REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Wytykać palcami

27 lutego 2017 09:58

Wybierając zawód farmaceuty miałem wrażenie, że to spokojna profesja. Nigdy nie słyszałem, żeby pracownicy aptek mieli jakieś burzliwe życie, co mi odpowiadało. Zdawało mi się także, że jest to sfera społecznego życia, która jakoś przeciwstawia się zmianom…

Przeraża mnie, że resztę życia mam spędzić w miejscu, które jest świadkiem ciągłego wytykania palcem

…Apteka była dla mnie ostoją normalności, w której nikt nie próbuje na siłę wprowadzić nowego porządku. Może trafiłem do niej w złym czasie, może tak było od zawsze a po prostu tego nie dostrzegałem, jednak przeraża mnie, że resztę życia mam spędzić w miejscu, które jest świadkiem ciągłego wytykania palcem.

Najpierw na studiach pamiętam gorący temat plakietkowania techników i farmaceutów. Słyszałem nawet o pomysłach noszenia innego koloru fartuchów. Ostatecznie skończyło się na kolorach przypinek. Sięgając wstecz pamięcią i wertując karty historii już raz próbowano kategoryzować ludzi kolorami i nikomu nie wyszło to na dobre. Dla kogo pomocne ma być oznakowywanie pracowników aptek? Dla pacjenta, który opierając się na stereotypie rozpowszechnianym wszędzie dokoła, że technik jest nieprzyuczony do zawodu tak jak farmaceuta, będzie stygmatyzował tych pierwszych unikając ich porady i kontaktu?

REKLAMA

Los tak chciał, że moja zawodowa ścieżka już os samego początku połączyła się z aptekami sieciowymi. Nie mając wyrobionego zdania na ten temat, chłonąłem jak gąbka i zwyczajnie dałem się ponieść temu, co apteki sieciowe oferowały młodym, ciekawym rozwoju farmaceutom. Ale nagle okazało się, że nie jest w dobrym tonie obnosić się wśród farmaceutycznego towarzystwa, że zasila się szeregi tych nastawionych jedynie na zysk zdrajców. Jedyni prawdziwi farmaceuci to Ci, którzy pracują w wiekowych, rodzinnych, małych aptekach, które ponad wszelką wątpliwość za główne dobro mają zdrowie i życie pacjenta a ich wyłącznym celem jest realizowanie górnolotnej misji szerzenia opieki zdrowotnej.

REKLAMA

Wreszcie siedzę sobie spokojnie po całym tygodniu pracy w świetnym mieszanym towarzystwie techników i farmaceutów, w jednej z bardziej znienawidzonych sieciówkach i czytam, że ktoś wpadł na genialny pomysł oflagowywania suplementów diety. I krew mnie zalewa. Nie ma to jak myśleć o krok przed pacjentem! Usuńmy z apteki wszystko, co nie jest lekiem ze stuletnią tradycją, bowiem ów delikwent może się zrazić do aptek gdy kupi coś, co lekiem nie jest. To właśnie my, farmaceuci, technicy, pracownicy sieciówek i rodzinnych punktów jesteśmy odpowiedzialni za informowanie pacjenta o tym, co ma plan zażywać. Nie pozwalajmy odbierać sobie kolejnego elementu naszego zawodu osobom, których jedynym celem jest zakazywanie, ograniczanie i usuwanie. Co z tego, że pacjent zobaczy niebieski pasek? Czy on ma obowiązek wiedzieć czym różni się suplement od leku? Czy w ten sposób chce się „wykończyć” suplementy, flagując je jako… inne? Gorsze?

Jestem zwyczajnie zmęczony dzieleniem wszystkiego. Włosa na czworo w przypadku zmian w prawie. Aptekarzy na farmaceutów i techników. Aptekarzy na sieciówkarzy i tych od małych aptek. Preparatów dostępnych w aptekach na te zwykłe i drugie… to znaczy suplementy. Ludzie mają własny rozum i wolną wolę. I nie uważam, że robienie sztucznych podziałów i podkreślanie ich ma jedynie na celu ułatwić osąd tym obiektywnym pacjentom. Przeciwnie – z góry pokazuje, że skoro są kategorie, to po to, by uwypuklić, że jedno jest lepsze a drugie gorsze. Za trochę pojawi się lista dobrych i złych leków. I pacjent przestanie mieć ochotę przychodzić w miejsce, gdzie wszystko jest takie albo takie. A ostatnią rzeczą, o jakiej powinniśmy marzyć i do jakiej powinniśmy dążyć jest farmaceutyczna apoptoza. Jak już zagryziemy się we własnym kociołku i znikniemy, to nawet nikt nie zauważy tej straty…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

10 najbardziej zaskakujących działań niepożądanych leków 10 najbardziej zaskakujących działań niepożądanych leków

Wzrost stosowania leków wiąże się z wszechobecną reklamą produktów farmaceutycznych. Ich nierozsądne...

Kim jest pacjent Kim jest pacjent

Czy zastanawiacie się czasami kim jest anonimowy pacjent po drugiej stronie stołu? Czy zdarza się Wa...

6 mitów o pokrzywce 6 mitów o pokrzywce

Nagłe pojawienie się na skórze swędzących zmian zazwyczaj budzi u pacjentów niepokój. Zmiany, mimo i...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz