REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wody lecznicze

14 sierpnia 2015 07:40

Temperatury na zewnątrz sięgają rekordowych wartości, a zmęczeni upałem pacjenci często chcą u nas kupić butelkę zwykłej wody. Wszystkich spragnionych kieruję do dystrybutora, a Was zapraszam do przeczytania artykułu o wodach leczniczych, które możemy spotkać w aptecznym asortymencie.

Według definicji „wodą leczniczą jest woda podziemna, która pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie jest zanieczyszczona, cechuje się naturalną zmiennością cech fizycznych i chemicznych” oraz zawiera „nie mniej niż 1000 mg/L rozpuszczonych składników mineralnych stałych” lub w swoim składzie posiada specyficzne jony lecznicze. Na podstawie zawartości tych jonów, wody lecznicze dzielimy na:

żelaziste (nie mniej niż 10 mg/l jonów Fe2+)

REKLAMA

fluorkowe (nie mniej niż 2 mg/l jonów fluorkowych)

REKLAMA

jodkowe (nie mniej niż 1 mg/l jonów jodkowych)

siarczkowe (nie mniej niż 1 mg/l siarki)

krzemowe (nie mniej niż 70 mg/kwasu krzemowego)

radonowe (ich aktywność promieniotwórcza nie może wynosić mniej niż 74 Bq/l)

REKLAMA

– wody zawierające niezwiązany dwutlenek węgla: wody kwasowęglowe (250-1000 mg/l) oraz szczawy (powyżej 1000 mg/l).

Kuracja wodami leczniczymi, czyli krenoterapia, powinna trwać około 3-4 tygodni. Najlepiej, gdy przebiega ona pod okiem lekarza lub przynajmniej zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

Wody lecznicze posiadają działanie miejscowe oraz ogólne. Działanie miejscowe związane jest z właściwościami fizycznymi oraz chemicznymi wody, która wywiera bezpośredni wpływ na błonę śluzową przewodu pokarmowego, natomiast działanie ogólnoustrojowe wiąże się z fizjologicznym działaniem jonów na struktury komórkowe i szlaki przekaźnikowe. Efekt leczniczy wody zależy od ilości i proporcji zawartych w niej składników, ciśnienia osmotycznego, dziennie wypijanej ilości oraz czasu trwania kuracji. Znaczenie ma również jej temperatura – woda zimna przyspiesza perystaltykę przewodu pokarmowego i napięcie mięśni gładkich, zaś ciepła działa korzystnie w stanach spastycznych żołądka, zwiększa przekrwienie śluzówki i resorpcję składników odżywczych.

Woda lecznicza działa w kilku fazach. Bezpośrednio po jej wypiciu obserwuje się działanie miejscowe. Po minutach i godzinach zostają zapoczątkowane rekcje odruchowe i hormonalne w obrębie przewodu pokarmowego oraz dochodzi do zmian w resorpcji moczu oraz diurezie. Efekt ogólnoustrojowy, bazujący na zmianach w gospodarce wodno-elektrolitowej oraz bodźcach wyzwalanych przez składniki mineralne wód, obserwuje się po kilkunastu dniach regularnej terapii.

Działanie wód leczniczych znajduje potwierdzenie w badaniach klinicznych. Dowodzą one, iż dzięki krenoterapii dochodzi do znaczących, korzystnych zmian stężeń osoczowych sodu, potasu, wapnia czy magnezu. Wody z przewagą jonów zasadowych są polecane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, obecność jonów magnezowych wywiera działanie spazmolitycznie, zaś związki siarki działają przeczyszczająco oraz przyspieszają motorykę jelit. Silnie hipoosmotyczne szczawy takie jak krynicki „Jan” czy wydobywany w Wysowej-Zdrój „Józef”, polecane są w chorobach dróg moczowych oraz nerek. Woda lecznicza „Mieszko” może być uzupełnieniem terapii nieżytów dróg oddechowych (także w postaci inhalacji).

Szczególną uwagę na skład pitych wód powinny zwrócić osoby cierpiące na schorzenia związane z gospodarką elektrolitową – dla przykładu woda „Zuber” zawiera prawie 6500 mg/l jonów sodu i nie powinna być stosowana przez chorych na nadciśnienie tętnicze. Jest ona również bogata w jod, potrzebny osobom zagrożonym jego niedoborem, jednak przeciwwskazany u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

Czy mieliście kiedyś styczność z krenoterapią, zwłaszcza poza uzdrowiskiem? Czy w ofercie waszych aptek pojawiają się wody lecznicze? Zapraszam do komentowania.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta a choroby rzadkie Farmaceuta a choroby rzadkie

Z grubsza przeszkolono nas do pracy w swoim zawodzie. Całe pięć lat wkładano nam do biednych i obola...

Apteka całodobowa z perspektywy pracującej w niej farmaceutki… Apteka całodobowa z perspektywy pracującej w niej farmaceutki…

Trudno dopatrzeć się sensu czynności aptek całodobowych, a tym bardziej przypisać im szczególną misj...

Nie bądź jeleń i nie pracuj za darmo! Nie bądź jeleń i nie pracuj za darmo!

Pamiętam czasy, kiedy w każdym większym mieście zaczęły powstawać szkoły kształcące techników farmac...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz