REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Twórcy fobii

16 września 2015 08:33

Przemysł farmaceutyczny osiągnął mistrzostwo w manipulowaniu informacjami ze świata nauki i wykorzystywaniu ich do własnych celów. Świetnym tego przykładem jest tworzenie społecznych fobii tylko po to by pokazać wielkoduszność i dbałość producentów leków o dobro pacjentów.

Parabeny, gluten, żółcień pomarańczowa, laktoza, DEET, SLS… Substancji, którymi przemysł farmaceutyczny nas obecnie straszy jest zapewne więcej. Oczywiście straszeni jesteśmy nimi po to, żebyśmy kupowali produkty, które ich nie mają. Z jednej strony tworzy się fobie, które samoistnie narastają w społeczeństwie i stają się tematem niezliczonych dyskusji w mediach. Z drugiej strony koncerny farmaceutyczne stawiają się w roli obrońców ludzkiego zdrowia i życia zapewniając, że w ich produktach tych niebezpiecznych składników nie ma. To nie jest zwykły chwyt marketingowy. To sposób na budowanie zaufania społecznego do konkretnych marek i producentów. Sposób niezwykle wyrachowany i przepełniony hipokryzją.

Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać wymienionych wyżej substancji? Czy ktokolwiek z oglądających ostrzegającą przed nimi reklamę zadał sobie kiedykolwiek trud sprawdzenia realnego zagrożenia? Bardzo wątpię. Większość osób woli „dmuchać na zimne” i na wszelki wypadek uwierzyć w treść reklamy. Treść, która przecież wcale nie tłumaczy dlaczego parabeny albo gluten są złe. Reklama najczęściej tylko informuje że w produkcie X tych substancji nie ma. To odbiorca reklamy intuicyjnie rozumuje, że skoro brak tych związków w preparacie jest komunikowany w reklamie, to znaczy, że to ważna informacja decydująca o jego bezpieczeństwie. Tymczasem gdyby jeden z drugim uważnie poczytał wiarygodne źródła naukowe, dowiedziałby się, że szkodliwość parabenów nigdy nie została potwierdzona. Niestety dotarłszy do tych informacji zapewne część osób i tak by w nie uwierzyła. Bo skoro parabeny nie są niebezpieczne, to dlaczego producenci nadal informują, że nie ma ich w tych konkretnych kosmetykach i wiadomość o tym znajduje się na każdym opakowaniu?

REKLAMA

Kreowanie tego typu fobii ma niestety swoje konsekwencje w nieracjonalnym zachowaniu pacjentów w aptekach. Nieracjonalnym, bo pomijającym proces myślenia. Miałem ostatnio pacjentkę, która wykupując leki z recepty za każdym razem pytała mnie czy znajduje się w nich gluten. Furosemid, Polfilin, Febrofen… Za każdym razem to samo pytanie. Cierpliwie otwierałem więc przy niej pudełka i szukałem w ulotce informacji o substancjach pomocniczych. Nigdzie glutenu nie było. W końcu zapytałem pacjentkę skąd u niej ten strach przed glutenem. Na to odpowiedziała mi, że widziała ostatnio reklamę w telewizji tabletek na skurcze brzucha, w której podkreślano fakt, że nie zawierają one glutenu. Uznała więc, że to wyznacznik bezpieczeństwa leku i postanowiła sprawdzić, czy gluten jest lekach, która ona zażywa. W końcu tyle się ostatnio słyszy o tym glutenie w telewizji i jego szkodliwości, że to być może właśnie on odpowiada za jej choroby. No cóż. Dobrze, że nie spytała o laktozę…

REKLAMA

Czy pacjentka zastanowiła się dlaczego gluten miałby być dla niej szkodliwy? Czy zrobiła w tym kierunku badania? Czy sprawdziła ile glutenu jest w jej diecie? Czy pomyślała w ogóle ile glutenu mogłoby się zmieścić w jednej tabletce Furosemidu, gdyby tam był? Oczywiście, że nie. Wolała „dmuchać na zimne” o uwierzyć w insynuację, która została umieszczona w telewizyjnej reklamie innej tabletki. Podobnie dzieje się z pozostałymi substancjami, których brak deklarują inny producenci leków w swoich reklamach, tworząc tym sposobem społeczne fobie. Szczytem hipokryzji jest dodatkowo fakt, że część firm farmaceutycznych na potęgę używa w innych produktach substancji, którymi same straszą…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie 10 najniebezpieczniejszych roślin wykorzystywanych dawniej w lecznictwie

W tradycyjnej medycynie, surowce roślinne odgrywały niebagatelną rolę. Mieszanki takie były często p...

Non-adherence w aptece Non-adherence w aptece

Wczoraj miałem ciekawą sytuację w aptece. Otóż starsza pani przyszła zrealizować receptę na swoje le...

Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji? Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji?

Ta pozycja książkowa to istny „biały kruk” polskich aptek. Tak naprawdę , w ostatnio wydanej wersji ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz