REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Z brzuszkiem… po drugiej stronie szyby

18 maja 2016 08:37

Drzwi powoli otwierają się, a zza nich słychać ciężkie sapanie, jakby czynność naciskania klamki i przesuwania drzwi była wymagającym fizycznie zadaniem. Zza framugi wyłania się wystający pod koszulą pępek, za nim brzuch tak wielki, że aż dziw, że jest w stanie się przemieszczać, a na końcu wchodzi właścicielka owej anomalii anatomicznej.

Farmaceuci w popłochu pierzchną przed nią na zaplecze, a lekarze bezradnie rozkładają ręce, mówiąc że nic się nie da zrobić. Aptekarz, który nie zdążył zwiać na czas wita z bladym uśmiechem kobietę ciężarną pojawiającą się powoli po drugiej stronie szyby. I co dzieje się dalej? Doświadczenie nauczyło mnie, że ciężarna zwykle jest odprawiana z kwitkiem.

To prawda, że kobieta w ciąży jest trudnym pacjentem. Planując terapię trzeba zwracać uwagę nie tylko jej potrzeby ale również na potrzeby rozwijającego się płodu, a te mogą być drastycznie różne. U ciężarnej wysokie stężenie hormonów płciowych, większa objętość dystrybucji ze względu na zwiększoną ilość krążącej krwi i zwiększona filtracja przez nerki wpływają inaczej na metabolizm i wchłanianie leków, a więc także na ich stężenie i działanie, niż u „normalnego” pacjenta. Z kolei u płodu bardzo mała objętość dystrybucji i ogólna niedojrzałość narządowa uniemożliwiają prawidłowy metabolizm leków, przez co znacznie wzrasta ich toksyczność, a konsekwencje stosowania danych preparatów często można ocenić dopiero po przyjściu dziecka na świat. Zrozumiałe jest więc, że decyzja o podaniu leków ciężarnej nigdy nie jest, a przynajmniej nie powinna być pochopna. Ale powinna zostać przynajmniej rozważona. Zarówno lekarz jak i farmaceuta muszą być świadomi zagrożeń wynikających nie tylko ze stosowania różnych preparatów, ale też z nie zastosowania żadnych. Ciężarna to też człowiek, który wprawdzie ze względu na zmiany zachodzące pod wpływem hormonów, powiększającej się macicy i masy ciała jest bardziej narażona na konkretne przypadłości ale może przecież też zachorować – na przeziębienie, anginę, grypę, zapalenie zatok, może mieć alergię, biegunkę czy złamaną nogę.

REKLAMA

Z punktu widzenia bezpieczeństwa terapii najbardziej newralgiczne są dwa momenty ciąży – od zapłodnienia do około 8 tygodnia ciąży, gdzie trzy etapy (blastogeneza, embriogeneza i fetogeneza) mają decydujący wpływ na rozwój płodu, kiedy stosowanie leków może doprowadzić do dysmorfogenezy zarodka. W dalszych etapach zagrożenie polega głównie na opóźnieniu lub zahamowaniu wzrostu płodu i uszkodzeniach układu nerwowego. Pod koniec ciąży wzrasta ryzyko krwawień, niektóre leki także mogą wpływać na kurczliwość macicy powodując zmniejszenie jej zdolności do efektywnej pracy podczas porodu. W skrócie rzecz ujmując, w zależności od trymestru, boimy się przede wszystkim poronienia i nieprawidłowego rozwoju płodu, krwawień, które mogą prowadzić do przedwczesnego porodu lub sytuacji przenoszenia ciąży.

REKLAMA

Jak dotąd najlepszym sposobem na sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania danego leku, było zerknięcie na jego kategorię według FDA, co nam farmaceutom, powinno w zupełności wystarczyć. Opierając się jednak o tę wiedzę trzeba pamiętać, że kategorie bezpieczeństwa (A,B,C,D, X, N) nie są doskonałe – nie biorą pod uwagę np. długości terapii danym preparatem i dawki, co ma kluczowe znaczenie dla działań niepożądanych. Jednorazowe zastosowanie wysokiej dawki leku jest zwykle mniej szkodliwe niż długotrwała terapia, stąd nie powinno nas zdziwić, że ciężarna ma czasem przepisany preparat z kategorii C lub D. Lekarze, którzy ze względu na specjalizację lub tacy, którym się chce zapoznać z najnowszymi rekomendacjami traktują wytyczne FDA jako wskazówki, a decyzję o zastosowaniu danego preparatu opierają nie tylko na tej klasyfikacji, ale na własnym doświadczeniu i na prowadzonych badaniach. Niestety takich lekarzy jest niewielu, dlatego często wypisany lek potencjalnie toksyczny jest dla nas farmaceutów taką zagadką i dlatego ja tak często słyszę ostatnio od lekarzy: „nie mogę Pani pomóc”.

Na szczęście zwykle wiele przypadłości, które nas, ciężarne, spotykają jest łatwych do wyleczenia za pomocą bezpiecznych preparatów OTC. Warunkiem skutecznej terapii jest szybkie rozpoznanie różnicowe i prawidłowe dobranie leków – coś co jako farmaceuci powinniśmy umieć zrobić i wyjaśnić tak, żeby pacjent w pełni zrozumiał zalecenia i się do nich zastosował. A to na pewno byłoby możliwe, gdybyśmy przeszkolili się z tego zakresu i nie uciekali zza pierwszego stołu na widok brzuszka lub bezradnie rozkładali ręce ukrywając własną niewiedzę stwierdzeniem, że nic się nie da zrobić. Da się zrobić całkiem sporo.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pół legenda, pół prawda, pół nieprawda Pół legenda, pół prawda, pół nieprawda

Wśród farmaceutów są ziołomaniacy i ziołosceptycy. Jedni na studiach z łatwością przechodzą przez fa...

Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo

Przepisy wprowadzajcie daleko idące regulacje w zakresie prowadzenia aptek stosowane są, w różnych w...

Wirus Zika atakuje Wirus Zika atakuje

Na co dzień ich nie widzimy, co więcej, nie zauważymy ich nawet pod najsilniejszym mikroskopem optyc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz