REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wrzutki

1 sierpnia 2016 10:03

Tupet niektórych przedstawicieli farmaceutycznych i hurtowni przekracza kolejne granice. Liczba niezamawianych przeze mnie produktów, które jakimś cudem do mnie trafiają jest coraz większa. Najbardziej denerwuje mnie ilość czasu, który muszę tracić na wypisywanie kolejnych protokołów zwrotu…

Wrzutka to produkt, który przyjeżdża do apteki niezamawiany. Najczęściej jest to jakaś nowość. Coś czego żaden aptekarz nie zamówiłby, gdyby nie musiał. Jedna pozycja na osobnej fakturze lub ukryta wśród innych produktów zamawianych w normalnym trybie. Jaki jest tego cel?
Przedstawiciele farmaceutyczni muszę wykazywać się statystykami. Chodzą więc od apteki do apteki i próbują przekonać właścicieli do zakupu choć jednego opakowania nowego produktu. Oferują rabaty, reklamę – niektórzy nawet chcą płacić, za zamówienie chociaż jednego opakowania. Wszystko po to, żeby móc się wykazać wynikami przed zwierzchnikami. Czasami zależy od tego ich premia, więc… wszystkie chwyty dozwolone.

Efekt jest taki, że następnego dnia po wizycie przedstawiciela do apteki przyjeżdża zakamuflowane opakowanie preparatu, którego wcale nie zamawiałem. Zakamuflowane, bo niespodziewane i ukryte w ciągu kilkudziesięciu innych pozycji na fakturze. Jeśli to akurat ja przyjmuję dostawę, to jestem w stanie coś takiego wychwycić i oddać. Ale jeśli na zmianie jest akurat mój pracownik, to istnieje duża szansa, że zostanie to przeoczone. I po kilku tygodniach gdy przeglądam półki w swojej aptece, odkrywam taką niespodziankę – twór, który pierwszy raz widzę na oczy. I to najczęściej z krótkim terminem ważności. Na zwrot już za późno. Pozostaje tylko próba sprzedania tego jakiemuś pacjentowi. Tylko, że czasami jest to naprawdę trudne – bo spróbujcie kogoś namówić na kupno aerozolu do odświeżania powiek za 30 zł?

REKLAMA

Dobrą praktyką jest to, że hurtownia przed przysłaniem do apteki jakiegoś zamówienia przedstawicielskiego, po prostu do niej dzwoni i potwierdza fakt takiego zamówienia. I tak się faktycznie dzieje. Ale… nie zawsze pracownik apteki ma szansę odebrać taki telefon. Czasami się to nie udaje i pracownik hurtowni wysyła towar bez autoryzacji. Często jest też tak, ze hurtownie dzwonią, żeby potwierdzić tylko duże zamówienia – pakiety za kilka tysięcy. Kiedy do wysłania jest jedna pozycja, to nawet nie zawracają sobie tym głowy. Niestety coraz częściej zdarza się też i tak, że to same hurtownie robią do aptek wrzutki…

REKLAMA

Nie jest tajemnicą, że telemarketerzy hurtowni mają jasno określone cele sprzedażowe i ciśnienie na konkretne produkty. Czasami są to marki własne, a czasami jakieś nowe produkty z dobrymi rabatami. W rezultacie podczas standardowego zamówienia, telemarketerzy dosłownie „wciskają” pracownikowi apteki co tylko się da. I niestety często mimo odmowy, taki towar i tak do apteki następnego dnia przyjeżdża.
Wszystko to jest naprawdę upierdliwe. Dla kierownika apteki to po prostu strata czasu i energii. Z jednej strony człowiek liczy każdy grosz i tak konstruuje magazyn apteki, by przynosił jak najmniejsze straty. A z drugiej strony musi się mocować z niechcianymi i niezamawianymi produktami, które są mu podstępnie wciskane. Nie mówiąc już o ilości papierów, które trzeba wypełnić, żeby najpierw taki towar oddać, a potem skorygować stan magazynu. Niepotrzebna praca i strata czasu.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Robić, czy nie robić? Robić, czy nie robić?

Jakiś czas temu przyszedł do mnie mężczyzna z prośbą o wykonanie czopków. Problem polegał jednak na ...

Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne? Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne?

Bardzo krytycznie oceniam projekt OF przedstawiony przez Śląską Izbę Aptekarską. Uważam , że zostani...

Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę? Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę?

Lekarz pomylił dawkę leku. Na recepcie powinna być insulina NovoMix 30, tymczasem w aptece okazuje s...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz