Magazyn mgr.farm

Zarabiamy za mało

27 kwietnia 2017 11:32

Pracownicy aptek zarabiają zdecydowanie za mało. I nie wstawiam się tutaj wyłącznie za farmaceutami. Za mało zarabiają także technicy farmaceutyczni. Czyja to wina? Pracodawców czy może samych pracowników, że godzą się na tak niskie wynagrodzenia? Czy mają na to wpływ sieci apteczne?

W porównaniu z ubiegłym rokiem blisko o 1600 przedstawicieli zawodów medycznych więcej wyraziło zgodę na publikację danych.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o rosnących wynagrodzeniach pracowników kilku największych sieci handlowych. Pracując „na kasie” w takim sklepie można przy dobrych wiatrach zarobić nawet 3300 zł brutto na starcie. Po kilku latach ta stawka rośnie nawet do 3800 zł brutto. Menadżer sklepu na start dostaje 5000 zł brutto (więcej można przeczytać pod tym adresem[/url]).

Te medialne rewelacje wywołały poruszenie wśród pracowników aptek: farmaceutów i techników. Biały personel wyraził oburzenie nie tyle wobec wysokich uposażeń kasjerów i kasjerek sieciowych marketów, ale wobec opłakanego stanu własnych pensji. I szczerze mówiąc – nie dziwię się. Gdybym był technikiem farmaceutycznym, po przeczytaniu takich informacji, zacząłbym się zastanawiać czy nie warto czasem zmienić pracy? Bo ile zarabia przeciętnie technik farmaceutyczny w aptece? Stawki rzadko przekraczają 2000 zł netto co daje w przybliżeniu właśnie 3300 brutto. A praca w aptece jest przecież bardziej odpowiedzialna i stresująca.

Oczywiście po bliższym poznaniu zagadnienia, okazuje się, że wspomniane podwyżki w marketach nie do końca wyglądają tak różowo. Aby faktycznie dostać wymienione wynagrodzenie, trzeba spełnić szereg warunków – łącznie z brakiem chociaż jednego dnia zwolnienia w miesiącu. Do tego dochodzą określone cele sprzedażowe, realizacja planów itd… skądś to znamy? No właśnie. Kuszenie wysokim wynagrodzeniem, a następnie przyznawanie go dopiero po spełnieniu określonych warunków to charakterystyczna cecha sieci. Wszystkich sieci – aptecznych, handlowych, odzieżowych… A kto jest w stanie spełnić te warunki? Nieliczni. Wcześniej jednak zostanie spełniony główny cel informacji o wysokich wynagrodzeniach, jakim jest wzrost liczby chętnych do pracy w takim miejscu. Bo powodem podnoszenia wynagrodzeń przez sieci i trąbienia o tym wszem i wobec wcale nie jest dobre serce prezesa i chęć docenienia pracowników. Powodem jest brak chętnych do pracy lub ich odchodzenie do konkurencji.

I tego brakuje na rynku aptecznym. I dlatego tak zazdrośnie farmaceuci i technicy farmaceutyczni patrzą na kasjerów. Liczby jasno pokazują, że farmaceutów jest na rynku pracy za mało. Techników pewnie za dużo, ale ich nie ma nawet jak policzyć… W każdym razie jeśli chodzi o farmaceutów, to apteki powinny tak naprawdę o nich walczyć. Powinny kusić coraz wyższymi pensjami i dodatkami. Ale tego nie robią. Dlaczego? Bo farmaceuci się boją. A w zasadzie farmaceutki – żony, matki i kury domowe, które jak egipskiej plagi boją się zmiany pracy (mało to mają na głowie?). Dlatego tkwią w jednej aptece, nie upominają się o wyższą pensję, nie grożą właścicielowi odejściem do konkurencji. I dlatego ich pensje nie rosną. Dlatego właściciele aptek nie podają wysokości wynagrodzenia w ofertach o pracę…

O przepraszam. Są tacy, którzy stawki podnoszą i nimi kuszą. Sieci. Pracowałem w kilku sieciach. Pracowałem w aptekach indywidualnych. Wiele złego mogę powiedzieć o każdym z tych modeli apteki, ale do wynagrodzeń w aptece sieciowej się nie dam rady przyczepić. Jasne zasady premii. Wszystko brutto. Wszystko na czas. Jasna wizja podwyżek… I tak się właśnie konkuruje o pracownika…

Nie chcę żeby mnie zrozumiano źle, ale za niskie pensje farmaceutów i techników farmaceutycznych wcale nie ponoszą winy sieci apteczne – choć to na nie zwala się winę za wszelkie patologie. Tutaj winę ponosi ta druga część rynku, tyle mówiąca o misji, bankructwach i zaciskaniu pasa. Część rynku aptecznego nie oferująca wyprawek dla dzieci, trzynastek, szkoleń, premii, ubezpieczeń zdrowotnych i płacąca część wynagrodzenia „pod stołem”. I piszę to z ogromnym bólem, bo wszystko wskazuje, że niewiele się w kontekście pensji farmaceutów i techników farmaceutycznych zmieni.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje? OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje?

  25 marca 2015 z inicjatywy pracowników aptek sieciowych, powołano do życia Ogólnopolskie Stowarzysze...

  Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych Oto 12 najczęstszych błędów w wycenie leków recepturowych

  Narodowy Fundusz Zdrowia coraz uważniej przygląda się sposobom wyceny leków recepturowych przez apte...

  Czy apteka powinna oddać pacjentowi pieniądze za wycofany lek? Czy apteka powinna oddać pacjentowi pieniądze za wycofany lek?

  Każda decyzja o wycofaniu jakiegoś leku z obrotu wydana przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego i...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz