REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wielkopolscy farmaceuci wybrali delegatów

5 października 2015 08:30

W ubiegłą sobotę odbyło się drugie rejonowe zebranie farmaceutów należących do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wyłoniono podczas niego 103 delegatów, którzy 21 listopada wybiorą nowego prezesa, radę oraz pozostałe organy samorządowe.

Sobotnie zebranie było dla wielkopolskich farmaceutów decydujące. Mimo, że to zaledwie jedno z czterech, które wyłaniają delegatów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy, to właśnie tego dnia wybierano największą ich liczbę – 103. Dwa tygodnie wcześniej podobne zebranie odbyło się w Lesznie, gdzie wyłoniono 12 delegatów. Przed nami jeszcze Piła (11 delegatów) i Konin (13 delegatów). W sumie 21 listopada w Poznaniu powinno stawić się 139 delegatów, którzy wybiorą nowego prezesa, członków rady i pozostałych organów samorządowych. Te liczby pokazują jak duże znaczenie, miało poznańskie zebranie.

Tego dnia w Poznaniu stawiło się 227 farmaceutów. 192 wyraziło chęć kandydowania na delegata. Jeszcze przed tym zabraniem w środowisku pojawiały się głosy o mobilizacji różnych środowisk. Z jednej strony mówiło się o aktywności OSF „Perspektywa 2030” – stowarzyszeniu założonym przez pracowników największych aptek sieciowych, choć do tej pory nie zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na zebraniu pojawił się mgr farm. Wojciech Łubieński (obecnie Super Pharm, a wcześniej DOZ i Dr.Max), który w informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia figuruje jako jego wiceprezes.

REKLAMA

Sporo mówiło się też o samorządowych aspiracjach farmaceuty, który brał udział w prowokacji policyjnej, jakiej efektem było aresztowanie na początku stycznia 2015 dotychczasowego prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej – dra n. farm. Tadeusza Bąbelka. Farmaceuta ten, identyfikowany w prasie inicjałami AM, zamieszany był wcześniej w odwrócony łańcuch dystrybucji, co stało się przyczyną odebrania mu zezwolenia na prowadzenie pięciu aptek w Poznaniu… AM pojawił się w sobotę na zebraniu, wywołując spore poruszenie pozostałych farmaceutów. Wielu podejrzewało, że przyprowadził on ze sobą grupę swoich pracowników, którzy mieli umożliwić mu wybór na delegata. Plotka głosiła, że przedsiębiorcy zamieszani w odwrócony łańcuch dystrybucji chcieli w ten sposób wprowadzić do samorządu swoich przedstawicieli.

REKLAMA

Całe zebranie trwało blisko 6 godzin. Przez pierwsze 2,5 godziny zgłaszano kandydatury na delegatów. W sumie chęć taką wyraziło 192 farmaceutów. Głosowanie (przeprowadzone elektroniczne) trwało 1,5 godziny. Każdy uczestnik głosowania przy wejściu otrzymywał bezprzewodowe urządzenie umożliwiające oddanie głosu. Podczas głosowania, na ekranie przez około 30 sekund wyświetlane było nazwiska kandydata. Głosujący mogli w tym czasie go poprzeć lub nie. Każdy z głosujących dysponował 103 głosami poparcia.

Wyniki wyborów pokazały, że w plotkach rozgłaszanych przed zebraniem było sporo przesady. Wielkopolscy farmaceuci pokazali też swoją dezaprobatę do działań aptekarzy kalających rangę ich zawodu. Kiedy podczas głosowania na ekranie pojawiło się nazwisko AM, na sali rozległo się buczenie i gwizdy. Kryjący się za nimi farmaceuta ostatecznie uzyskał tylko… 8 głosów – nie miał jednak okazji poznać swojego wyniku, bo wyszedł z zebrania po demonstracji dezaprobaty wobec jego osoby przez resztę farmaceutów. Równie rozczarowujący był wynik wiceprezesa OSF Perspektywa 2030, który zdobył 9 głosów. Aby zostać delegatem trzeba było zyskać poparcie co najmniej 80 farmaceutów.

Przed wielkopolskimi farmaceutami jeszcze dwa zebrania rejonowe i zjazd sprawozdawczo-wyborczy 21 listopada. Podczas sobotniego zebrania wiele wątpliwości zostało wyjaśnionych. Ujawnili się również potencjalni kandydaci na prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Który z nich obejmie tę funkcję, dowiemy się za niespełna dwa miesiące.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dzieci na celowniku Dzieci na celowniku

Przeraża mnie, że coraz częściej na celowniku firm farmaceutycznych pojawiają się dzieci. Nie ma god...

Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny

Na rynku aptecznym trwa nieustanna walka. Farmaceuci toczą codzienne boje o zapewnienie pacjentom do...

Selen Selen

Selen został odkryty na początku XX-go wieku przez Berzeliusa i początkowo uznawano go za pierwiaste...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz