REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wypunktowani z opieki farmaceutycznej

12 lutego 2016 11:06

Do tej pory obowiązek gromadzenia punktów edukacyjnych przez farmaceutów w ramach szkoleń ciągłych był traktowany po macoszemu. Za brak zaliczenia okresu edukacyjnego nie groziły bowiem żadne konsekwencje. Sporo może się jednak zmienić w kontekście planowanego wprowadzenia przez Ministerstwo Zdrowia opieki farmaceutycznej…

Każdy farmaceuta doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w ciągu 5-letniego okresu edukacyjnego musi zdobyć 50 punktów „miękkich” i 50 punktów „twardych” podczas najróżniejszych szkoleń. Nikt jednak do końca nie wie jakie konsekwencje grożą za niedopełnienie tego obowiązku. Odpowiednie akty prawne nie precyzują tej kwestii. Mówią jedynie o obowiązku ciągłego szkolenia, wymieniają sposoby zbierania punktów edukacyjnych, jednak nie wymieniają katalogu kar za opieszałość pod tym względem. W rezultacie większe konsekwencje spotykają farmaceutów za nieopłacanie składek na rzecz Izb Aptekarskich, niż niezaliczenie okresów edukacyjnych.

To się może jednak niedługo zmienić i to w sposób drastyczny. W projekcje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz prawie farmaceutycznym w zakresie wdrożenia opieki farmaceutycznej, który na początku lutego został rozesłany przez Ministerstwo Zdrowia do konsultacji, znajduje się bowiem drobny zapis, który całkowicie zmienia sytuację. A mówi on, iż opiekę farmaceutyczną będzie mógł w aptece świadczyć wyłącznie farmaceuta, który ma zaliczony 5-letni okres szkoleń ciągłych (dodatkowy art. 90a w projekcie nowelizacji PF). Ilu takich farmaceutów mamy w Polsce? Śmiem twierdzić, że niezbyt wielu…

REKLAMA

Wprowadzenie takiego kryterium, pozwalającego na świadczenie opieki farmaceutycznej, może się wydawać dość kontrowersyjne. Wielu farmaceutów, jeśli dojdzie do wprowadzenia na tych warunkach opieki farmaceutycznej w Polsce, z pewnością obudzi się z przysłowiową „rękę w nocniku”. Mnóstwo doświadczonych magistrów farmacji z długoletnim stażem, zostanie bowiem odciętych od możliwości świadczenia usługi dającej im przewagę konkurencyjną na rynku. Ucierpią też na tym apteki, które zatrudniają przede wszystkim młodych farmaceutów (nie ukrywajmy, że chodzi tu o apteki sieciowe), nie mających jeszcze takiego stażu pracy. W nich jedynym farmaceutą mogącym spełniać wspomniany obowiązek będzie kierownik aptek – choć i w tym przypadku wcale to nie będzie pewne, bo nie we wszystkich izbach zaliczenie okresu edukacyjnego jest warunkiem stwierdzenia rękojmi.

REKLAMA

Czy zatem wprowadzenie takiego kryterium dla farmaceutów chcących świadczyć opiekę farmaceutyczną jest sprawiedliwe? Moim zdaniem tak – jak najbardziej. Po pierwsze dlatego, że pozwoli ono wyłonić do świadczenia tej usługi farmaceutów, którzy faktycznie dbają o podnoszenie swojej wiedzy i wykazują rzetelność oraz skrupulatność w wypełnianiu nałożonych na nich obowiązków. Po drugie będzie to doskonała motywacja dla pozostałych, do poważnego potraktowania obowiązku szkoleń ciągłych i zbierania punktów edukacyjnych.

Poza tym takie kryterium zdecydowanie podniosłoby wartość na rynku pracy farmaceutów regularnie uczestniczących w szkoleniach i zdobywających za nie punkty. Obecnie pracodawcy / właściciele aptek kompletnie nie zwracają na to uwagi. Nie wspominając już o tym, że obecnie farmaceuta chcący wziąć udział w jakimkolwiek szkoleniu, musi to robić poza godzinami pracy i na własny koszt! Do tej pory była to inwestycja czasu i pieniędzy, nie mająca realnego wpływu na warunki zatrudnienia. Taki farmaceuta zyskiwał jedynie wiedzę, którą mógł wykorzystać w pracy z pacjentem. Zyskiwał także na tym jego pracodawca, jednak raczej nie przekładało się to na wzrost wynagrodzenia pracownika czy jego „wartość” na rynku pracy. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce się to zmieni…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Czy aptekarz to też lekarz? Czy aptekarz to też lekarz?

Jestem jednym z ostatnich roczników, który zdawał „starą maturę” i który pamięta jeszcze, czym były ...

Jak odmawiać Jak odmawiać

Dwie najbardziej newralgiczne sytuacje, w których pacjent spotyka się z odmową ze strony farmaceuty ...

Wielkanocna babka Wielkanocna babka

Piątek po południu, Wielki Piątek, oddział internistyczny. Na korytarz wjeżdża dwóch sanitariuszy z ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz