REKLAMA
Magazyn mgr.farm

W pułapce opioidów

8 września 2018 07:52

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że częste nadużywanie leków przeciwbólowych jest preludium przed zażywaniem heroiny. Badanie przeprowadzone przez naukowców ze Szkoły Zdrowia Publicznego Mailmana przy Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, na podstawie porównania statystyk z ubiegłych lat udowodniło, że młodzi dorośli są coraz bardziej podatni na uzależnienie od leków opioidowych dostępnych w aptekach na receptę. Przegląd danych federalnych potwierdził, że ryzyko uzależnienia od opioidów, takich jak Vicodin (hydrokodon + paracetamol, niezarejestrowany w Polsce) czy Percocet (oksykodon + paracetamol, niezarejestrowany w Polsce), wzrosło o 37% wśród osób w wieku 18- 25 lat w latach okresie 2002-2014.

Naukowcy z Wake Forest School of Medicine pracują nad znalezieniem bezpiecznego, nieuzależniającego środka przeciwbólowego, który pomoże zwalczyć obecny kryzys opioidowy. (fot. Shutterstock)

Leczeniem z wyboru dla większości uzależnionych od opioidów jest leczenie substytucyjne. Instytucje większości krajów o wysokim poziomie opieki medycznej jak i organizacje międzynarodowe i kładą nacisk na zwiększenie dostępności leczenia substytucyjnego dla wszystkich tych, u których występują wskazania do takiego postępowania, a które pragną korzystać z takiej formy leczenia. W krajach zachodnich dostępność do leczenia substytucyjnego wynosi 25 – 70%, w naszym kraju jedynie 4%. Inną formą terapii nastawionej na utrzymywanie całkowitej abstynencji jest leczenie antagonistami receptorów opioidowych. Choć z farmakologicznego punktu widzenia jest to terapia bliska ideału, to jednak leczenie w znacznym odsetku przypadków jest mało skuteczne, ponieważ pacjenci przerywają przyjmowanie naltreksonu – najpopularniejszego antagonisty receptorów opioidowych. Czy zatem istnieje jakaś alternatywa?

Przy wsparciu National Institute on Drug Abuse, naukowcy z Wake Forest School of Medicine pracują nad znalezieniem bezpiecznego, nieuzależniającego środka przeciwbólowego, który pomoże zwalczyć obecny kryzys opioidowy. Nowy związek chemiczny znany jako AT-121, ma podwójne działanie terapeutyczne, tłumiąc uzależniające działanie opioidów i wywołując podobne do morfiny działanie przeciwbólowe u naczelnych innych niż ludzie.

REKLAMA

Naukowcy opracowali AT-121 w swoich próbach znalezienia cząsteczki, która mogłaby działać na dwa kluczowe receptory w mózgu: receptor opioidowy mi, na który celowane są konwencjonalne opioidy i leki przeciwbólowe na receptę, oraz receptor nocyceptyny, który reguluje różne czynności mózgu, w tym uczucie uzależnienia. Ostatnie badania wskazują, że celowanie w receptor nocyceptywny jest obiecującą alternatywną drogą do łagodzenia bólu bez szkodliwych skutków ubocznych tradycyjnych terapii opioidowych aktywujących receptory mi. Obecne leki opioidowe, takie jak fentanyl i oksykodon, działają tylko na receptory opioidowe mi, powodując niepożądane skutki uboczne – depresję oddechową, potencjał nadużywania, zwiększoną wrażliwość na ból i uzależnienie fizyczne. Teoretycznie agonista, który z powodzeniem może wiązać oba te receptory, może wywoływać odczucia łagodzenia bólu, nie wywołując poważnego uzależnienia, które często wywołują opioidy.

REKLAMA

Badacze opracowali więc AT-121, który łączy obie aktywności w odpowiedniej równowadze w jednej pojedynczej cząsteczce, co ich zdaniem jest lepszą strategią farmaceutyczną niż zastosowanie dwóch leków w połączeniu. Pierwsze wyniki są pozytywne. W testach z rezusami, AT-121 wydawał się zapewniać ulgę w bólu równoważną morfinie, ale w dawce 100 razy niższej. Zrobił to również nieuzależniająco, co więcej, gdy związek podawano zwierzętom, które rozwinęły zależność od oksykodonu, zmniejszyło to ich poziom uzależnienia, co sugeruje, że AT-121 może być w stanie pomóc pacjentom odzwyczaić się od tradycyjnych opioidów. Oczywiście przy założeniu, że AT-121 działa na ludzi w taki sam sposób jak u małp. Nie ma żadnej gwarancji, ale naukowcy są pewni, że przyszłe prace mogą to pokazać.

Fakt, że dane te pozyskano z badań innych naczelnych, blisko spokrewnionych z gatunkiem ludzkim jest znaczący. Jeśli więc wykaże się podobną efektywność u ludzi, lek może zaoferować także inną korzyść. AT-121 nie wywoływał depresji oddechowej ani problemów sercowo-naczyniowych nawet przy podawaniu w dużych dawkach, co oznacza, że moglibyśmy przyjrzeć się skutecznemu, nieuzależniającemu lekowi przeciwbólowemu, którego nie można przedawkować. AT-121 został opracowany przez doktora Nurulaina T. Zaveriego, członka zespołu badawczego w Astraea Therapeutics. Odkrycie opublikowano w 29 sierpnia w czasopiśmie Science Translational Medicine.

Farmacja niesie ulgę milionom, ale ma również swoją ciemną stronę. Nie zawsze, a wręcz zgoła rzadko leki mają jedynie pozytywny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Dobrze więc, że wciąż myślimy o tym, jak naprawić wcześniejsze błędy i nie dopuścić do popełnienia kolejnych.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Fakty i mity o kaszlu Fakty i mity o kaszlu

Kaszel to objaw najczęściej kojarzony z odwiecznym dylematem: "suchy czy mokry?". Dla części pacjent...

Recepta na problem z receptą: Pacjent z kartą EKUZ Recepta na problem z receptą: Pacjent z kartą EKUZ

Obcokrajowcy są coraz częstszymi pacjentami w polskich aptekach, a mimo to farmaceuci mają problemy ...

Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę pacjenta po aptekach Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę pacjenta po aptekach

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak niskie ce...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz