąż powtarzamy odtwórczo to, co wiemy, by się zbytnio nie przemęczać.

Farmacja to nauka, nie hobby. Oddzielny popularyzację nauki od czystej nauki. Niech szkolenia nie będą popularnonaukowe, to nie wykłady otwarte dla miłośników farmaceutycznych ciekawostek. (fot. Shutterstock)

Według zapisów ministerialnych „Farmaceuta (zatrudniony w aptece lub hurtowni) zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Okręgowa izba aptekarska potwierdza w karcie ciągłego szkolenia uzyskanie właściwej liczby punktów edukacyjnych zgodnie z ramowym programem szkolenia ciągłego, po przedstawieniu przez farmaceutę certyfikatu lub innego dokumentu określonego przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.” I powiem szczerze, że wszystko by było w porządku gdyby nie fakt, że gdy otrzymuję tematy szkoleń z mojej izby aptekarskiej to płakać mi się chce, bo nie wiem co mam nimi aktualizować i czy to ma coś wspólnego z nowymi osiągnięć nauk farmaceutycznych. Ba, z farmacją w ogóle!

Z racji wykonywanej funkcji w szpitalu nierzadko interesuje się tematyką szkoleń dla lekarzy i muszę przyznać, że nie tylko te z najwyższej półki, sowicie dofinansowywane i prowadzone w zaciszu nowoczesnych centrów konferencyjnych mogą pochwalić się wysokim poziomem merytorycznym. Ale te szkolenia mają na celu rzeczywiste podniesienie kompetencji słuchaczy! Dotyczą realnych, konkretnych i teraźniejszych problemów, prezentowane są w oparciu o najnowsze nade, wytyczne i rekomendacje. A jak wygląda nasze farmaceutyczne podwórko?

REKLAMA

Ostatnio ze łzami w oczach przeczytałem podtytuł jednej z części konferencji – „Jak powstaje lek roślinny – długa droga od nasiona do pudełka – jak wybrać skuteczny lek roślinny”. Absolutnie nie deprecjonuję znaczenia leku roślinnego, jego roli i miejsca we współczesnej i codziennej terapii. Natomiast, co tu dużo ukrywać, wstyd by mi było wymienić się z kolegą lekarzem tematyką wykładu, na którym każdy z nas był po raz ostatni. To temat godny wycieczki licealnej na lekcji biologii a nie jeden z elementów kształcenia ustawicznego.

REKLAMA

Zdaje sobie sprawę, że wielu z farmaceutów chce po prostu swoje punkty nazbierać jak najmniejszym kosztem. Służą temu szkolenia internetowe i kilka innych narzędzi, nie znaczy to jednak, że szkolenia powinny służyć w najkrótszej drodze zdobyciu punktów. Czasem, przeglądając agendę konferencji, mam wrażenie, że najważniejszym punktem programu jest przerwa kawowa, a części merytoryczne są ograniczone do niezbędnego minimum.

Mam poczucie, że skoro już takowy farmaceuta zadaje sobie trud zmiany grafiku i poświęcenia czasu po ośmiu godzinach w aptece na owo dokształcanie się, to czasem łatwiej byłoby mu utrzymać oczy otwarte bez przysypiania, gdyby temat zwyczajnie okazał się dla niego intrygujący. Farmacja to prężna, dynamiczna dziedzina wiedzy, a czasem mam wrażenie, że teoria teorią, a w praktyce wciąż powtarzamy odtwórczo to, co wiemy, by się zbytnio nie przemęczać.

Może moje pretensje są nieuzasadnione, może tylko ja mam takie poczucie, ale naprawdę nie będziemy w stanie wybić się a tle innych zawodów medycznych w kontekście rangi zawodu, jeśli sami o tą rangę walczyć nie będziemy! Jak możemy później domagać się większego szacunku i uznania naszej pracy, skoro nie robimy nic, by kompetencje poszerzać? Nikt za nas tego nie zrobi, a skoro medycyna miałaby kiedyś na powrót stać się jednym organizmem to pora wyjrzeć zza swojego aptecznego pierwszego stołu w stronę nauk pokrewnych i poszerzyć kształcenie ciągłe o te elementy, które ułatwią skuteczne analizowanie problemów innych gałęzi nauk medycznych i tym samym poszukiwanie tam dla siebie odpowiedniego miejsca.

Farmacja to nauka, nie hobby. Oddzielny popularyzację nauki od czystej nauki. Niech szkolenia nie będą popularnonaukowe, to nie wykłady otwarte dla miłośników farmaceutycznych ciekawostek. Czasem warto się czegoś jeszcze nauczyć.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ceny nie wzrosną, sieci nie znikną Ceny nie wzrosną, sieci nie znikną

Po ogłoszeniu przez posłów PiS projektu zmian na rynku aptecznym, nie ustają medialne ataki przeciwn...

Wstrzymanie i wycofanie leku… czyli jak media sieją panikę! Wstrzymanie i wycofanie leku… czyli jak media sieją panikę!

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie popularnego syropu dla dzieci ...

Klient czy pacjent? Klient czy pacjent?

Na początku studiów nie rozumiałem, dlaczego lege artis powinno się mówić pacjent, nie klient. Bądź ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz