REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Z pacjentem za pan brat

25 sierpnia 2016 07:33

Przed erą sieciowych aptek, kupowania leków w supermarketach i realizowania recept przelotem, będąc akurat na przypadkiem w danym miejscu, większość pacjentów miała „swoją aptekę” i „swojego farmaceutę” (czytaj: Swoją Panią Magister/Swojego Pana Magistra, co dalej będę oznaczać poprzez skrót SPM).

Teraz dużo trudniej o ten kontakt – i kolejki dłuższe, i aptekarze zmianowi, rzadko który przez całe zawodowe życie pracuje w tej samej placówce, do pracy jeździ się przez pół miasta, więc nieczęsto pacjenci są naszymi sąsiadami… Jednak jeśli faktycznie doczekamy Szczęśliwego Dnia Wdrożenia Opieki Farmaceutycznej w Polsce (dla przejrzystości tekstu będę używać akronimu SDWOFwP), niewykluczone, że wrócimy do nawyków, w których Pani Goździkowa miała SPM… 🙂

Zastanawiam się, jak wygląda podział wśród farmaceutów z różnych grup wiekowych pod względem bycia za lub przeciw takim Prywatnym Farmaceutą. Czy w tej pracy nawiązywanie bliższych relacji międzyludzkich pomaga czy przeszkadza? Czy młodzi tuż po studiach będą tego pragnąć czy w dobie umierania realnych więzi na rzecz tych wirtualnych taka sytuacja napawałaby ich lękiem? Czy doświadczeni farmaceuci z westchnieniem i rozrzewnieniem powiedzieliby, że „za ich czasów było właśnie tak”, czy wolą pozostać bardziej anonimowi jak teraz? Co za, co przeciw? I czy pytanie jest w ogóle dobrze postawione?

Moim zdaniem dużo bardziej zasadne wydaje się, czy jesteśmy gotowi, by – gdy najdzie SDWOFwP -stać się SPM? W moim odczuciu SDWOFwP będzie nie tylko czymś wyczekanym, czymś wywalczonym, czymś nowym, ale także czymś wymagającym umiejętności, by mogło stać się czymś pozytywnym dla obu zainteresowanych stron. Jaki bowiem pożytek miałaby Pani Goździkowa ze SPM, jeśli Ten lub Ta nie byliby w stanie utrzymać prawidłowych więzi, niezbędnych jak mniemam do właściwego i owocnego kontaktu? Do jakiego poziomu winniśmy bratać się z pacjentem? Na ile powinniśmy mu pozwolić się bratać z nami? Jak wzbudzić zaufanie pacjenta? Jak sprawić, by nam wierzył i przestrzegał powierzonych zaleceń? Czy wystarczy w tym aspekcie zwykła ludzka życzliwość i empatia?

Gdybym to ja miał opisać SPM z perspektywy bycia potencjalnym pacjentem, chciałbym z pewnością szczerości – potwierdzenia czy SPM mógłby mi pomóc czy nie, zapewnienia iż jeśli coś będzie wynikiem mojego błędu powie mi o tym i vice versa oraz obietnicy, że dając dane słowo mogę liczyć na jego realizację. Równie ważne wydaje się zrozumienie – niekoniecznie mam tu na myśli problem terapeutyczny, bo zakładam, że farmaceuta fachową wiedzę z gruntu posiada, lecz szerszego spojrzenia na świat i sytuację pacjenta w kontekście oddziaływania niemedycznych aspektów codzienności na zdrowie i stan psychofizyczny. Jeśli SPM oceniałby mnie tylko w kontekście podręcznikowego przypadku, podziękowałbym mu za współpracę już na jej początku. Trzecim fundamentem konstruktywnej relacji powinno być natomiast zaufanie – gdy nadejdzie już SDWOFwP, nie wyobrażam sobie zdać się na łaskę i niełaskę SPM, jeśli nie wierzyłbym w Jego/Jej dobre intencje! Tak samo i owy SPM musi ufać, że to co mówi, staram się wcielać w życie każdego dnia.

Zastanawiam się jednak, jak stać się takim perfekcyjnym SPM? Absolutnie nie uważam, bym dowiedział się czegoś na ten temat na swojej Alma Mater. Doczekać się nie mogę SDWOFwP, jednak z drugiej strony chciałbym do tego czasu chcieć stać się SPM. Osobiście uważam, że prócz indywidualnego podejścia do pacjenta ma szansę zadziać się jeszcze jeden pozytywny efekt – farmaceuta stanie się znów człowiekiem. Nie maszyną do podawania leków, ale także nie instytucją do realizacji recept. Zaważać zacznie osobiste zaangażowanie, forma rozmowy, poświęcony czas, znalezienie motywacji, szukanie nieszablonowych rozwiązań. Jedyne, czego bym sobie życzył, to by z możliwości stania się SPM nie zrobił się znów wyścig szczurów – jeśli zaczniemy ze sobą konkurować na płaszczyźnie czysto ludzkiej, zacznę wątpić nie tylko w sam zawód farmaceuty, ale w całą ludzką rasę. Wystarczy miejsca dla każdego dobrego człowieka, nie trzeba próbować być lepszym od reszty 🙂

Cogaiseoir

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Witamina D rozpuszczona w oleju lepiej przyswajalna? Witamina D rozpuszczona w oleju lepiej przyswajalna?

Witamina D ostatnio bije rekordy popularności. Zainteresowanie nią jest duże i ciągle rośnie. Wiemy ...

Dzieci na celowniku Dzieci na celowniku

Przeraża mnie, że coraz częściej na celowniku firm farmaceutycznych pojawiają się dzieci. Nie ma god...

Rosyjski ananas – rokitnik pospolity Rosyjski ananas – rokitnik pospolity

Nazwa łacińska rokitnika – Hippophae - powstała z połączenia greckich słów hippo (koń) i phaos, czy...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz