REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wróćmy do źródeł

7 marca 2018 10:55

Marzymy o opiece farmaceutycznej, postulujemy szerzy zakres kompetencji dla farmaceutów szpitalnych i uregulowanie kwestii farmacji klinicznej w codziennym wymiarze pracy szpitali, ale nie pokazujemy środowisku medycznemu, że faktycznie robimy krok do przodu by mieli w nas partnerów do rozmowy na polu merytorycznym…

Utorowanie sobie właściwej pozycji na arenie opieki medycznej w naszym kraju ma kolosalne znaczenie. (fot. Shutterstock)

Współczesny świat wkroczył w erę cyfryzacji pełną parą. Wyjątkiem nie jest tu światek medycyny czy farmacji, gdzie nowinki technologiczne wkradają się w codzienną praktykę, zapewniając dużo szersze możliwości działania. Ale w dobie Internetu te zmiany widać nie tylko w zawodowej pracy. Wraz z nastaniem ery komputeryzacji nastąpiła gwałtowna zmiana kultury farmaceutów, ich obszaru zainteresowań. Teraz śledzenie najnowszych doniesień z dziedziny farmacji zajmuje ułamek sekundy, wystarczy parę kliknięć na największych portalach farmaceutycznych i newsy mamy na wyciągnięcie ręki. Samą dostępność informacji odbieram na plus, jednak jest pewien element, który wzbudza mój niepokój. Farmaceuci korzystają z dobrodziejstw cyfryzacji w bardzo ograniczony sposób. Dlaczego odeszliśmy od słów składanej przysięgi, skupiając się tylko na jej niewielkiej części?

Etymologii wyrazu farmacja należy szukać w greckim słowie phármakon oznaczającym środek magiczny, w przenośni lek, oraz w pochodzącym z wcześniejszego okresu egipskim określeniu Ph-ar-maki oznaczającym „zapewniający bezpieczeństwo”. A zatem będąc farmaceutami powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze zapewnianie bezpieczeństwa pacjentom, którzy pokładają w nas swoje zaufanie. By tego dokonać, potrzeba nie tylko oddania pracy, odłożenia na bok własnych interesów i pobudek, ale również – a może przede wszystkim – ciągłego rozwoju. Owszem, według obowiązującego prawa Farmaceuta zobowiązany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Jest to jednak kwestia obowiązku, pewnego przymusu, z góry narzuconego imperatywu, który farmaceuta winien wcielić w życie. Dlaczego jednak ograniczamy się tylko do tego, co obowiązkowe, podczas gdy sporo wolnego czasu potrafimy poświęcić na dysputy nad rzeczami prawo-administracyjnymi naszego zawodu?

REKLAMA

„Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo (…)” – powtarzaliśmy słowa przysięgi. I warto w tym miejscu pochylić się nad kolejnością składanych obietnic. W moim odczuciu, przeglądając aktywność farmaceutów na internetowych forach i dyskusje pod artykułami na profesjonalnych portalach farmaceutycznych skupiamy się wciąż i na okrągło nad problematyką legislacyjną, Apteką dla Aptekarza, zmianami prawnymi. W dalszej kolejności podwyższoną aktywność można zaobserwować w kontekście artykułów poruszających tematykę praw i obowiązków farmaceuty, wynikających z kodeksu etyki, z jego własnego sumienia. Na samym zaś końcu, nieśmiało przebijają się pojedyncze głosy z pytaniami, sugestiami czy opiniami dotyczącymi realnych doniesień medycznych, nowinek terapeutycznych i optymalizacji leczenia, które mogą przynieść korzyść dla pacjenta. A to jego dobro według przytoczonych słów przysięgi powinno być dla nas najważniejsze.

REKLAMA

Kilka dni temu w jednym z bardziej poczytnym internetowym źródle ze świata medycyny pojawił się artykuł zaczynający się zdaniem: „Żądają dla siebie i swoich aptek specjalnych przywilejów, chcą być traktowani jak jedna podpór systemu ochrony zdrowia. Tymczasem dziś ich rzeczywista przydatność dla systemu jest niewielka. Czy w ogóle potrzebni są nam farmaceuci? A jeśli już, to do czego?” (czytaj więcej: Czy farmaceuci są w ogóle potrzebni?). Autor krzywdzi obraz i wizerunek farmaceuty w każdy możliwy sposób, jednak próbowałem zastanowić się nad źródłem jego myślenia. Być może faktycznie jako grupa zawodowa rzucamy się ostatnimi czasy w oczy walcząc o zmiany prawne i skupiając się na administracyjnym usankcjonowaniu pewnych postulatów, odchodząc od kreowania farmaceutów jako filarów opieki nad pacjentem?

Utorowanie sobie właściwej pozycji na arenie opieki medycznej w naszym kraju ma kolosalne znaczenie. Problem farmaceutów stał się w ostatnich miesiącach zauważalny przez społeczeństwo i opinię publiczną i z pewnością warto skorzystać z tej szansy. Ale jeśli skupimy się tylko na tym, po zaaprobowaniu postulowanych teraz zmian, stracimy najważniejszy pierwiastek zawodowej pracy – pacjenta. Tylko poprzez rzetelne i szczere zaangażowanie w rozwiązanie jego problemów możemy podnosić jego zaufanie do pracy aptekarza. A nie będzie to mieć miejsca, jeśli nie pochylimy się nad rozwojem medycyny, rozwojem farmacji, lecz nie od strony administracyjno-prawnej, ale naukowej, merytorycznej.

Marzymy o opiece farmaceutycznej, postulujemy szerzy zakres kompetencji dla farmaceutów szpitalnych i uregulowanie kwestii farmacji klinicznej w codziennym wymiarze pracy szpitali, ale nie pokazujemy środowisku medycznemu, że faktycznie robimy krok do przodu by mieli w nas partnerów do rozmowy na polu merytorycznym. Samo przyznanie przywilejów nie sprawi, że staniemy się ekspertami. Musimy wykazać własną inicjatywę. Chcieć wyjść przed szereg, dowiedzieć się więcej, niż to wynika z prawnego obowiązku. Wrócić do korzeni i znów chcieć zapewniać bezpieczeństwo. Pacjenta, nie

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Stosowanie kremów z filtrem hamuje syntezę witaminy D? Stosowanie kremów z filtrem hamuje syntezę witaminy D?

Witamina D często nazywana jest witaminą słońca, bowiem podstawowym jej źródłem jest synteza pod wpł...

Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji? Ostatni „papierowy relikt” polskiej farmacji?

Ta pozycja książkowa to istny „biały kruk” polskich aptek. Tak naprawdę , w ostatnio wydanej wersji ...

Recenzja książki „Aptekarz” Tomasza Stężały Recenzja książki „Aptekarz” Tomasza Stężały

Są książki, które można połknąć na raz, w ciągu jednego wieczoru lub nocy. Są wciągające, emocjonują...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz