REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Tak nie może być!

30 marca 2017 06:00

Wszystko wskazuje na to, że nowych aptek nie będą jednak mogli otwierać wyłącznie farmaceuci. Komisja zajmująca się odpowiednią ustawą, przyjęła poprawkę usuwającą z tych zapisów „aptekę dla aptekarza”. Zostały jednak wszystkie pozostałe obostrzenia. Co to oznacza?

Tylko niestety jakoś nie wierzę, że uda się to po raz kolejny i posłowie PiS zagłosują przeciwko przyjęciu tej krytycznej poprawki

Tak naprawdę podczas ostatniego posiedzenia komisji upadł cały rdzeń zmian, o które tak walczył samorząd aptekarski (”Nie będzie ‘apteki dla aptekarza’?”). Pani prezes NIA w swoim oświadczeniu próbuje od tego odwrócić uwagę farmaceutów (”Elżbieta Piotrowska-Rutkowska: częściowy sukces”), wmawiając, że można się w tym dopatrzyć wręcz sukcesu. Jak to odczytywać? To chyba nic innego jak dobra mina do złej gry i walka do końca.

Naczelna Izba Aptekarska od jakiegoś czasu stara się sprzyjać obecnym władzom i posłom. Oczywiście po to, żeby zyskać ich przychylność / dług wdzięczności. Przyznam, że bywa to denerwujące np. to niezabieranie głosu w sprawie ograniczenia dostępu do ellaOne, klauzuli sumienia czy brak protestów przeciwko nazywaniu Misiewicza aptekarzem. Ta strategia jakoś tam działa. W końcu już raz udało się odratować cały projekt w Sejmie. Tylko niestety jakoś nie wierzę, że uda się to po raz kolejny i posłowie PiS zagłosują przeciwko przyjęciu tej krytycznej poprawki… Jeśli tak się stanie, to będę w autentycznym szoku.

REKLAMA

Jeśli zakładane zmiany wejdą w życie bez AdA, rynek jeszcze szybciej zaczną przejmować „niefarmaceuci”. Owszem – nie będą to już duże sieci apteczne. Dla nich droga rozwoju, póki co zostanie zamknięta. Natomiast w ich miejsce zaczną wchodzić inni „inwestorzy”, nieczęsto posiadający środki z niepewnych źródeł. Być może będą to i słupy, finansowane przez właścicieli sieci? W każdym razie nie oszukujmy się, że to młodzi farmaceuci będą otwierać apteki. Bez AdA, będą przegrywać w przedbiegach w walce o możliwe lokalizacje na nowe apteki. Przebiją się może tylko ci farmaceuci, którzy mają teraz 2 lub 3 apteki, dysponujący środkami na rozruch albo kupno kolejnej.

REKLAMA

W projekcie nadal są ograniczenia demograficzne i geograficzne. To ma zabezpieczyć funkcjonujące apteki, przed otwieraniem się kolejnych „drzwi w drzwi”. Już jakiś czas temu udowadniałem, że dla tych aptek, które teraz walczą z agresywną konkurencją, to żadna pociecha (”A jak w to wątpię”). Bezpieczeństwo wynikające z zablokowania lokalnego rynku dla nowych aptek, udzieli się przecież też aptekom sieciowym. Zachęci to je do bardziej agresywnej walki o pacjenta i wykończenia konkurencji. A tej konkurencji pozostanie tylko upadłość albo sprzedaż (a ta będzie zablokowana dla najchętniejszych kupców, czyli innych sieci). Te, które rokują jakiekolwiek szanse na powrót rentowności, będą kupowane przez kolejnych niefarmaceutów.

Najistotniejsze tutaj jednak wydaje się to, że nie będzie powiązania prawa do posiadania apteki, z prawem wykonywania zawodu farmaceuty, a co za tym idzie – odpowiedzialnością zawodową. Przecież to był najważniejszy argument za AdA. Farmaceuta, który łamie prawo, traci PWZ i możliwość otwarcia apteki – tak miano walczyć z nieetycznymi praktykami aptek i odwróconym łańcuchem dystrybucji. Farmaceuta miał odpowiadać za jakość pracy apteki nie tylko finansowo i karnie, ale i zawodowo. Usuwając z tej ustawy AdA, usunięty został też sposób na walkę z patologiami na tym rynku. Teraz niefarmaceuci, którzy wywożą leki i stracą za to zezwolenie, nadal będą otwierali nowe apteki „na żonę”, „na matkę”, „na wujka” lub innego słupa. Zawężenie katalogu spółek, które mogą otwierać apteki niewiele tutaj daje, jeśli nie będzie funkcjonowało kryterium zawodowe.

Mam nadzieję, że samorząd aptekarski ma jakiegoś asa w rękawie, który odmieni obecny kierunek biegu tej ustawy. Coś co sprawi, że posłowie odrzucą poprawkę przegłosowaną podczas komisji. Dochodzą mnie słuchy, że podobno w takiej postaci, ta ustawa jest niekonstytucyjna i niezgodna z prawej Unijnym. Nie wiem. Nie znam się na tym. Jestem tylko skromnym aptekarzem. Wiem tylko, że niekonstytucyjność czy niezgodność z prawem Unijnym to dla obecnego rządu żaden problem? Mam wrażenie, że ważniejsza jest tutaj opinia pewnego Ministra Rozwoju i pewnego Komitetu Ekonomicznego. A posłowie zagłosują jak im pewien „szeregowy poseł” się każe.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Opieka farmaceutyczna na oddziale Opieka farmaceutyczna na oddziale

Mam to szczęście, że mój szpital postanowił wdrożyć ideę farmaceuty na oddziale na własną rękę. Jedn...

Quantum satis Quantum satis

Obecnie preparaty „Max” lub „Forte” zapisały się w świadomości pacjentów jako terapia podstawowa – p...

Ostrożnie z karotenem Ostrożnie z karotenem

Beta-karoten jest pomarańczowym pigmentem roślin, który w dużych ilościach znajduje się w warzywach,...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz