REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zgadzam się z Panem, Panie Ministrze!

26 lipca 2017 08:50

Ostatnio przeczytałem, że Minister Zdrowia poddaje w wątpliwość tezę, jakoby technik farmaceutyczny był zawodem zaufania publicznego. Nie mógłbym się z tym stwierdzeniem bardziej zgodzić. I wcale nie wynika to z jakiejś mojej awersji do tej grupy zawodowej. Wręcz przeciwnie. Uważam, że najlepszy technik, to taki, któremu farmaceuta może zaufać – szczególnie w kwestii znajomości własnych uprawnień i miejsca.

Technik farmaceutyczny z receptą w dłoni

Już widzę tę falę hejtu i nienawiści, która się wylewa z komentarzy po przeczytaniu takiego wstępu. „Gównoburza” gwarantowana – jak za każdym razem, gdy jakiś magister ośmiela się podważyć „autorytet” techników. Ileż to ja się takich dyskusji naczytałem: „Technik z 10-letnim stażem wie więcej niż farmaceuta zaraz po studiach”, „Znam magistrów, którzy nie dorastają technikom do pięt”, „Zazdrośni farmaceuci leczą swoje kompleksy i wyżywają się na technikach”, itp., itd… Ten temat się nigdy nie nudzi, a zapał trolli nie gaśnie.

Co innego jednak kiedy czci technikom ujmuje farmaceuta, a co innego kiedy robi to Ministerstwo Zdrowia (czytaj więcej: „Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego?”). Farmaceutę ogłaszającego takie rewelacje można oskarżyć o zawiść, zazdrość i małostkowość. Ale Ministerstwo Zdrowia? Trudna sprawa. I to w dodatku opinia ta jest poparta sensownymi argumentami, z którymi trudno dyskutować. Przypomnijmy je punkt po punkcie, tłumacząc na praktykę.

REKLAMA

Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego, bo:

REKLAMA

1) w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta nie posiada uprawnień ani kompetencji zawodowych, aby udzielić mu pomocy (technik nie wystawi np. recepty farmaceutycznej),

2) nie posiada odpowiedniego wykształcenia ani nie podlega obowiązkowi ciągłego szkolenia, które uzupełniałoby lub podnosiło jego kompetencje – teoretycznie technik nie musi nawet mieć zdanej matury,

3) nie istnieją przepisy, które zabezpieczałyby pacjenta przed ujawnieniem przez technika farmaceutycznego jego danych wrażliwych – brak pojęcia tajemnicy zawodowej technika, brak kodeksu etyki

4) nie jest w stanie samodzielnie pracować w aptece. Odpowiednie ustawy ograniczają jego kompetencje i kwalifikacje. Teoretycznie technikowi farmaceutycznemu nie wolno nawet udzielać pacjentowi informacji o leku,

REKLAMA

5) nie ponosi odpowiedzialności zawodowej za swoje błędy – zgodnie z Prawem farmaceutycznym za błędy technika odpowiedzialność ponosi magister, będący jego zwierzchnikiem na zmianie. Technicy nie mają też Kodeksu Etyki, ani instytucji dyscyplinarnych.

Niestety w naszym kraju kompletnie zapomina się o tym, że kompetencje farmaceutów i techników farmaceutycznych pokrywają się tylko w niewielkim stopniu. Zapomina się, po co w ogóle zawód technika został powołany. A został on powołany po to, by służył pomocą farmaceucie, a nie go zastępował. Tymczasem coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy technik farmaceutyczny obsługuje pacjenta, udziela mu informacji o leku, wydaje narkotyki i sam zostaje na zmianie. A dlaczego? Ano dlatego, że techników jest więcej i można im mniej płacić. Brutalne, ale prawdziwe. W rezultacie na wszystkich frontach próbuje się zacierać różnice między technikami i farmaceutami: z jednej strony w aptekach unika się przypinania pracownikom etykiet z tytułem zawodowym, z drugiej strony walczy o samorząd zawodowy i uznanie techników za zawód zaufania publicznego.

Nie ma nic gorszego niż technik, który usilnie twierdzi, że posiada takie same uprawnienia i kompetencje jak farmaceuta. To tak jakby pielęgniarka chciała przyjmować i leczyć pacjentów w gabinecie lekarza. Taka postawa prowadzi jedynie do konfliktu, bo zawsze w takich sytuacjach pojawiają się roszczenia dotyczące szacunku i wynagrodzenia. Pojawia się też buta i pokusa do łamania prawa, objawiające się w przyzwoleniu np. na samodzielną pracę w aptece, dyżury czy wydawanie leków z wykazu A. Bo w końcu skoro można trochę więcej zarobić i przy okazji zapunktować u właściciela, to… wsadźcie sobie to całe prawo farmaceutyczne do du… W końcu w przypadku kontroli, odpowiedzialność poniesie kierownik apteki, a nie technik. U dlatego technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Przewlekła choroba żylna w faktach i mitach Przewlekła choroba żylna w faktach i mitach

Jednym lato kojarzy się z wyjazdami wakacyjnymi i relaksem, dla innych to okres nasilenia objawów zw...

Komu farmaceutę z Ukrainy, komu? Komu farmaceutę z Ukrainy, komu?

Poszukiwania farmaceuty lub farmaceutki do mojej apteki nadal trwają. Po moim ostatnim wpisie na blo...

Syrop na mokry i suchy kaszel? Syrop na mokry i suchy kaszel?

Kaszel suchy czy mokry? Jak sugeruje reklama syropu firmy z Pabianic możemy uniknąć tego odwiecznego...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz