REKLAMA
Magazyn mgr.farm

XXXVI dni farmacji szpitalnej

28 maja 2018 14:28

W dniach 21-23.05.2018r. miałem przyjemność uczestniczyć w organizowanych przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne XXXVI Dniach Farmacji Szpitalnej, które odbyły się w łódzkim hotelu Ambasador. Podczas trzydniowej konferencji mieliśmy okazję nie tylko poznać najbardziej aktualne tematy dotyczące aptek szpitalnych, ale również wziąć udział w kursie Terapia Żywieniowa, akredytowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)
Dzień pierwszy – europejskie spojrzenie

Pierwszego dnia konferencję otworzyliśmy szerszym spojrzeniem na farmację szpitalną – przez pryzmat Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (European Association of Hospital Pharmacists – EAHP) udało nam się spojrzeć dzięki niezwykle budującej prelekcji mgr Moniki Łopaty i mgr Magdaleny Niedzielko, które dzieląc się doświadczeniami z pracy w EAHP nakreśliły nam perspektywy farmacji szpitalnej w ujednoliconym europejskim wydaniu. Kwestię międzynarodowości podtrzymał również dr Paweł Węgrzyn z Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, który w ujęciu przepisów i zaleceń Unii Europejskiej starał się przybliżyć nam aspekty bezpieczeństwa farmakoterapii. Na gruncie legislacji z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w dostosowaniu prawa krajowego do wymogów unijnych. Drugą część sesji naukowo-szkoleniowej poświęcono natomiast Ustawie antyfałszywkowej oraz Zintegrowanemu Systemowi Monitorowania Obrotu Produktu Leczniczego (ZSMOPL). W międzyczasie uczestnicy mieli szansę zapoznać się z ofertami partnerów konferencji, którzy zgromadzili się w Sali Angielskiej przy swoich stoiskach wystawowych. AptekaSzpitalna aktywnie promowała swój nowy koncept dedykowany farmaceutom klinicznym i szpitalnym, dzięki pomocy studentów z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji mogliśmy trafić z pierwszym numerem czasopisma do wszystkich zainteresowanych.

Dzień drugi – antybiotykoterapia problemem farmaceutów

Drugi dzień wydarzenia obfitował nie tylko w dużo bardziej napięty program merytoryczny, ale również jego zwieńczenie stanowiło niemałą atrakcję dla sporej rzeszy zebranych – mowa tu oczywiście o uroczystej kolacji dla członków Konferencji. Przewodniczący II i III sesji naukowo-szkoleniowej, prof. dr hab. Edmund Grześkowiak patronował tematyce szeroko pojętej antybiotykoterapii. Pierwszą część wykładów prowadziła dr aleksandra Paź z warszawskiego Zakładu Farmakologii WUM, która prezentując wyniki współpracy z prof. dr hab. Walerią Hryniewicz, przedstawiła nam zebranym optymalne rozwiązania w aspekcie doboru odpowiedniej opcji terapeutycznej w przypadkach zakażeń konkretnymi drobnoustrojami. Dwuczęściową prelekcję Pani doktor zakończyła niezwykle budującym fragmentem o miejscu, roli i klasyfikacji nowych antybiotyków oraz potencjalnych miejscach ich wykorzystania.

REKLAMA

Uczestnicy konferencji aktywnie włączyli się w debatę o proponowanych liniach terapii, wskazując niejednokrotnie na niezrozumienie środowiska lekarskiego co do zasadności gradacji antybiotyków, braku pełnej dostępności wszystkich opcji terapeutycznych, poruszono również kwestię równoległej probiotykoterapii i podnoszonych w jej aspekcie korzyści i ewentualnych analiz farmakoekonomicznych. W moim odczuciu najciekawszym wystąpieniem całej konferencji był wykład dr Aleksandra Deptuły, przedstawiciela Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. im dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Pan Doktor podczas swojej prelekcji w sposób jasny, przystępny i klarowny zaprezentował realne i praktycznie wykorzystywane narzędzia, którymi my farmaceuci mamy możliwość optymalizować antybiotykoterapię szpitalną. Prowadzenie kart antybiotykoterapii, monitoring stosowania wybranych antybiotyków, kwestia leków stop orders, monitorowanie konkretnych sytuacji jak profilaktyki okołooperacyjnej to tylko niewielka część tego, co może usprawnić cały proces zarządzania antybiotykami w szpitalu. W świetle niedawnego raportu NIK dot. zakażeń szpitalnych (XXX) kwestia zapobiegania takim zakażeniom poprzez racjonalną antybiotykoterapię wydaje się więc kluczowym elementem w drodze do sukcesu.

REKLAMA
Dzień trzeci – kurs terapii żywieniowej

Drugą część Konferencji stanowił Kurs na punkty twarde, akredytowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi „Terapia żywieniowa”. W sześciu blokach tematycznych, zarówno we wtorkowe popołudnie, jak i w środę omówione zostały najważniejsze aspekty terapii żywieniowej: rozpoznawanie niedożywienia, ocena stanu odżywienia, żywienie dojelitowe i diety stosowane w tym typie żywienia, żywienie pozajelitowe i jego systemy, mieszaniny przeznaczone do żywienia pozajelitowego, substraty stosowane w żywieniu do- i pozajelitowym, zasady przygotowania mieszanin żywieniowych, przykłady żywienia w wybranych sytuacjach klinicznych jak również żywienie osób w podeszłym wieku. Być może dla farmaceutów szpitalnych pracujących w zespołach odpowiedzialnych za przygotowywanie mieszanin do żywienia do- i pozajelitowego kurs był jedynie powtórzeniem wiadomości, jednak większa część z nas spotyka się z tymi zagadnieniami jedynie teoretycznie, pełniąc tym samym inne funkcje i posiadając inny zakres odpowiedzialności w swoich aptekach i działach farmacji szpitalnej. Ugruntowanie wiedzy z tego zakresu jest jednak swego rodzaju obowiązkiem, skoro żywienie pozajelitowe zaliczane jest do jednego z czterech filarów współczesnej medycyny (XXX).

Moje wrażenia

Zróżnicowana tematyka Konferencji, interdyscyplinarność poruszanych kwestii, włączenie w program Dni Farmacji Szpitalnej kursu w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów, jak również możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i ofertą dla farmaceutów szpitalnych, w tym z zupełnie nowym i unikalnym magazynem AptekaSzpitalna.pl, poświęconym w całości problemom farmacji szpitalnej i klinicznej sprawiły, iż uważam te trzy dni za świetnie wykorzystany czas. Możliwość wymienienia swoich obserwacji i doświadczeń z szerszym gronem farmaceutów jest czymś niezwykle istotnym, bowiem tylko dzięki wzajemnej współpracy możemy iść do przodu, pokazując, jak ogromny potencjał drzemie jeszcze w farmacji klinicznej i szpitalnej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

PiS nowelizuje ustawę refundacyjną. Farmaceuci mogą zyskać! PiS nowelizuje ustawę refundacyjną. Farmaceuci mogą zyskać!

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków umożliwiający farmaceutom odzyskiwani...

W rytmie kobiecej duszy W rytmie kobiecej duszy

Drobna blondynka o promiennym obliczu i magnetycznym spojrzeniu – w ten sposób zapamiętałem ją z Tec...

Walka o zaufanie Walka o zaufanie

Wszechobecna reklama leków i suplementów diety często utrudnia pracę farmaceutów zamiast ją ułatwiać...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz