REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Za plecami farmaceutów

28 lutego 2017 10:16

Czy farmaceuci obsługujący pacjentów mają jakikolwiek wpływ na to co znajduje się w magazynie apteki? Coraz mniejszy. Polityka większości aptek polega na tym, by apteczny magazyn zapełniać tym co przyniesie największy zysk, a nie tym czego potrzebują i chcą pacjenci. Głosy i sugestie farmaceutów dotyczące oczekiwań pacjentów są ignorowane. Sprzedaje się to, co jest na magazynie.

Od 1 czerwca do zestawienia refundacyjnego należy dołączyć m.in. dane dotyczące osoby, która wykonywała lek recepturowy.

Piszę to z punktu widzenia farmaceuty, który znaczną część swojej kariery zawodowej przepracował w aptekach sieciowych i niesieciowych, ale też z punktu widzenia właściciela i kierownika swojej apteki. Nigdy mi się to nie podobało. Kiedy byłem tylko pracownikiem apteki, często obserwowałem przedstawicieli firm farmaceutycznych wchodzących do gabinetu kierownika, gdzie „dobijano targu”. To tam decydowano o tym, co mamy sprzedawać. Wychodzący z apteki REP rzadko zatrzymywał się przy okienku, żeby z nami porozmawiać. Szeregowi farmaceuci przeważnie nie stanowili dla nich partnerów do rozmowy. Nieliczni tylko podchodzili, by opowiedzieć o nowych produktach, które za kilka dni przyjadą do nas z hurtowni.

Jeszcze gorzej było w aptekach sieciowych. Tam przedstawiciele w ogóle nie zaglądali do apteki. Targu dobijano na wyższych szczeblach. Dotyczyły one nie dziesiątek czy setek, ale tysięcy opakowań leków czy suplementów, które potem trafiały do wszystkich aptek w sieci. Naszym zadaniem było tylko sprzedawanie. Wytyczne dostawaliśmy mailowo od kierowników regionu, którzy w jasny sposób dawali do zrozumienia, że mamy proponować pacjentom to czego jest w magazynie najwięcej – bo to miało największą marżę.

REKLAMA

Miewałem kolegów i koleżanki, którym to nie przeszkadzało. Można wręcz powiedzieć, że ułatwiało to im pracę. Nie musieli się produkować przed pacjentem i szukać dla nich odpowiedniego preparatu. Jasne było co trzeba polecać. W każdej grupie „terapeutycznej” znajdował się wysokomarżowy produkt, którego sprzedaż wskazywał właściciel apteki. Pacjentowi nie dawało się żadnej alternatywy do wyboru. Trzeba było sprzedać ten konkretny preparat i tyle. Jeśli pacjent nie był przekonany, robiło się wszystko by go przekonać. Jeśli pacjent chciał coś innego, to w ostateczności się to dla niego zamawiało i sprowadzało – wtedy najczęściej zniechęcony wizją kolejnej wizyty w aptece, kupował jednak to co farmaceuta polecał.

REKLAMA

Zawsze sądziłem, że powinno być odwrotnie. To farmaceuci mający kontakt z pacjentami, powinni decydować o tym, co ma być w aptecznym magazynie. My najlepiej wiemy o co pacjenci pytają najczęściej. Powinniśmy im zapewnić do tego dostęp, zamiast tracić energię i autorytet na przekonywanie ich do czegoś, do czego sami nie mamy przekonania. Poza tym to farmaceuta w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, jest w stanie zaopatrzyć aptekę w produkty najlepsze i najskuteczniejsze.

W moim przekonaniu szeregowy farmaceuta będzie lepiej wypełniał swoje obowiązki, jeśli będzie traktowany jak udziałowiec a nie pracownik apteki. Udziałowiec, który może zabrać głos w sprawie polityki zaopatrzeniowej apteki i będzie potrafił wziąć odpowiedzialność za swoją opinią. Nie można stawiać człowieka z wyższym wykształceniem, specjalisty pod ścianą i nakazywać mu sprzedaży czegoś, co nie jest jego autentyczną rekomendacją. To najkrótsza droga do tworzenia farmaceutów zombie – pozbawionych swojej opinii i odpowiedzialności zawodowej sprzedawców. Farmaceuta musi czuć presję tego, że polecając komuś jakiś preparat, bierze za to odpowiedzialność. Zalecenia sprzedażowe i budowanie magazynu za jego plecami, daje mu wymówkę do zrzeczenia się tej odpowiedzialności. Z drugiej strony, farmaceuta nie może dawać przyzwolenia na to, by jego autorytetem legitymizować produkty dostępne w aptece tylko dlatego, że jej właściciel może na nich więcej zarobić.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Błędy kosztują Błędy kosztują

Każdemu z nas prawdopodobnie zdarzyło się w życiu błędnie zrealizować receptę. Czasem było to związa...

Krople żołądkowe – idealne na ból brzucha? Krople żołądkowe – idealne na ból brzucha?

Krople żołądkowe od lat traktowane są przez wielu pacjentów jako panaceum na wszelkiego typu dolegli...

Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie

Czytając komentarze o filmie mam wrażenie, że część odbiorców zarzuca twórcom pokazanie prawdy o życ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz