Magazyn mgr.farm

Wapno pomaga w przeziębieniu?

22 listopada 2016 08:40

Jesień – chłodno, wieje, często pada… sezon przeziębieniowy w pełni. Część pacjentów próbuje pierwsze objawy infekcji opanować środkami dostępnymi bez recepty. Czasem oprócz typowych preparatów łagodzących objawy pacjenci chcą jeszcze coś dodatkowego… może wapno?

pogromcy-wapno.png

Przeziębienie należy do najczęstszych dolegliwości z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu i stanowi również jedną z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy. Wydawałoby się banalna dolegliwość, ale powoduje obciążenie zarówno kieszeni pacjenta, jak i budżetu państwa [1,2].

Przeziębienie jako jednostka chorobowa to ostre zakażenie górnych dróg oddechowych. Najczęstszą przyczyną są rinowirusy (30-50%), a także koronawirusy (10-35%), wirus RS, adenowirusy, wirus grypy i grypy rzekomej (35-60%), które przenoszą się przez bezpośredni kontakt drogą kropelkową, a czasem pokarmową. W trzech pierwszych dobach choroby występuje największa zakaźność, ale wydalanie wirusa może trwać nawet do dwóch tygodni. W przebiegu przeziębienia dominują objawy śluzówkowe – takie jak wydzielina i pogorszenie drożności nosa, a także kaszel, drapanie lub ból gardła oraz stan podgorączkowy lub gorączka. Zwykle trwa 5-11 dni i ma charakter samoograniczający, a największe nasilenie objawów występuje w 2 i 3 dobie [1].

Zakażenie wirusowe można podzielić na 2 zasadnicze fazy, które poprzedza 1-2 dniowy okres wylęgania:

– fazę przekrwienno – obrzękowo – wysiękową zwaną naczyniową,
– fazę naciekową zwaną „fazą gęstego śluzu”[1].

Faza naczyniowa jest wynikiem odpowiedzi organizmu na wniknięcie wirusów, czego efektem jest częściowa martwica nabłonka dróg oddechowych i zaburzenie funkcji aparatu rzęskowego. Jest to sygnałem dla mechanizmów obronnych ustroju i do uwolnienia mediatorów stanu zapalnego (pierwotnych jak i wtórnych), które są odpowiedzialne za pierwsze kliniczne objawy zakażenia czyli ból, gorączkę, rozszerzenie naczyń i w konsekwencji wzrost ich przepuszczalności czego wynikiem jest wodnisty wyciek z nosa. Ustaje on stosunkowo szybko, a rozszerzone naczynia w obrębie zatok żylnych jamy nosa powodują uczucie zatkania nosa [3]. Charakterystyczny dla tej fazy infekcji suchy kaszel jest wynikiem zwiększonego drażnienia odsłoniętych zakończeń nerwowych w drogach oddechowych, a dodatkowo może go nasilać spływająca wodnista wydzielina [4].

Pierwsza faza stopniowo przechodzi w fazę naciekową – płynny śluz staje się gęstszy, co klinicznie jest widoczne w postaci zmiany charakteru wydzieliny z nosa i kaszlu, który staje się produktywny [3].

W przeziębieniu leczenie objawowe jest leczeniem pierwszego rzutu, a dopiero w przypadku wystąpienia powikłań stosuje się leczenie przyczynowe [1].
Czy rzeczywiście wapń będzie pomocny w łagodzeniu objawów infekcji? Jest on jednym z najważniejszych pierwiastków potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 99% Ca w organizmie zawarte jest w tkance kostnej, 0,9% w tkankach miękkich, a 0,1% we krwi i płynie pozakomórkowym, gdzie pierwiastek ten wpływa na układ sercowo-naczyniowy, mięśniowy i nerwowy. Wapń pełni istotną funkcję w utrzymaniu integralności błon śluzowych, jak i powoduje zmniejszenie przepuszczalności naczyń [2,5] i zapewne te jego funkcje miałyby być pomocne terapii przeziębienia. Czy jednak tak jest?

W warunkach fizjologicznych stężenie wapnia w surowicy krwi wynosi 2,25-2,65mmol/l, co jest możliwe dzięki istnieniu złożonych mechanizmów kontroli wchłaniania z przewodu pokarmowego, wymiany z tkanką kostną oraz wydalania z moczem. Głównymi czynnikami regulującymi przemiany Ca są parathormon, kalcytonina i aktywne formy witaminy D. Istotną rolę odgrywają także estrogeny u kobiet i androgeny u mężczyzn. Rezerwuarem tego pierwiastka są kości i to z nich jest uruchamiany w wypadku hipokalcemii [2,5].

Skuteczność preparatów wapnia (zwykle podawanego w tabletkach musujących w połączeniu z witaminą C) w leczeniu przeziębienia to jedynie MIT!

Nie ma żadnych kontrolowanych badań potwierdzających jego korzystny wpływ na objawy przeziębienia. Jony Ca2+ nie wpłyną na przepuszczalność naczyń krwionośnych, ale spowodują zagęszczenie wydzieliny dróg oddechowych, co utrudni jej usunięcie i ograniczy skuteczność leków mukolitycznych i mukokinetycznych [6]. Wapń powoduje kondensację ujemnie naładowanych cząsteczek mucyny (glikoproteiny nadające śluzowi żelowatą, lepką konsystencję), co wpływa na właściwości reologiczne śluzu [7, 8]. Gęsty śluz powoduje zaburzenie funkcji i ruchu rzęsek, czego efektem jest zaleganie gęstej wydzieliny, co stwarza korzystne warunki do rozwoju bakterii i może prowadzić do rozwoju wtórnego zakażenia bakteryjnego [3]. Dodatkowo suplementowany wapń może wchodzić w interakcje z lekami przyjmowanymi przez pacjenta, między innymi nasilać toksyczność glikozydów naparstnicy, zmniejszać skuteczność atenololu, werapamilu czy tetracyklin [9].

Niestety słowa Johna G. Barlet’a, iż „medycyna zna niewiele chorób, w których stosuje się tak wiele nieskutecznych metod leczenia, jak ma to miejsce w wirusowych zakażeniach górnych dróg oddechowych”, dotyczą też wapnia.

Literatura:

1. Rygalski M., Zawisza E. Postępowanie terapeutyczne w przeziębieniu
2. Danysz A., Buczko W. Kompendium farmakologii i farmakoterapii
3. Matysiak M. Leczenie wirusowych zakażeń dróg oddechowych
4. Frankiewicz T., Radzikowski A. Nowy mechanizm działania znanego leku – suchy wyciąg z bluszczu Hedera helix – racjonalna terapia stanów zapalnych dróg oddechowych
5. Calperos 500,1000 kaps. CHPL
6. Woroń J.,Korbut R. Polifarmakoterapia przyczyną wzrostu ryzyka wystąpienia niepożądanych działań leków
7. Ridley C., Kouvatsos N., Raynal B.D., Howard M., Collins R.F., Desseyn L., Jowitt T.A., Baldock C., Davis C.W., Hardingham T.E., Thornton D.J. Assembly of the respiratory mucin MUC5B: a new model for a gel-forming mucin
8. Zaleśna G., Gwoździński K. Struktura I właściwości mucyn śluzowych
9. Meszaros-Tutak A. Leki stosowane w przeziębieniu

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum

  Łacińska nazwa rodzaju Ubiorek pochodzi od Iberii, dawnej nazwy regionu geograficznego, odpowiadając...

  Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny

  Na rynku aptecznym trwa nieustanna walka. Farmaceuci toczą codzienne boje o zapewnienie pacjentom do...

  Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich! Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich!

  1 sierpnia 1944 to niezwykle ważna data w historii Polski i wyjątkowo szczególna dla każdego warszaw...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz