REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Warfaryna a żurawina

16 lipca 2016 08:10

Warfaryna, czyli 4-hydroksykumaryna, jest antagonistą witaminy K, który hamuje powstawanie czynników krzepnięcia krwi. Wskazaniami do jej stosowania są: wtórne zapobieganie zawałowi serca, zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym oraz profilaktyka i leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Wchodzi w interakcje z wieloma lekami, składnikami pożywienia oraz suplementami diety. W ostatnich latach w literaturze angielskojęzycznej pojawiały się doniesienia o przypadkach interakcji warfaryny z sokiem żurawinowym.

Przypadek 1

69-latek z wstawioną sztuczną zastawką mitralną i epizodami migotania przedsionków był leczony warfaryną w celu zapobieżenia zawałowi. Pacjent cierpiał także na nawracające zakażenia układu moczowego, w związku z czym dostał od swojego lekarza zalecenia picia soku żurawinowego. Codziennie prze dwa tygodnie pacjent wypijał 2 litry soku żurawinowego dziennie.

Podczas kontroli krzepliwości krwi, okazało się, że wartość współczynnika INR pacjenta wzrosła z 3 do 12 jednostek. Zalecono odstawienie soku przez pacjenta, po czym wskaźnik wrócił do poprzedniej wartości dopiero po upływie trzech dób.

Przypadek 2

70-cio letni mężczyzna, uprzednio leczony cefaleksyną z powodu infekcji klatki piersiowej cierpiał na brak apetytu. Przez dwa tygodnie od wystąpienia infekcji, pacjent nie spożywał praktycznie żadnych pokarmów oprócz soku żurawinowego, przyjmując w tym samym czasie przewlekle stosowane leki – digoksynę, fenytoinę i warfarynę.

Pacjent trafił do szpitala z wynikiem INR przekraczającym 50 jednostek. Niestety, zmarł w wyniku krwotoku z przewodu pokarmowego i krwotoku w obrębie osierdzia. Prawdopodobnie do tak drastycznego zmniejszenia krzepliwości krwi przyczyniła się również przebiegająca infekcja (zwiększone wydzielanie cytokin może zmniejszać metabolizm leków) oraz zubożona dieta (z pewnością brakowało w niej witaminy K, która niezbędna jest do utrzymania prawidłowej krzepliwości krwi).

Przypadek 3

Pacjent w wieku 71 lat przyjmował warfarynę w celu prewencji przed udarem. Jednocześnie rozpoczął przyjmowanie soku żurawinowego w ilości ok. 700 ml dziennie celem uzupełnienia diety w witaminę C.

Po dwóch tygodniach przyjmowania soku pacjent został przyjęty do szpitala, z obecnością krwi w kale, krwiopluciem i skróceniem oddechu. Oznaczony wskaźnik INR wynosił ponad 18 jednostek. Choremu podano dożylnie czerwone krwinki, osocze oraz witaminę K. W ciągu pięciu dni od przyjęcia wskaźnik INR zmniejszył się do wartości 2.6.

Mechanizm

Podejrzewano, że do interakcji między warfaryną a sokiem żurawinowym dochodzi na poziomie farmakodynamicznym – lek jest metabolizowany przy udziale CYP2C9, który transformuje warfarynę do jej metabolitu S-warfaryny o znacznie silniejszym działaniu. Jednocześnie sądzono, że jeden z flawonoidów obecnych w żurawinie moduluje aktywność cytochromu na wzór narynginy obecnej w grejpfrucie.

Poszukując rozwiązania zagadki, przeprowadzono kilka badań z udziałem zdrowych i chorych ochotników, badając wpływ żurawiny nie tylko na metabolizm warfaryny, ale i innych leków. Wyniki okazały się zaskakujące, bowiem większość z przeprowadzonych testów obaliła pierwotną hipotezę. Co prawda, w jednym z badań stwierdzono, że picie soku z żurawiny może zmniejszać AUC warfaryny, lecz jedynie o niewielką wartość równą 7%. Jednocześnie nie stwierdzono żadnej zmiany w krzepliwości krwi u ochotników poddawanych badaniom, konkludując, że farmakodynamiczna interakcja między tymi dwoma składnikami jest mało prawdopodobna.

Mimo wszystko, zalec a się unikania picia soku żurawinowego przez pacjentów przyjmujących warfarynę. Należy również pamiętać, aby w ich diecie nie pojawiało się zbyt dużo źródeł witaminy K, czy innych produktów wpływających na krzepliwość – bogatych w salicylany malin, nektarynek czy ananasów, dużych ilości czosnku oraz suplementów z żeń-szeniem oraz miłorzębem. Na działanie warfaryny wpływają także niesteroidowe leki przeciwzapalne, należy pamiętać, że w leczeniu bólu lekiem z wyboru u takich pacjentów jest paracetamol lub opioidy.

https://bazalekow.mp.pl/leki/doctor_subst.html?id=2158
Pham D., Pham A.: Interaction potential between cranberry juice and warfarin, American Journal of Helat-System Pharmacy 2007, 64(1);
Lilja L.J. et al.: Effects of Daily Ingestion of Cranberry Juice on the Pharmacokinetics of Warfarin, Tizanidine, and Midazolam—Probes of CYP2C9, CYP1A2, and CYP3A4, Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2007, 81(6);

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece Odmowy realizacji zamówień, czyli syzyfowe prace w aptece

Jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków każdej apteki jest zgłaszanie odmów realizacji zamówień....

Tureckie wspomnienie Tureckie wspomnienie

Farmaceuta na wakacjach nie jest zwyczajnym turystą – przynajmniej jeśli chodzi o wizyty w lokalnych...

S jak satyra S jak satyra

Pacjenci są rozczarowani programem 75+. Były wielkie obietnice darmowych leków, a skończyło się jak ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz