REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Witaminowe nieporozumienie

9 kwietnia 2016 06:53

Nie uwierzę, jeśli powiecie mi, że nigdy jeszcze nie przytrafił wam się pacjent pytający o lewoskrętną witaminę C. I choć mam wrażenie, że jej popularność nieco słabnie (na rzecz innych odkrywczych terapii), to nadal lewoskrętny mit miewa się doskonale. Dlaczego mit? O tym przeczytacie w moim dzisiejszym artykule.

D czy L, plus czy minus?

Na początek warto przypomnieć, że w świecie cząstek organicznych, od których należy witamina C, istnieje zjawisko stereoizomerii. Oznacza to, że dany związek może występować w kilku formach, różniących się od siebie rozmieszczeniem podstawników w przestrzeni. Aby rozróżniać poszczególne izomery, wprowadzono kilka schematów nazewnictwa. Jednym z nich jest określanie konfiguracji D/L.

REKLAMA

Jeśli trójwymiarową cząsteczkę rzucimy na płaszczyznę, otrzymamy tzw. projekcję Fischera. Na jej podstawie możemy przyporządkować cząsteczkę do szeregu D lub L. Jeśli w łańcuchu na przedostatnim atomie węgla grupa hydroksylowa (-OH)znajduje się po lewej stronie atomu węgla – związek taki należy do szeregu L, jeśli zaś grupa znajduje się po stronie prawej – związek należy do szeregu D. Konfiguracja ta odnosi się jedynie do kształtu cząsteczki i nie jest jednoznaczna ze skręcalnością optyczną światła.

REKLAMA

Skręcalność optyczną jako wartość charakterystyczną dla cząsteczki wyznacza się empirycznie, za pomocą przyrządu zwanego polarymetrem. Substancje organiczne mogą skręcać płaszczyznę światła w dwóch kierunkach: zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli w prawo (takie związki są prawoskrętne i oznacza się je symbolem (+)) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (są to związki lewoskrętne, oznaczane znakiem (-)). Formy (+) i (-) danego związku są nazywane stereoizomerami.

Biznes kontra biznes

Nie od dziś wiadomo, że zwolennicy alternatywnych terapii posądzają farmaceutów i apteki o udział w spisku, ukrywaniu najprostszych i najtańszych terapii i wciskaniu chorym drogich i zupełnie niepotrzebnych medykamentów. Co ciekawe, osobom takim zupełnie nie przeszkadzają horrendalne ceny eko-preparatów…

Na „lewoskrętnym” kwasie askorbinowym próbują zarobić także sprzedawcy na pewnym popularnym serwisie aukcyjnym (sprzedają go m.in. w formie CZDA, czyli odczynnikach czystych do analizy). Widząc aukcje z „lewoskrętnym kwasem L-askorbinowym” w tytule, pewnego dnia wysłałam do kilku allegrowiczów maile z zapytaniem, czy celowo wprowadzają swoich klientów w błąd. Tą drogą otrzymałam od jednego ze sprzedających „certyfikat lewoskrętności” – w którym jak byk stało, że „według wykonanej analizy chemicznej, sprzedawaną substancją jest kwas L-askorbinowy, a do obrotu nie jest dopuszczona inna forma chemiczna tej witaminy”. W ten oto sposób przekonałam się, że obecnie, w powszechnej wiadomości, kwas L-askorbinowy jest tożsamy z witaminą C lewoskrętną (i nawet w aptece możemy znaleźć suplementy oznaczone w ten sposób).

REKLAMA

Jak to jest z tą C?

W tym momencie proponuję zajrzeć do naszej farmaceutycznej biblii – Farmakopei, by znaleźć tam pewien niezaprzeczalny fakt. Jak podaje księga, skręcalność optyczna kwasu L-askorbinowego powinna wynosić między +20,5 a +21,5, czyli nie ulega wątpliwości, że witamina C to wersja prawoskrętna. Jak więc się stało, że dziś, w powszechnej świadomości między kwasem L-askorbinowym a witaminą C lewoskrętną stawia się niepodważalny znak równości?

Być może na początku swojej zawrotnej kariery, lewoskrętna witamina C rzeczywiście miała być lepszą, skuteczniejszą i bardziej naturalną opozycją dla syntetycznego kwasu L-askorbinowego. Dziś jednak, przetworzona wielokrotnie przez pseudonaukowców i znawców medycyny alternatywnej teoria, została wywrócona do góry nogami. Błąd myślowy, mający głęboko w nosie zasady chemii i nazewnictwa, dziś uznawany jest już za pewnik. Ten pseudo-fakt, powielany w źródłach papierowych, elektronicznych oraz ustnym przekazie, zakorzenił się w świadomości pacjentów na tyle mocno, że niemal za każdym razem, gdy próbuję wyjaśnić to wielkie witaminowe nieporozumienie, reagują oni tak jakbym właśnie mówiła im, że Ziemia jest płaska.

Mimo że takie dyskusje bywają czasami zupełnie jałowe i nijak nie udaje mi się przekonać pacjenta, że nie ma on racji, nie poddaję się. Mam nadzieję, że Wy także nie odpuszczacie, a dzięki temu artykułowi będziecie mieli więcej argumentów do walki z pseudo-naukowymi terapiami.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1) Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1)

Czy w ustawie o zawodzie farmaceuty powinien znaleźć się zapis o klauzuli sumienia? O opinię zapytal...

Suplementy diety pod lupą Suplementy diety pod lupą

Suplementy diety zalewają rynek apteczny, niekiedy bardziej szkodząc pacjentom niż pomagając. Jak w ...

Kupuję leki w… sklepie Kupuję leki w… sklepie

To co tu napiszę pewnie wywoła kontrowersje, ale nie przeszkadza mi miano jedynego farmaceuty w tym ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz