REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wspierać i być wspieranym

2 września 2016 07:19

Jeśli coś zapewnia twój fizyczny i psychiczny komfort, umożliwia zaspokajanie aspiracji, planów i potrzeb, umożliwia rozwój określonych aktywności a przede wszystkim jest Ci potrzebne do codziennego funkcjonowania, jest czymś wartym zachodu.

Według większości z nas takimi rzeczami są przyjaźnie, rodzina czy pasje. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że w życiu przeciętnego człowieka jedną fundamentalnych czynności jest praca, na którą poświęcimy łącznie ponad 70 000 godzin, trzeba zauważyć, że nie powinna ona służyć jedynie zaspokajaniu materialnych potrzeb, ale też być miejscem realizacji swoim aspiracji, ambicji i talentów. Warto zatem, by ten czas spożytkować konstruktywnie, by dawał radość i spełnienie, zamiast przykrego obowiązku.

Plusem naszej farmaceutycznej rzeczywistości jest jednak praca zespołowa. Jakby na to nie patrzeć, po pierwsze aptekarz stanowi ogniwo w całym łańcuchu służby zdrowia, a dodatkowo już w samej aptece pracując ze swoimi koleżankami i kolegami po fachu ma możliwość wymiany spostrzeżeń, myśli i nauki, czerpiąc wiedzę i mądrość zaczerpniętą z codziennej praktyki. Pytanie brzmi, czy z tej wiedzy korzystamy, czy wspieramy się nawzajem, czy czujemy się tym ogniwem, bez którego wiele by się posypało? By to mogło zaistnieć, musimy zdać sobie sprawę z fundamentalnej kwestii, jaką jest poczucie o własnej skuteczności. Jeśli mamy na swoim koncie pozytywne doświadczenia, związane z radzeniem sobie trudnościami, rodzi się w nas przeczucie, że jesteśmy gotowi pokonać kolejne. Wtedy możemy przystąpić do dalszego etapu, jakim jest radzenie sobie ze stresem poprzez wsparcie innych.

REKLAMA

Okazuje się, że w radzeniu sobie z codziennym stresem niezwykle ważne jest wsparcie społeczne. Może ono działać na czterech płaszczyznach, jako wsparcie emocjonalne zaspokajające potrzebę bezpieczeństwa, wsparcie oceniające zaspokajające potrzebę bycia docenianym, wsparcie informacyjne, umożliwiające rozwiązanie danego problemu oraz wsparcie instrumentalne jako namacalna pomoc w postaci poświęconego czasu czy przekazanych umiejętności. Choć wiemy, kto w naszym w życiu jest najważniejszy, okazuje się, że nie zawsze wsparcie najbliższych jest tym najowocniejszym – jeśli problem jest bowiem związany z pracą, dużo ważniejsze okaże się wsparcie przełożonych czy pomoc współpracowników, a konkretniej tzw. spostrzegane wsparcie społeczne.

REKLAMA

Czasami okazuje się, że najważniejsze jest samo poczucie realności pomocy. Nie jest istotne, jak czy faktycznie pomoc otrzymujemy ani jak duża ona jest, ważne jest sama możliwość skorzystania z niej, gdy ta potrzeba zajdzie. Jak więc widać, sam mechanizm wspierania innych i bycia wspieranym nie jest wcale skomplikowany – należy stworzyć takie warunki, by samemu być potencjalnym jego źródłem, ale i znajdować się wśród innych, którzy nie stronią od niesienia pomocy, jeśli taka potrzeba zajdzie. Czy jednak w realiach przeciętnej polskiej aptece może być o tym mowa? Czy współpracownicy są tylko towarzyszami podczas godzin pracy czy przyjaciółmi albo osobami, które chcą naprawdę pomóc? Czy kierownik lub menedżer jest takim potencjalnym wsparciem, kimś godnym zaufania? Czy w ogóle budujemy relacje w zespole, próbujemy się poznać na tyle, by dostrzegać nawzajem swoje mocne strony i odwoływać się do nich w chwili kryzysu?

Praca farmaceuty to wielozadaniowość, to fachowość i profesjonalizm, ale też duży bagaż emocji, związany z relacjami pacjent-aptekarz. Nie sposób więc uniknąć stresu, trudnych sytuacji, zawodowej niepewności. Nasze rodziny choćby bardzo chciałby, w wielu z tych kwestii nie są zwyczajnie w stanie pomóc, dlatego tak wielka odpowiedzialność ciąży na środowisku pracy, w którym spędzamy lwią część swojego życia. Zadowolenie z samego wykonywania zawodu jest oczywiście istotne, jednak nie da się patrzeć na ten aspekt, nie zwracając uwagi na naszą psychiczną kondycję. Dlaczego w korporacjach tak duży nacisk kładzie się na umiejętności miękkie, zdolność pracy w zespole i szybkiego rozwiązywania konfliktów? Bo dzięki temu w pracy, mimo nużących obowiązków, możemy czuć się dobrze – spełnienie płynie wtedy z bycia wartościowym człowiekiem, otoczonym przez innych wartościowych ludzi. Czy więc spotkanie personelu powinno kojarzyć się tylko z omówieniem bieżących kwestii? Nie musi to być od razu trening personalny, ale zwykła rozmowa o tym, czy czujecie się ze sobą w porządku lub czy można zrobić coś by to poprawić. Najprostszym narzędziem natomiast, by okazać gotowość do wsparcia, jest bezinteresowność – nie musimy czekać na kryzys w zespole, sprawmy najpierw, by każdy się w nim dobrze czuł nawet, gdy na horyzoncie nie ma czarnych chmur. Przy statystycznych 2000 dni w pracy w ciągu życia śmiejemy się tylko 115 – nie sposób odwrócić tą proporcję, ale gdyby tak nią zachwiać? 🙂

Cogaiseoir

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Niechybna śmierć Niechybna śmierć

Z przerażeniem patrzę i przysłuchuję się kolejnym pacjentom, którzy przychodzą do apteki i proszą o ...

Jak kura pazurem… Jak kura pazurem…

Kiedy w moje ręce trafia nieczytelna recepta to przypominają mi się czasy liceum i analiza tego „Co ...

Walka ciągle trwa Walka ciągle trwa

Krzysztof Mikołajczak to farmaceuta, który od ponad 20 lat uprawia sport, jakim jest szermierka. Jak...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz