REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wielki Brat patrzy – inwigilacja w pracy

25 listopada 2015 08:19

Rozwój technologii stwarza nowe możliwości kontrolowania pracowników: kamery przemysłowe, podsłuchy czy programy monitorujące aktywność w sieci. To powoli staje się normą nawet w aptece. Prawo zezwala na pewną inwigilację pracownika w pracy, ale czasami ociera się to o granicę absurdu.

Monitoring w założeniu ma służyć poprawie bezpieczeństwa, ale bywa też wykorzystywany do innych celów. W jednej z aptek, w której pracowałam każdy ruch pracownika śledziły kamery, które były skierowane głównie na stanowisko pracy, a nie na izbę ekspedycyjną. Teoretycznie była to troska o nasze bezpieczeństwo, w praktyce był to pewien rodzaj inwigilacji, a w opinii właściciela motywacja do wydajniejszej pracy. Podobno kamery mogły też rejestrować dźwięk. O ile obecność kamer mi nie przeszkadzała, to drażniła mnie świadomość, że kierownik czy właściciel z każdego komputera, w dowolnym miejscu na świecie mógł obserwować naszą pracę w trybie „online”, a to już było dla mnie zboczenie! Krótka smycz obowiązywała nawet po godzinach pracy, bo mieliśmy nakaz cytuję: „noszenia włączonego telefonu komórkowego zawsze przy dupie”.

Wigilia. W aptece zostaje zmiana 1+1 czyli technik i magister. Oddalam się na chwilę z stanowiska, znikam z pola zasięgu kamer i chwilę później dzwoni z domu kierowniczka: Gdzie ty do diabła jesteś, nie widzisz, że jest kolejka! Tego typu sytuacje powtarzały się prawie codziennie. Biorąc pod uwagę ilość czasu spędzonego na podglądaniu pracowników, zadziwiające jest to, że kierowniczka nie zauważyła, że w tym całym świątecznym zamieszaniu ginie litrowa butelka z popularnym preparatem na poprawę pamięci, umyka jej też fakt, że lokalny ćpunek kradnie preparat z pseudoefedryną. Ważne, że pracownicy chodzą jak w zegarku i żaden z nich nie siedzi na stołku.

REKLAMA

Pracowałam też w aptece gdzie nie było kamer, a jedynie atrapy, które na złodziejach nie robiły wrażenia. Ginęły głownie kosmetyki popularnych firm – rocznie straty liczone były w tysiącach złotych.. Kradli niedzielni złodzieje, ale też zorganizowane grupy, które z kradzieży zbiły dochodowy interes. „Obrotny” pracownik też mógłby wynieść pół apteki i nikt by mu nie udowodnił kradzieży. W praktyce częściej nóżek dostawały gratisowe mini produkty przeznaczone dla pacjentów i testery z kremami, które znikały w tajemniczych okolicznościach. Nie ma kamer, nie ma winnego.

REKLAMA

Monitoring miejsca pracy to nie tylko kamery. Nikt nam tego oficjalnie nie powiedział, ale podobno mieliśmy na komputerze zainstalowany program umożliwiający pracodawcy podgląd ekranu pracownika i śledzenie jego aktywności w sieci. Tego typu programy najczęściej działają „w ukryciu” i mogą liczyć takie rzeczy jak wydajność pracy czy rzeczywisty czas przerw. Być może w dużych korporacjach takie monitorowanie personelu pracującego tylko przy komputerze ma sens, ale w aptece raczej ciężko wymagać od pracownika ciągłego „stania przy komputerze” i wydajności na poziomie kilkudziesięciu procent. W pakiecie została założona też blokada na strony typowo rozrywkowe, na które i tak nie zaglądaliśmy, bo nie było na to czasu oraz te zawierające w adresie lub w opisie konkretne zabronione słowo np. „sport”. Tym sposobem straciliśmy możliwości przeglądania stron z produktami, które w nazwie miały wspominanie słowo, a takich produktów aptecznych jest chyba kilkanaście. To jest tylko przykład, bo takich zakazanych słów było dużo więcej i ciągle pojawiały się nowe. Strony zwierające słowa „seks” czy „porno” można było za to przeglądać do woli!

Nie jestem wrogiem nowych technologii, które wbrew pozorom czasami się przydają w pracy. Jestem przeciwko nadgorliwym pracodawcom, którzy na własny użytek zrobili z tego narzędzie do inwigilacji i zastraszania pracowników balansując przy tym na granicy prawa. Z drugiej strony jeśli pracodawca musi nieustannie pilnować i kontrolować pracowników, to oznacza tylko tyle, że marny z niego szef!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Odpowiedzialność zawodowa – farmaceuta nie może zasłaniać się automatem Odpowiedzialność zawodowa – farmaceuta nie może zasłaniać się automatem

W ostatnim czasie daje się słyszeć o przypadkach, w których informacje o dawce i dawkowaniu leków pr...

Najważniejszy jest lekarz! Najważniejszy jest lekarz!

Z pewnym zainteresowaniem obserwowałam strajk generalny pielęgniarek z warszawskiego Centrum Zdrowia...

Lekarz, ten najgorszy Lekarz, ten najgorszy

Marudzący pacjent w aptece to codzienność. Nawet w małej aptece tafia się taki, który musi uzewnętrz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz