REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wojna domowa

15 marca 2017 09:04

Kiedy zajrzę na dowolne farmaceutyczne forum, przeglądam faceboookowe portale poświęcone naszej dziedzinie czy sięgnę po pracę fachową, odnoszę wrażenie, że myśli, obawy i problemy farmaceutów krążą wciąż wokół kilku niezmiennych w ostatnim czasie kwestii.

W projekcie nadal pozostaje wiele przepisów ograniczających możliwość rozwoju polskim przedsiębiorcom prowadzącym apteki, m.in. ograniczenia terytorialne i demograficzne.

Wciąż nie możemy się między sobą porozumieć w kwestii Apteki dla aptekarza, tabletek wczesnoporonnych i paru innych spędzających (niektórym) sen z powiek kwestii. Gdy jednak wystawi się nos poza farmaceutyczny światek, okazuje się, że… tam burzy nie ma.

Według badań opinii publicznej dwóch na trzech Polaków jest zdania, że leki dostępne bez recepty powinny być dopuszczone do obrotu w miejscach innych niż apteki – według nich daje to możliwość doraźnego zakupu medykamentu oraz konkurencyjność cen. Od czasu prób wprowadzenia zmian w prawie dotyczących otwierania nowych aptek i zmniejszenia pozaaptecznego obrotu lekami znalazłem szereg analiz, które podkreślały, że potrzeba zmian podyktowana jest dobrem i oczekiwaniami pacjentów. Wrogie sobie obozy przerzucały się argumentami, podczas gdy zdaje się – na podstawie przytoczonego fragmentu – że pacjenci nie są zbytnio zainteresowani toczącymi się zmianami. Może więc pora spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że tak naprawdę chodzi jedynie o konflikt interesów wewnątrz farmaceutycznej rodziny?

REKLAMA

Kilka dni temu wczytałem się w relację z debaty „Farmaceuta 2025 – perspektywa oczami studentów”. Muszę przyznać, że byłem zdruzgotany, gdy czytałem opinię moich koleżanek i kolegów. Używane frazesy i uogólnienia, przekłamania podważające jakość preparatów sprzedawanych w sieciówkach w porównaniu do tych wydawanych w tradycyjnych aptekach… Skąd u młodych ludzi biorą się takie przekonania? Mam wrażenie, że jest to tylko sztuka dla sztuki, próba wpisania się swoim głosem w populistyczne hasła, które teraz jak nigdy wcześniej nie pozostają bez echa. Skąd tyle zawiści, tyle chęci do dalszej bitwy, do dalszej rywalizacji? Z jednej strony padają zapewnienia, że wszystko w imię dobra pacjenta, ale już nawet najmłodsi adepci sztuki aptecznej są skażeni chęcią wycięcia konkurencji w duchu „jak jej nie było, to było NAM łatwiej”. Martwi mnie, że zamiast konstruktywnej krytyki widać jedynie utarte zwroty, a zamiast próby dojścia do kompromisu jest jedynie stawianie warunków.

REKLAMA

Zastanawiające w tym wszystkim dla mnie jest to, iż farmaceuci zaczęli zdawać sobie sprawę z niskiej poprawności ich relacji z innymi przedstawicielami nauk medycznych, w głównej mierze ze środowiskiem lekarskim. Zwracanie uwagi na odpowiedni dialog i wzajemne zrozumienie potrzeb oraz szacunek między farmaceutą a lekarzem jest celem, który ma doprowadzić do poprawy sytuacji pacjenta poprzez usprawnienie opieki nad nim. Dlaczego jednak farmaceuci nie widzą, że poprzez prowadzoną wojnę domową mogą doprowadzić do pogorszenia oferowanych pacjentowi usług?

Oczywiście, że nie można żyć samymi ideami i misją niesienia pomocy pacjentom. Trzeba myśleć pragmatycznie, ale nie egoistycznie. Nie ma prawa ten, który walczy jedynie o swoje używać argumentów, które upiększają jego zamiary. Nie walczymy obecnie o czyjekolwiek inne dobro poza swoim i pora się do tego przyznać. Tradycyjni aptekarze walczą z sieciówkarzami, a ci – co ostatnio mnie zasmuciło – ze sobą. Sądziłem, że mamy już dość bycia wytykanymi palcami, ale okazuje się, że nam ciągle mało. Okazuje się bowiem, że są sieciówki gorsze i lepsze, te w których człowiek realizuje się jako farmaceuta i te, gdzie się zwyczajnie sprzedaje… Te, gdzie pacjent po prostu kupuje tanie leki i te, gdzie pacjent przykłada rękę do odwróconego łańcucha dystrybucji. Ile jeszcze wewnętrznych wojen sobie wymyślimy, ale pogrążyć się w mroku na zawsze? Pacjentów nasze niesnaski naprawdę nie interesują, więc może pora to wszystko odłożyć na bok, podejść do pierwszego stołu i realizować się jako farmaceuta tu i teraz?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Tajemniczy Pacjent w aptece Tajemniczy Pacjent w aptece

„Tajemniczy Klient” (z jęz. ang. „Mystery Shopping”) – jedna z metod badania poziomu obsługi klienta...

Najlepszy magnez… naturalny? Najlepszy magnez… naturalny?

„Wszyscy wiemy, że kwiaty mogą być sztuczne, ale wolimy naturalne. Tak jak soki czy miód. A magnez? ...

Quo Vadis, Apteko? – część 1 Quo Vadis, Apteko? – część 1

Z dużym zaniepokojeniem na początku października przeczytałem artykuł pt. "Leki znikną ze stacji ben...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz