REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Telefonistka

11 maja 2016 11:39

Jedna z moich pracownic zaczęła ostatnio robić rzecz zdumiewającą. Otóż zaczęła w pracy nosić ze sobą telefon i odbierać go przy pacjentach. Wyobrażacie sobie to? Jak Waszym zdaniem powinienem się zachować? Czy tolerowalibyście takie zachowanie w swojej aptece?

Proceder wykryłem dopiero po tygodniu. Wcześniej nie miałem okazji pracować na zmianie z nią. Aż pewnego dni gdy zostaliśmy wieczorem sami w aptece to się stało. Oboje mieliśmy pacjentów. Po dwie osoby w kolejce. Nagle zaczął dzwonić telefon. Najpierw pomyślałem, że to któregoś z pacjentów. Pracownicy na ogół trzymali swoje telefony w kuchni – jeśli któryś z nich dzwonił to był raczej ledwo słyszalny i dobiegał z zaplecza. Jednak ten telefon dzwonił w izbie ekspedycyjnej. Pacjenci spojrzeli po sobie, ale żaden nie chwytał się gorączkowo za kieszenie i torebki. Nagle dzwonek ucichł i słyszę jak moja pracownica mówi: „No co tam? Mów szybko”.

Jak myślicie? Jaka była moja reakcja? W pierwszej chwili zdębiałem. Obsługiwałem akurat pacjenta więc nie mogło to trwać długo. Poczułem wściekłość. Tak się po prostu nie robi. Sami oburzamy się kiedy pacjent odbiera telefon podczas rozmowy z nami. Odebranie telefonu przez farmaceutę przy pacjencie po prostu się nie mieści w głowie. To wstyd podwójny. Spojrzałem na pracownicę wściekłym wzrokiem – tylko tyle mogłem zrobić w aptece z ludźmi w kolejce. Nie chciałem przy niej robić afery. Przechwyciła mój wzrok, w lot zrozumiała o co chodzi i rozłączyła się.

Dopiero po chwili spojrzałem na pacjenta, którego akurat obsługiwała. Facetem ewidentnie miotały podobne emocje co mną. Stał jak wmurowany, patrzył wściekłym wzrokiem na moją pracownicę i był o krok przed wybuchem. Spojrzałem na niego i z dezaprobatą pokiwałem głową. Nic nie mówiłem. Widać zrozumiał, że tym sposobem przyznaję mu rację i wyrażam dezaprobatę dla zachowania farmaceutki. Pomogło. Pacjent stęknął porozumiewawczo i nie zrobił awantury. Problem jednak nie był załatwiony. Po wyjściu pacjentów musiałem porozmawiać z pracownicą.

Obsługując pacjentów układałem sobie w głowie tę rozmową. Nakręcałem swoją wściekłość, przekonywałem się, że farmaceutka okazała brak szacunku dla pacjenta i mnie, jako jej pracodawcy. Że miała niebywały tupet by zrobić coś takiego, będąc na zmianie ze mną. Przy ostatnim pacjencie byłem już przekonany, że zagrożę jej zwolnieniem jeśli nie zmieni swojego podejścia. Nie ma w mojej aptece miejsca dla pracowników, którzy nie szanują pacjentów i nie poświęcają im pełnej uwagi.

I nadszedł moment rozmowy. Wiedziała, że jestem wściekły. Zanim zdążyłem powiedzieć choć słowo, ona zaczęła od przeprosin. I zaczęła się tłumaczyć. Okazało się, że od tygodnia ma siostrzeńca w szpitalu. Syn jej siostry wylądował tam z podejrzeniem sepsy – chłopiec miał 3 lata. Od tego momentu były nieustannie w kontakcie. Jej siostra samotnie wychowywała chłopca i nie miała nikogo w okolicy. Moja pracownica pomagała jej i wspierała na każdym kroku w tej sytuacji. Dlatego nosiła komórkę przy sobie i odbierała każdy telefon. Każdy mógł bowiem oznaczać najgorsze lub najlepsze. Kiedy zapytałem ją dlaczego nie wzięła urlopu na ten czas stwierdziła, że nie chciała dezorganizować pracy apteki.

I co mogłem zrobić w tej sytuacji? Wysłałem ją z miejsca na urlop i kazałem nie wracać dopóki chłopiec nie wróci ze szpitala. Praca jest ważna, ale rodzina ważniejsza. Złoty środek polega na tym, żeby jedno nie przeszkadzało drugiemu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dyrektywa fałszywkowa: spotkanie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej Dyrektywa fałszywkowa: spotkanie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej

17 lutego odbyło się spotkanie OIA w Warszawie z przedstawicielem Belgijskiej Izby Aptekarskiej. Jan...

Odra – fakty i mity Odra – fakty i mity

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o zachorowaniach na odrę. Czy powinniśmy się jej bać? Czy ...

Wody lecznicze Wody lecznicze

Temperatury na zewnątrz sięgają rekordowych wartości, a zmęczeni upałem pacjenci często chcą u nas k...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz