Magazyn mgr.farm

Wszyscy są umoczeni?

8 lipca 2016 07:45

Zaczynam podejrzewać, że zdecydowana większość aptek w Polsce jest umoczona w jakieś niecne interesy. Kilka dni temu przeczytałem, że w Zachodniopomorskim zamknięto 40 aptek za udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Kolejnych 13 jest sprawdzanych. A ile jeszcze nie zostało nakrytych?

Takie historie dzieją się wszędzie. Nie dalej jak dwa miesiące temu pacjenci przychodzący do mojej apteki zaczęli mówić coś o tym, że jedna z okolicznych aptek zamknęła się z powodu remontu. Podobno w witrynie wywieszono kartkę, że na czas remontu będzie ona nieczynna, ale wkrótce nastąpi ponowne otwarcie. Kiedy tylko to usłyszałem to coś mi zaśmierdziało. Jaka apteka zamyka się na czas remontu? Co to za remont? Ja rozumiem, że czasami trzeba przemalować ściany albo wymienić meble, ale takie rzeczy robi się w nocy albo w weekend – tak, żeby pacjenci tego nie odczuli i nie ucierpiały na tym obroty.

Tymczasem czas mijał a pacjenci ciągle zdawali nam relację, że tamta apteka nadal jest zamknięta. Zasięgnąłem więc języka w naszym aptekarskim środowisku i okazało się, że apteka nie zamknęła się z powodu remontu, a odebrania zezwolenia przez WIF na prowadzenie działalności. Powód? Udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Razem z nią zamkniętych zostało jeszcze kilka innych aptek tego samego właściciela, rozsianych po całym powiecie. Sporo na ten temat udało mi się dowiedzieć też od kierowców dostarczających nam leki. Skarżyli się, że zamiast zawodzić leki do tamtych aptek, to je wywozili z powrotem do hurtowni. W końcu apteka, która straciła zezwolenie nie może nic sprzedawać. O ile może – oddaje więc leki do hurtowni, żeby odzyskać choć część wartości magazynu.

Nie ukrywam – ucieszyła mnie wiadomość o zamknięciu konkurencji. Szczególnie takiej, która stosowała nieczyste zagrania i łamała zakaz reklamy aptek. Moja radość nie trwała jednak długo. Dowiedziałem się, że jakaś „nowa” spółka złożyła wniosek o otwarcie „nowej” apteki w tym samym miejscu. Prawdopodobnie za kilka tygodni placówka znów będzie działała – pod tą samą nazwą, z tym samym personelem i pacjentami. Zmieni się tylko jej właściciel – oczywiście wyłącznie na papierze. No i może kierownik, któremu Izba aptekarska pewnie wytoczy sprawę w Sądzie Aptekarskim.

I niestety domyślam się, że podobna historia będzie miała miejsce w przypadku tych 40 aptek zamkniętych w Zachodniopomorskim. Dzień po odebraniu im zezwoleń na prowadzenie działalności, jakieś nowe spółki wystąpią o zezwolenie na otwarcie aptek w tych samych miejscach. Trwająca kilka tygodni przerwa w ich działalności będzie szansą dla uczciwych aptek do odrobienia strat, zyskania nowych pacjentów i opóźnienia bankructwa. Ostatecznie jednak wszystko wróci do stanu poprzedniego.

Ten mechanizm pokazuje, że to nie przepisy, kary i aktywność Inspekcji jest kluczem do rozwiązania patologii na rynku aptecznym – szczególnie dotyczącym brakujących leków i ich wywozu za granicę. Tutaj potrzebna jest gruntowna zmiana rynku i zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki. Potrzebna jest zmiana struktury właścicielskiej aptek. Trzeba połączyć zdolność do otwierania i prowadzenia apteki z dyscypliną zawodową. Nie może być tak, że przedsiębiorca traci zezwolenie, płaci karę i za chwilę zakłada nową spółkę, która otwiera aptekę w tym samym miejscu. Raz popełnione wykroczenie musi go piętnować i uniemożliwiać prowadzenie takiej działalności przez przynajmniej 5 lat. Dlatego tak ważny jest większościowy udział farmaceuty we własności aptek i powiązanie posiadania zezwolenia na jej prowadzenie z czystą kartoteką w kontekście wyroków sądów aptekarskich. Farmaceuta raz skazany za postępowanie niezgodne z prawem, powinien mieć zakaz prowadzenia własnej apteki przez pewien czas. Tylko wtedy będziemy w stanie zapanować ilością i jakością aptek.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna) Felieton delegata na KZA – część 3 (spontaniczna)

Kolejny “Felieton delegata na KZA” miał być na zupełnie inny temat. Jednak to co w niedzielny wieczó...

Farmaceuta to tylko aptekarz Farmaceuta to tylko aptekarz

Ostatnio rozpisywałem się i zachwycałem wszechstronnością mobilnych farmaceutów, ich pasją, konsekwe...

75+. Na pewno plus? 75+. Na pewno plus?

Za około sto dni do naszych aptek wejdzie jeden ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości: ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz