REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Tożsamość farmaceuty

17 października 2016 08:59

Brak ustawy o zawodzie farmaceuty powoduje u wielu osób pewnego rodzaju dysonans poznawczy polegający na niemożności określenia swojej roli w systemie służby zdrowia. Czasami są to wątpliwości, czy aby na pewno jesteśmy częścią służby zdrowia, wszak apteka jest jedynie placówką ochrony zdrowia.

Poseł Myrcha twierdzi, że bez pomocy techników, sami farmaceuci nie podołają obowiązkom i zaczną szkodzić pacjentom.

Niby prawnicza gra słów, ma ona jednak olbrzymie konsekwencje już nawet w tak prozaicznych sprawach jak stawka podatku od nieruchomości, która dla placówek służby zdrowia jest preferencyjna, a dla apteki – nie. Zatem ten niby mało istotny, prawie niezauważalny zapis, dla dzisiejszej tożsamości farmaceuty aptecznego ma fundamentalne znaczenie. Ustawia on apteki niejako trochę poza głównym pionem lecznictwa, gdzieś pomiędzy izbą wytrzeźwień, a centrum leczenia uzależnień. Czy taka narzucona rola aptek ma konsekwencje dla mentalności farmaceutów, którzy coraz częściej zadają sobie pytanie: jestem farmaceutą czyli kim? Czy kiedykolwiek byliśmy jako aptekarze częścią jądra systemu, czy tylko teraz jakoś tak wypadliśmy na peryferia?

Problem z tożsamością farmaceuty jest problemem nowym, który, moim zdaniem, zaczął narastać razem z popularnością studiów na kierunku farmacja. Jeszcze nie tak dawno, bo w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, pracownicy różnych katedr jeździli po liceach z misją zachęcającą maturzystów do podjęcia tych studiów. Były to studia niszowe, a więc studentami zostawali ludzie mający jakieś pojęcie o tym czym jest apteka, tudzież ci, którzy nie dostali się na Wydział Lekarski lub chcieli uprawiać zawód medyczny, ale nie lubili widoku krwi.

W momencie, w którym na jedno miejsce zaczęło ubiegać się kilku, a w szczycie nawet kilkunastu maturzystów na studia trafili wybitni abiturienci swoich liceów, lecz według mnie nie mający zielonego pojęcia o tym, co wybrali. Wszak praca w aptece pozbawiona jest wartkich zwrotów akcji rodem z „Ostrego dyżuru” tudzież miłej, sielankowej atmosfery z „Prawa Agaty”. Apteka to żmudna, codzienna praca, w której dni potrafią się zlać w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Patrząc zatem na studentów farmacji zastanawiam się, co zadecydowało o ich wyborze? Czy przed podjęciem tych studiów, ktoś, ktokolwiek nie mający apteki w rodzinie lub wśród znajomych zadał sobie trud i sprawdził na czym polegała i polega ta praca? Może wyszli z założenia, że przecież nie będę pracować w aptece.

Obserwuję, jak ludzie po ukończeniu pięcioletnich studiów, zderzają się ze ścianą i dopiero wtedy dociera do nich co wybrali – no jak to, sprzedawca? Ratuj, ratuj Święci Kosmo i Damianie! Dajcie nam chociaż bliżej niezdefiniowaną opiekę farmaceutyczną.

Farmaceuci, którzy przeżywają ten wstrząs nabawiają się automatycznie wielu kompleksów, spośród których najpoważniejszymi są ten dotyczący technika farmaceutycznego i lekarza.

Problem farmaceuta – technik jest dla mnie problemem sztucznym. Oczywiście są wśród farmaceutów jednostki bardzo wrażliwe na apteczną mowę nieścisłości i kiedy pacjent zatytułuje technika magistrem, a ten nie samoubiczuje się stwierdzeniem „jestem tylko technikiem”, budzą się w potach nocą i wylewają frustrację na branżowych forach internetowych. Fundamentem nieporozumień jest niedowartościowanie farmaceutów, kiedy dociera do nich, że jedyną na dzisiaj różnicą pomiędzy nimi, a technikami jest niezaprzeczalny fakt – „na moje hasło się trochę więcej sprzedaje”.

Nie ma co szukać w oczach pacjentów specjalnego traktowania z racji „magistra” przed nazwiskiem. W dzisiejszych czasach i tak robimy się powoli mniej warci niż pierwsza strona w Google. Dziwią mnie niektóre pomysły profesorów farmacji o innych kolorach fartuchów, najlepiej z wielkim napisem na plecach „jestem technikiem, jestem gorszy”. Prawda jednak jest taka, że znam wielu techników, jednych lepszych, drugich słabszych. Mają oni niewątpliwie wspólną cechę, brak „komplikatora”, który obecny w głowach wielu magistrów farmacji przeszkadza w rozwinięciu skrzydeł. Obie grupy zawodowe jadą na tym samym wózku i są w realiach polskiej apteki niezbędne dla osiągnięcia dobrego wyniku finansowego firmy, a przecież wszystko do tego się sprowadza.

Problem relacji lekarzy z farmaceutami jest złożony. Pomijam tych przedstawicieli naszego zawodu, którzy się na kierunek lekarski nie dostali i przyszli na farmację, o których wiadomo, że zawsze będą po cichu płakać, a na głos dyskredytować umiejętności lekarzy. Linia podziału nie dzieli lekarzy na starszych i młodych, raczej na pochylających się ze zrozumieniem nad własnymi błędami i na mających przepisy dotyczące wystawiania recept w głębokim poważaniu. Zetknięcie się z tym drugim typem lekarzy jest dla młodego farmaceuty druzgocące. Przecież razem studiowaliśmy, część katedr była wspólna a próbuje się z nas zrobić pracownika sklepu spożywczego. Dodatkowo, sami pacjenci potęgują odczucie nierówności, stojąc w gabinecie lekarskim, jak w wojsku na baczność, by całą swoją frustrację z zapisanej wyższej odpłatności lub błędów na recepcie wylać za pierwszym stołem w aptece.

Zawsze jednak zastanawiało mnie, dlaczego nasze samorządy zawodowe zamiast iść z razem pod rękę, stawiały zasieki, antagonizując nasze środowiska. Gdyby rozrysować średnią zarobków obu naszych grup zawodowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, pierwszą zauważalną tendencją byłby widoczny spadek zarobków farmaceutów przy jednoczesnym wzroście u lekarzy. Przypadek? Dla mnie to konsekwencja w działaniach samorządu lekarskiego, który od czasów pracy za półdarmo w trybie 24/7 przewalczył zmiany na swoją niewątpliwą korzyść. Stąd być może, w niektórych kręgach rozpaliło się takie utopijne marzenie by dać farmaceucie gabinet. Farmacja stanie się usługą i na pewno będzie lepiej. Rozbijam jakiekolwiek nadzieję – farmaceuta nie był, nie jest i nie będzie lekarzem. Pomijając fakt nieprzygotowania, którego szkółką weekendową się nie nadrobi, tego typu propozycje są pozbawione logicznych wyliczeń ekonomicznych i bardzo narażone na robotyzację.

Farmaceuci w efekcie skupienia całej uwagi w ciągu ostatnich 25 lat na handelku, w którym pełna nazwa jednej z sieci obuwniczych oddaje najrzetelniej przepis na sukces, zgubili całkowicie istotę farmacji. Kim jesteś zatem farmaceuto? Powiem Wam – farmaceuta apteczny jest doradcą , rzemieślnikiem i handlarzem (kolejność nieprzypadkowa). Przez wieki aptekarze byli gdzieś pomiędzy cechami rzemieślniczymi a bractwami kupieckimi. W miarę rozwoju nauk farmaceutycznych rozwinęliśmy jednak komponentę doradczą, która dzisiaj jest najistotniejszą rolą farmaceuty w codziennej pracy. Doradztwo jednak nie może istnieć samo i winno być na traktowane niemal na równi ze sprzedażą i wytwarzaniem leków.

Jeżeli dzisiejszy farmaceuta chce przetrwać i wygrać walkę o zawód, nie może zapominać o wszystkich trzech komponentach naszej profesji. Jakakolwiek próba redefiniowania zawodu farmaceuty tylko jako zawodu usługowego zaprowadzi nas w długo falowym efekcie dokładnie w to samo miejsce, w którym jesteśmy dzisiaj. O tym jednak w kolejnych artykułach.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Medycy polskich szwoleżerów Medycy polskich szwoleżerów

W filmie „Wojna i pokój” Kinga Vidora jest pewna wzruszająca scena: oto na polu bitwy przegranej prz...

Toksyczne związki Toksyczne związki

Przychodzi do pracy i nikt go nie wita, choć na zmianie są cztery osoby. W milczeniu zakłada kitel. ...

Food Pharmacy – nudne, sztuczne i naciągane Food Pharmacy – nudne, sztuczne i naciągane

Pewnego razu spotkały się dwie hipochondryczki. Od słowa do słowa okazało się, że obie są maniaczka...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz