REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Z aptecznego archwium X – Doktor od żółtaczki

8 listopada 2014 08:01

Jaki jest ulubiony temat scenarzystów horrorów? Apokalipsa, atak zombie, egzorcyzmy? Być może, ale z całą pewnością w pierwszej dziesiątce faworytów znajdują się opuszczone szpitale psychiatryczne nawiedzane przez tłumy dręczonych tam pacjentów. Motyw możemy uznać za oklepany i banalny, historia jednak przerasta czasem wyobraźnię hollywoodzkich pisarzy. Stało się tak na przykład w szpitalu Willowbrook State School w Staten Island w 1972 roku.

Szpital będący połączeniem szkoły, zakładu opieki i placówki zdrowotnej dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, rozpoczął badania nad wirusowymi zapaleniami wątroby w 1955 roku i prowadził je przez blisko 15 lat. Zapalenia te były plagą szpitala i szacowano, że blisko 30-50% nowo przyjętych rezydentów zachoruje w ciągu pierwszego roku pobytu. Co samo w sobie, wiele mówiło o poziomie higieny panującym w Willowbrook.

Doktor Krugman i jego współpracownicy byli fanami odkrywanych dopiero możliwości przeciwciał wyizolowanych z ludzkiego organizmu. Pasja zawodowa i ciekawość odkrywców doprowadziła ich do przeprowadzenia eksperymentu z wychowankami placówki. Skoro przeciwciała mogą powstrzymać zakażenie, przetoczmy krew dzieci zakażonych już wirusem, dzieciom świeżo przybyłym.

REKLAMA

Mądrzejsi o dziesięciolecia rozwoju nauki wiemy, że pomysł nie należał do udanych. Blisko 700 dzieci z placówki zostało w ten sposób zarażonych nie wirusem A, o który w istocie chodziło doktorowi Krugmanowi, a wirusem B, przenoszonym między innymi drogą krwionośną, którego przebieg jest o wiele bardziej zdradliwy. Nieznana liczba pacjentów otrzymała również mleczny koktajl z wkładką wykonaną z materiału biologicznego zawierającego wirus typu A. Wiadomego materiału.

REKLAMA

Rodzice przyjmowanych na oddział dzieci byli informowani o przepełnieniu ośrodka i jedynych wolnych miejscach na oddziałach, gdzie prowadzi się badania nad wirusowymi zapaleniami wątroby. W ten pokrętny sposób doktor uzyskiwał od nich zgodę na uczestnictwo dzieci w badaniach.

Krugman nigdy nie został ukarany za swoją śmiercionośną ciekawość naukową. W roku 1973 został prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Pediatrów, a także otrzymał nagrodę za wkład w badania nad wirusem zapalenia wątroby A i B, mimo, że moralność przedsięwzięcia była szeroko dyskutowana. W 1972 roku powstał materiał dziennikarski o nadużyciach (nie tylko medycznych), występujących w szpitalu.

Dlaczego wybrano właśnie ten szpital i tę grupę pacjentów? Padały wyjaśnienia o niezwykle dużym, wstępnym odsetku zakażeń u mieszkających tam dzieci, co stanowiło dobrą grupę do badań klinicznych. Powodów było jednak zapewne więcej. Pacjent, który przychodzi do szpitala nawet dziś, traci ogromną część swojej intymności i możliwości stanowienia o sobie. Przebrany w piżamę, skazany na cienką mortadelę na śniadanie, przewożony, badany, często bez informacji o tym, gdzie i po co jedzie, powoli ulega przeświadczeniu, że jest tylko łóżkiem z sali numer 5 i nie wypada mu przejawiać swojej indywidualności. A mamy przecież rok 2014 i prawa pacjentów mają się całkiem dobrze. Gdybyśmy cofnęli się czterdzieści lat wstecz, zmienili dorosłego pacjenta w dziecko, w dodatku niesprawne intelektualnie, łatwo wyobrazić sobie jego ogromną zależność od systemu opieki medycznej. Był to więc kandydat idealny do szemranych badań: mały, nieważny i niezdolny do złożenia wiarygodnej skargi.

Ten eksperyment ujrzał światło dzienne i dopisał się do niechlubnej księgi cieni rozwoju medycyny. Ile z nich jednak odeszło wraz z ostatnim zmarłym pacjentem?

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kraj ekspertów Kraj ekspertów

W piątek ogłoszono, że pigułka stosowana w celu antykoncepcji postkoitalnej będzie w całej Europie d...

Krótka historia polskiego przemysłu farmaceutycznego Krótka historia polskiego przemysłu farmaceutycznego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2018 roku w Polsce funkcjonowały aż 342...

Historia wywłaszczenia polskich aptekarzy Historia wywłaszczenia polskich aptekarzy

Rok 1951 po dziś dzień jest wspominany i wypominany przez aptekarzy z bogatymi tradycjami rodzinnymi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz