REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Uwaga na interakcje lekowe i używki!

19 kwietnia 2018 10:21

Choć oficjalnie opieka farmaceutyczna wciąż jeszcze jest pomysłem nie wcielonym w życie, to nic nie stoi na przeszkodzie, by podczas fachowej porady farmaceuty próbować zminimalizować ryzyko wystąpienia interakcji lekowych. W takich sytuacjach warto jednak pamiętać też o tym, że człowiek jest istotą słabą i często sięga po używki…

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Z reguły kładzie się nacisk na interakcje typu lek-lek, lek-żywność lub ewentualnie lek-preparat roślinny. O tych typach niebezpiecznych połączeń lekowych wiemy najwięcej, ich stopień prawdopodobieństwa jest też najwyższy, a konsekwencje nieraz bywają niebezpieczne dla zdrowia i życia. Zapomina się jednak o jeszcze jednej, a dość ważnej gałęzi jaką są… używki.

W Polsce, jak i na świecie, chyba najpowszechniejszą z nich są papierosy. W dymie papierosowym znajduje się aż prawie pięć tysięcy różnych związków chemicznych, z których część może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Najbardziej obawiamy się złożonych reakcji policyklicznych węglowodorów aromatycznych, które mają zdolność zmieniania metabolizmu części leków na poziomie cytochromu P450. Ponieważ związki te wpływają na przyspieszenie metabolizmu, to lek szybciej zostaje eliminowany z organizmu, a co za tym idzie, jego stężenie spada i działanie leku jest coraz słabsze.

REKLAMA

Interakcje substancji zawartych w dymie papierosowym z lekami są również groźne dla pacjentów, którzy rzucają palenie.

Nagłe odstawienie papierosów, a co za tym idzie brak zawartych w dymie tytoniowym czynników indukujących enzymy, może się przyczyniać do zmian farmakokinetyki wielu przyjmowanych leków. To powoduje, że możemy wejść w zakres działań niepożądanych lub toksycznych danego leku. Problem dotyczy również tzw. biernych palaczy.

REKLAMA

W jednym z badań wykazano, że u astmatyków narażonych na dym papierosowy eliminacja bronchodilatatorów następuje o połowę szybciej niż u osób nienarażonych na ten czynnik, a zatem terapia wziewna może okazać się nieskuteczna. Prócz wziewnych leków rozszerzających oskrzela, warto zwrócić uwagę na ten rodzaj interakcji przy terapii m.in. memantyną, propranololem czy cymetydyną.

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia statystyczny Polak wypija rocznie 10 litrów i 300ml czystego alkoholu.

Spora część leków stosowanych przewlekle powinna być rewidowana też pod kątem ewentualnych interakcji z alkoholem. Polacy nadal nie stosują się do zasady „nie mieszaj leków z alkoholem”. Kolejne statystki podają ze co czwarta wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest skutkiem interakcji typu lek-alkohol.

Klasycznym przykładem jest leczenie bólu głowy w przypadku „kaca” – sięgając po paracetamol narażamy się na znacznie większe ryzyko uszkodzenia wątroby, z kolei wybierając nieselektywne NPLZ-y jak aspirynę czy ibuprofen możemy spodziewać się większego efektu ulcerogennego, jak również zwiększonego ryzyka krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

W przypadku cukrzyków, warto pamiętać, że łączenie pochodnych biguanidu, a więc szeroko stosowanej metforminy, może spowodować hipoglikemię, tachykardię czy osłabienie. Podobne efekty da się zaobserwować w wyniku jednoczesnego spożywania alkoholu i zażycia leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Ostatnią ważną do zapamiętania interakcją jest reakcja disulfiramopodobna, występująca np. po zmieszaniu alkoholu z popularnym lekiem przeciwbiegunkowym, jakim jest nifuroksazyd.

REKLAMA

Ostatnim ważnym elementem, który warto wziąć pod uwagę jest używka, o której często nawet nie myślimy w tej kategorii, jest… kawa.

Kofeina zawarta w nasionach kawy prócz działania pobudzającego (co już samo w sobie może stanowić przeciwwskazanie do łączenia z lekami psychostymulującymi) jest również substancją metabolizowaną przez jeden z cytochromów, CYP1A2, a zatem warto uwrażliwić pacjentów na popijanie tym napojem leków, które mogą modyfikować aktywność tego izoenzymu Z drugiej strony sama wpływa na metabolizm szeregu substancji leczniczych, jak teofilina, ciprofloksacyna czy niektóre neuroleptyki. Część z nich, jak wspomniana teofilina, jest lekiem o dość wąskim indeksie terapeutycznym, więc w wyniku zahamowania metabolizmu leku i wzroście stężenia dwu- lub trzykrotnie możemy się spodziewać znaczących działań niepożądanych.

Interakcje leków powinny być wciąż pogłębianą dziedziną wiedzy przez farmaceutów. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie i często niejeden lekarz nie jest w stanie przestrzec pacjenta przez zgubnymi skutkami łączenia niektórych substancji. Tym bardziej warto wziąć pod uwagę możliwe niekorzystne połączenia z najczęściej stosowanymi używkami – wystarczy jedno pytanie o papierosy czy kawę by zminimalizować potencjalnie groźne dla życia konsekwencje.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Gdy 5 mg jest równe 4 mg? Gdy 5 mg jest równe 4 mg?

Im więcej podpowiedzi i ułatwień pojawia się w aptecznych komputerach, tym mniej farmaceuci myślą o ...

Wzrost zachorowań na raka wśród młodych ludzi Wzrost zachorowań na raka wśród młodych ludzi

O ile zaobserwowano spadek zachorowalności na raka szyjki macicy w USA oraz w Kanadzie, zanotowano j...

Ta „cicha epidemia” jest coraz częstszą przyczyną hospitalizacji Ta „cicha epidemia” jest coraz częstszą przyczyną hospitalizacji

Szacuje się, że 44% pacjentów osiągających wiek 75 lat ma więcej niż jedną dolegliwość, a 9% ma 4 lu...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz