Magazyn mgr.farm

Wstyd mi za NRA

31 października 2017 08:49

Co z tego, że Naczelna Rada Aptekarska publikuje szeroko zakrojoną laudację w kierunku farmaceutów szpitalnych i ich stawek, skoro nikt nie wspomni o tym problemie w kontekście procesu? Nie wspomni, bowiem żaden ogólnokrajowy związek zawodowy farmaceutów nie przystąpił do Porozumienia Zawodów Medycznych.

Razi mnie, jak daleko hermetyczna jest farmacja na tle innych zawodów medycznych. (fot. Shutterstock)

Cała Polska, od prawie miesiąca, żyje protestem głodowym rezydentów. 2 października Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy postanowiło zwrócić uwagę na palący problem niedofinansowania polskiej służby zdrowia. Dwa tygodnie później nastąpił przełom, bowiem Porozumienie Zawodów Medycznych, największa organizacja skupiająca pracowników ochrony zdrowia, przejęła protest głodowy Porozumienia Rezydentów i przekształciła w protest głodowy PZM. A w świecie farmacji cisza do 24 października. Kiedy w końcu pojawia się długo wyczekane stanowisko, zdaje się wołać o pomstę do nieba (czytaj więcej: Aptekarze popierają postulaty, ale nie formę protestu).

„W związku z trwającym od 2 października 2017 r. protestem lekarzy-rezydentów, Naczelna Rada Aptekarska pragnie wyrazić swoje stanowisko w tej sprawie” – czytamy w pierwszym zdaniu opublikowanego komunikatu. Moje serce krwawi już w tym miejscu, bowiem NRA chyba przespała przekształcenie protestu rezydentów w protest medyków, czyli zasadniczo przejęcia go przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Na tym nie koniec. NRA z troską proponuje rozwiązanie, które ma przynieść kres patowej sytuacji: „zdaniem Naczelnej Rady Aptekarskiej konieczne jest powołanie interdyscyplinarnego zespołu składającego się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy wypracują długofalowe rozwiązania poprawiające obecną sytuację w ochronie zdrowia.” Szkoda tylko, że Rada nie zaznajomiła się z „Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października w sprawie powołania Zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania”. Niby niewiele znaczące fakty, ale jednak pokazujące, jak daleko nam do całego problemu, skoro cytujemy nieaktualne informacje.

Dlaczego aptekarze wykazali się tak dużą ignorancją w stosunku do wspomnianego problemu? Szukając odpowiedzi trafiłem na informacje podane na stronie PZM. Porozumienie jest grupą zrzeszającą dziewięć ogólnokrajowych związków zawodowych oraz przedstawicieli zawodów medycznych niezrzeszonych w związkach zawodowych,. Jak czytamy dalej: „Wszystkie ZZ (związki zawodowe) reprezentowane na konferencji prasowej ustaliły wspólne postulaty płacowe dla wszystkich zawodów medycznych. To oznacza, że postulaty jednej grupy zawodowej są akceptowane i popierane przez pozostałe grupy (i związki zawodowe). Jest to ważne, bo dotychczas rządzący – przy jakiejkolwiek dyskusji dotyczącej płac w ochronie zdrowia – działali tak, aby skłócić poszczególne grupy zawodowe ze sobą.”. Co więc z tego, że NRA publikuje szeroko zakrojoną laudację w kierunku farmaceutów szpitalnych i ich stawek, skoro nikt nie wspomni o tym problemie w kontekście procesu?

Nie wspomni, bowiem żaden ogólnokrajowy związek zawodowy farmaceutów nie przystąpił do Porozumienia Zawodów Medycznych. Zrobili to technicy farmaceutyczni, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, elektroradiolodzy, pielęgniarki i położne. Przystąpili również dietetycy, psycholodzy, logopedzi, psychoterapeuci. Ale nie farmaceuci.

Nie dziwmy się więc, że gdy w poszczególnych miastach odbywają się protesty medyków, nikt z organizatorów nie dziękuje za wsparcie farmaceutom, bo go zwyczajnie nie ma.

Razi mnie, jak daleko hermetyczna jest farmacja na tle innych zawodów medycznych. 90% stanowiska NRA opisuje zasługi farmaceutów, odnosząc się do sytuacji w krajach Skandynawii i Europy Zachodniej. Jedyne zdanie nawiązujące do obecnej sytuacji protestujących nijak obrazuje wsparcie: „w ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej problemy ochrony zdrowia nie powinny być rozwiązywane kosztem zdrowia protestujących”. Szczerze liczyłem na trochę więcej empatii i bezpośrednie pokazanie, że utożsamiamy się z problemem, a nie jedynie skupiamy się na jego formie. Poza tym, to właśnie taka forma protestu, czyli protest głodowy, uruchomiła całą kaskadę wydarzeń. Liczyłbym, że docenimy również apolityczność całego protestu, który dodatkowo odbywa się bez naruszania interesów pacjentów, co podkreśla chociażby Naczelna Izba Lekarska w swoim stanowisku z dnia 27 października. Suche i krytykujące stwierdzenie na pewno nie sprawi, że medycy zaczną wymieniać nas farmaceutów jako współbraci w walce o polską służbę zdrowia.

Chciałbym przypomnieć, że na wsparcie lekarzy mogliśmy liczyć w dużo bardziej dobitnej formie. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło 10 lutego stanowisko popierające zmiany na rynku aptecznym zawarte w poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego „apteka dla aptekarza”. Czy naprawdę nie stać nas było na nic więcej? Czy tak źle być częścią tej medycznej rodziny? Czy musimy wciąż pokazywać, jak daleko nam do bycia jednym środowiskiem? Jedyne, co pozostaje, to pokazywać swoje wsparcie na płaszczyźnie czysto prywatnej, koleżanka farmaceutka koleżance lekarce. Bądź co bądź gdy oni wygrają, wszyscy zyskamy. Chodzi bowiem o coś więcej niż fałszywie powielany slogan podwyżek dla lekarzy. Oni chcą, by służba zdrowia miała szansę stanąć na nogi, a nie czołgać się następną dekadę. Nie popierając tego, po cichu zgadzamy się na obecny status quo. A ten w pierwszej kolejności nie służy pacjentom, których naszym zdaniem jest chronić w myśl słów składanej przed laty przysięgi „mając zawsze na uwadze dobro pacjenta”.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Leku nie ma, pacjent umiera Leku nie ma, pacjent umiera

  Smutna sytuacja miała miejsce niedawno z moim udziałem. Jednego dnia wieczorem przyszedł mężczyzna p...

  Erste Essen Erste Essen

  Usłyszałem skowyt. Myślałem przez chwilę, że to któreś z dzieci bawiących się na dole zrobiło sobie ...

  Dzieci na celowniku Dzieci na celowniku

  Przeraża mnie, że coraz częściej na celowniku firm farmaceutycznych pojawiają się dzieci. Nie ma god...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz