REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wolno sieci, wolno i mi!

19 września 2017 10:57

Otwieram lokalną gazetę, a w niej reklama pobliskiej apteki. Gdy jadę odebrać dziecko z przedszkola po drodze mijam billboard z reklamą kolejnej apteki. Wracając do domu zaglądam do skrzynki na listy, a w niej ulotka jeszcze innej apteki. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że od 2012 roku obowiązuje w Polsce zakaz reklamy aptek. Serio!

Okazuje się, że obowiązujące przepisy zezwalają na uzyskanie PWZ farmaceutom, którzy niekoniecznie gwarantują odpowiednią jakość wykonywania tego zawodu. (fot. Shutterstock)

Zakaz reklamy aptek jest notorycznie łamany – to żadna nowość. Czytając kolejne decyzje Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, można poznać przebieg postępowań i tłumaczenia przedsiębiorców łamiących przepisy. W większość przypadków trudno oprzeć się wrażeniu, że ich działania są w pełni świadome, a ewentualne kary za łamanie przepisów wliczone w koszty działalności. Wszyscy oni wiedzą, że reklamowanie apteki jest zabronione. Przez ostatnie pięć lat przeczytali zapewne setki decyzji i uzasadnień WIF i uczestniczyli w dziesiątkach spotkań z prawnikami. Wiedzą, że w przepisach nie ma luki, a Inspektorzy są bezlitośni – ulotka, gazetka, program lojalnościowy, ogłoszenie w gazecie, artykuł sponsorowany, naklejka na koszu na śmieci… Nie ma chyba takiej formy reklamy apteki, której już by nie opisano i nie napiętnowano. A mimo to wszyscy dalej kalkulują, knują i próbują reklamować swoją działalność.

Wiele wskazuje na to, że najodważniej poczynają sobie w tej kwestii właściciele co najmniej kilku aptek. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny od jakiegoś czasu publikuje swoje decyzje, dotyczące karania przedsiębiorców, za łamanie zakazu reklamy. Większość z nich dotyczy podmiotów, które mają kilka aptek – małe sieci – niekiedy na terenie kilku województw. Nie bez przyczyny więc aptekarze oskarżają właśnie apteki sieciowe o patologie na tym rynku. Problem polega jednak na tym, że sami z czasem też podejmują podobne działania. Bo czy można uczciwie pokonać nieuczciwą konkurencję?

REKLAMA

Wielu właścicieli aptek (farmaceutów i takich, którzy farmaceutami nie są) wychodzi z założenia, że skoro inni mogą łamać przepisy, to im również wolno. W rezultacie patologie rozprzestrzeniają po rynku aptecznym niczym wirus. Przeskakują z jednej placówki na kolejną. W miejscowościach gdzie chociaż jeden przedsiębiorca zdecyduje się na reklamę swojej apteki lub jej funkcjonowanie w niedzielę bez magistra na zmianie, po jakimś czasie robi to większość. Najpierw wszyscy obserwują wspomnianego „pioniera”. Niektórzy wysyłają nawet na niego donosy. Ale kiedy po jakimś czasie okazuje się, że reklamowana apteka nadal działa – WIF jej nie zamyka, a nawet jeśli nakłada karę, to nie prowadzi ona do bankructwa przedsiębiorcy – zaczyna do nich docierać, że… przecież oni też tak mogą. Skoro jedna apteka łamie przepisy i nie ponosi tego konsekwencji, to dlaczego miałoby to spotkać inne?

REKLAMA

I tym sposobem rusza lawina. Apteki zaczynają ze sobą konkurować niejednokrotnie przekraczając granice wyznaczone przez prawo. A Inspekcja Farmaceutyczna? Jej środki i tak są zbyt małe, żeby zapanować nad całym rynkiem i sprostać wszystkim narzuconym przez prawo obowiązkom (pamiętajmy o obrocie pozaaptecznym). Przedsiębiorcy to widzą. Obliczają prawdopodobieństwo dostrzeżenia przez WIF ich reklamy w gazecie czy ulotki w skrzynce pacjenta. Dopytują czy Inspekcja kontroluje pracę aptek w weekendy – szczególnie pod względem obecności w niej farmaceuty. Orientują się ile może wynieść ich kara za to przewinienie i kalkulują co na tym zyskają. Zresztą często tu nie o zysk chodzi, ale o zmniejszenie strat związanych z nieuczciwymi praktykami konkurencji.

Problem jest ogromny. Jak przekonać indywidualnego aptekarza, że powinien postępować zgodnie z etyką i przepisami, skoro jego konkurencja robi coś zupełnie przeciwnego i nie ponosi tego konsekwencji? Jak wytłumaczyć mu, że nie powinien sprzedawać niektórych leków poniżej ceny zakupu, kiedy robi to apteka znajdująca się kilkanaście metrów dalej i „podbierająca” mu w ten sposób pacjentów? Równie dobrze możemy mu powiedzieć, by płacił swoim pracownikom szczerym uśmiechem, a dzieci karmił etosem zawodu. I żeby było jasne – nie tłumaczę, ani nie pochwalam łamania prawa. Ale rozumiem, przed jakimi dylematami stają aptekarze, którym przyszło funkcjonować na tak „rozpuszczonym” rynku – przez niektórych nazywanym „wolnym rynkiem”.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Klucz do polskich aptek Klucz do polskich aptek

Czy istnieje jeden uniwersalny klucz, jeden zapis, który byłby w stanie odmienić z dnia na dzień obl...

Aptekarz jak piekarz? Aptekarz jak piekarz?

Nie pamiętam kiedy ostatnio tak często media i komentatorzy pochylali się nad funkcją aptek i pracą ...

Zły kierownik Zły kierownik

Połowa wszystkich farmaceutów pracujących w aptekach to ich kierownicy – tak wynika z prostych wylic...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz