REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wielkanocna babka

5 kwietnia 2018 11:00

Piątek po południu, Wielki Piątek, oddział internistyczny. Na korytarz wjeżdża dwóch sanitariuszy z SOR-u z półprzytomną, starszą kobietą na łóżku. Pacjentka ma ponad osiemdziesiąt lat, nielogiczna, podsypiająca, odwodniona. W zasadzie nie ma z nią kontaktu. Gdy następuje przekazanie jej zespołowi pielęgniarskiemu, wśród informacji o stanie zdrowia słychać niesmaczny żart o „kolejnej wielkanocnej babce” od SOR-u dla interny. „Kolejna staruszka, która nie pasowała rodzinie do jajeczka” – komentuje jedna z pielęgniarek…

Nie jest to niczym nowym dla osób obracających się w środowisku szpitalnym, że przed świętami czy długimi weekendami sale szpitalne wypełniają się nikomu niepotrzebnymi staruszkami. (fot. Shutterstock)

…Kilka godzin później w supermarkecie przy kasie tocząca się rozmowa między dwoma kobietami, z których jedna okazuje się być prawdopodobnie opiekunką osób starszych. Opowiada swojej koleżance o tym, jak to rodzina zmodyfikowała ojcu leki, a ten idealnie na czas pogorszył się i wylądował szczęśliwie (dla nich) na całe Święta w szpitalu na obserwacji.

Być może w aptekach ogólnodostępnych nie widać takich drastycznych przypadków. Nie mamy bowiem bezpośredniego przełożenia tego, co wydajemy pacjentowi lub jego rodzinie, na poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia danego chorego. Jednak, jak pokazują drastyczne, ale nagminne powyższe przykłady, choćby cała służba zdrowia działała perfekcyjnie, czasem cały łańcuch pęka na samym końcu, w rodzinie.

REKLAMA

Nie jest to niczym nowym dla osób obracających się w środowisku szpitalnym, że przed świętami czy długimi weekendami sale szpitalne wypełniają się nikomu niepotrzebnymi staruszkami, którzy tylko zakłócają spokojne świętowanie.

Czasem z historii pacjenta, przepisanych leków i wyników laboratoryjnych można w łatwy sposób domyślić się, jak rodzina poradziła sobie z uciążliwym problemem. Czasem będzie to niepodanie leku, jak w przytoczonej opowieści, czasem zwiększenie dawki, czasem dodanie potencjalnie neutralnego medykamentu, który jednak u danego pacjenta znacząco i w krótkim czasie potrafi pogorszyć jego stan. Najczęściej odstawianymi lub modyfikowanymi lekami są diuretyki i niektóre leki obniżające ciśnienie krwi. Wywołanie obrzęków, zaburzeń elektrolitowych czy niedociśnienia ortostatycznego nie należy do najtrudniejszych zadań po wnikliwym przeczytaniu ulotki, zwłaszcza podczas wieloletniej opieki nad chorym. Zmiana dobowej podaży płynów, włączenie lub wyłączenie preparatów suplementujących potas i inne niechlubne rozwiązania zdają się szybkim i niegroźnym sposobem pozbycia się „problemu”.

REKLAMA

Ludzie od zarania dziejów trudnili się wykańczaniem swoich bliskich. Niejednokrotnie pomagały w tym apteki. Oczywiście nie bezpośrednio, ale dostarczając odpowiednich narzędzi. W XIX stuleciu najczęściej stosowanymi truciznami były: arszenik, preparaty opium (najczęściej laudanum), strychnina, kwasy organiczne oraz rtęć. Arszenik i opium były tanie i powszechnie dostępne. Ten pierwszy na początku XIX wieku był stosowany jako trucizna do tępienia szkodników, którą można było kupić w sklepie bądź w aptece.

Książki historyczne dostarczają setek historii, w których towar sprzedany przez farmaceutę stał się początkiem rodzinnych tragedii. Zmieniły się jednak czasy, ale jak widać, zwyczaje pozostały takie same.

Nie jesteśmy w stanie zapobiec podobnym historiom. Ani w aptece ogólnodostępnej ani w szpitalu w żadnym stopniu nie jesteśmy w stanie uchronić pacjentów przed podobnym losem. Nikt nie będzie przecież podejrzliwie patrzeć na Panią Nowak, gdy ta będzie wykupywać spory zapas insuliny dla matki i snuć domysłów, czy nie poda wyjątkowo większej dawki. Nie każdy odwiedzający aptekę czy szpitalny oddział to potencjalny truciciel. Ale gdzieś, pracując pośród takich sytuacji człowiekowi włącza się czerwona lampka, że coś tu nie gra. Leczymy ciało, a tak naprawdę czasem powinniśmy leczyć demony w czyjejś głowie.

Pocieszające jest jednak to, że nie wszystkie rodziny posuwają się aż do takich uczynków. Za przykład (niekoniecznie wzorowy) niech posłuży historia pewnego leciwego pacjenta wspomnianego oddziału i jego córki, która dzień w dzień przychodziła się opiekować chorym tatą, pomagała go karmić, sadzać do porannej toalety, pielęgnować jego odleżyny. I przy każdej wizycie wspominać ojcu, by póki jest jeszcze w pełni władz umysłowych i fizycznych, przepisał na nią swój majątek, by bezpiecznie pozostał w rodzinie i ktoś odpowiedzialny zajął się nim, gdy ten zaniemoże. Rozczulony dobrocią swojej latorośli mężczyzna w końcu zgodził się na jej prośbę – pewnego pięknego poranka z uśmiechem podpisał stosowne dokumenty. Radości córki nie było końca, lecz widział ją krótko. Bowiem kobieta już nigdy więcej nie pojawiła się na oddziale, a pacjent dołączył do wielkanocnych babek i tych, którzy nie pasowali rodzinom do wielkanocnego jajeczka…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aptekarze marudzą Aptekarze marudzą

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wy...

Demografia Demografia

Im bliżej wyborów do samorządu aptekarskiego, tym więcej obietnic i populizmu jest adresowane do far...

Farmaceuci kandydują do Sejmu Farmaceuci kandydują do Sejmu

25 października odbędą się wybory parlamentarne. W tym roku o mandat posła na Sejm RP VIII kadencji ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz