Magazyn mgr.farm

Zioła w terapii stanów zapalnych

5 czerwca 2017 10:00

Czy leki ziołowe mogą zastąpić leki syntetyczne? Pytanie to może brzmieć dość dziwnie, jeśli pomyślimy o tym jak wiele leków nadal zawiera jako główny składnik ekstrakty ziołowe. Właściwie należałoby zapytać, czy pojedyncze substancje wyizolowane z roślin i aktualnie produkowane syntetycznie mogą w pełni zastąpić leki ziołowe.

Ludzie coraz częściej poszukują produktów pozbawionych sztucznych dodatków. Zwracają się ku naturze zarówno przygotowując jedzenie, jak i dobierając kosmetyki. (fot. Shutterstock)

Jeszcze do niedawna nasza wiedza o substancjach leczniczych zawartych w roślinach była niewielka. Tradycje stosowania ziół w danych schorzeniach pielęgnowano przez wieki, trudno jednakże było udowodnić ich rzeczywistą skuteczność. Surowiec naturalny podlega z definicji wahaniom zawartości substancji czynnych ze względu na odmianę, porę i sposób zbioru, miejsce występowania, a nawet sposób uprawy i przechowywanie gotowego surowca. Dzięki nowoczesnym metodom analitycznym możemy z całą pewnością potwierdzić występowanie konkretnych substancji leczniczych w surowcu, w dawce wystarczającej do prowadzenia terapii. Dzięki temu standaryzowane ekstrakty roślinne wróciły do łask i aktualnie są częstym gościem na półkach aptecznych, w szczególności w preparatach złożonych dostępnych bez recepty.

W 1853 roku chemik Charles Frederic Gerhardt po raz pierwszy wytworzył z chlorku acetylu i salicylanu sodu popularną aspirynę. Jednakże nie jest to najstarszy niesteroidowy lek przeciwzapalny. W tym samym celu dużo wcześniej wykorzystywano różne ekstrakty roślinne. Już na papirusach egipskich z II w. p.n.e. widniały informacje o lekach przygotowywanych z kory wierzby białej (Salix alba), które obniżały gorączkę i działały przeciwbólowo. Wyciąg z kory wierzby zawiera ok. 8,2% salicyny, związku który metabolizowany jest do kwasu salicylowego w wątrobie. Współczesne badania [1] wykazują, że dzięki komplementarnemu działaniu garbników i flawonoidów z kwasem salicylowym ekstrakt z kory wierzby działa silniej przeciwbólowo i przeciwzapalnie niż podstawowa dawka lecznicza kwasu acetylosalicylowego. Nie wykazuje przy tym działania drażniącego na błonę śluzową żołądka. Może być przydatny przy przewlekłym leczeniu stanów zapalnych stawów, gdy leki z grupy NLPZ są z różnych względów niewskazane. Ekstrakt można zażywać w postaci sproszkowanej, w Polsce dostępna jest kora do zaparzania.

Inną rośliną skuteczną w stanach zapalnych jest czarnuszka siewna (Nigella sativa) [2]. Olejek w niej zawarty wykazuje silne działanie przeciwhistaminowe. Wykazano, że stałe stosowanie olejku z czarnuszki znacząco zmniejsza częstotliwość występowania ataków astmy związanych z alergią wziewną. Wprowadzenie go do terapii umożliwiło znaczne obniżenie dawek stosowanych kortykosteroidów oraz zmniejszyło subiektywną uciążliwość objawów alergii, takich jak łzawienie i katar. Z działaniem przeciwhistaminowym związana jest również skuteczność przeciwwrzodowa N.sativa – zawarty w nasionach tymochinon zwiększa stężenie mucyny w błonie żołądka i redukuje poziom histaminy. Udowodniono również silne działanie przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne ekstraktu z nasion. W hurtowniach farmaceutycznych dostępne są nieliczne preparaty zawierające olejek z czarnuszki. Pacjentom warto polecić postać kapsułkowaną, ponieważ czysty olejek ma dość specyficzny smak.

Równie ważnym surowcem o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym jest kłącze imbiru lekarskiego (Zingiberis rhizoma) [3]. Wykazano, że ekstrakt z imbiru hamuje wytwarzanie cytokin prozapalnych i prawdopodobnie blokuje kaskadę kwasu arachidonowego poprzez blokowanie COX-1 i COX-2. Choć działanie to jest nieselektywne, podobnie jak u NLPZ, to nie wykazano żadnych efektów ubocznych przy długotrwałym stosowaniu ekstraktu z imbiru. Dzięki temu może być on skuteczny w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych stawów. Imbir działa również przeciwwymiotnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.

Bezpieczeństwo stosowania ekstraktów roślinnych, przy prawidłowo prowadzonej terapii, jest bezsprzecznie większe niż leków chemicznych. Rzadsze występowanie efektów ubocznych, brak kumulacji w organizmie oraz często występujące synergistyczne działanie poszczególnych substancji leczniczych występujących w surowcu przemawia w dużym stopniu za stosowaniem leków ziołowych.

Literatura:

1. Zielonka A, Łoniewski I, Samochowiec L i wsp. Właściwości farmakologiczne standaryzowanego wyciągu z kory wierzby (cortex salicis). Post Fitoter 2000; 2:23-30

2. Mańkowska D., Bylka W., Nigella Sativa L.-związki czynne, aktywność biologiczna, Herba Polonica, vol. 55, 2009, nr 1, 109-125

3. Baraniak J, Kania M. Wybrane surowce zielarskie o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym. Postępy Fitoterapii 2/2011, s. 94-99.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Etycznie czy zgodnie z prawem? Etycznie czy zgodnie z prawem?

  Mamy swój Kodeks Etyki Aptekarza. Mamy zdrowy rozsądek, który podpowiada nam, jak powinniśmy się nie...

  Kodeks czego? Kodeks czego?

  Lektura Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej nie należy do najprzyjemniejszych. Nie jes...

  Czy można przedawkować witaminę D? Czy można przedawkować witaminę D?

  Witamina D to bezsprzeczny hit ostatnich lat. Polecana dla każdego: dla najmłodszych i najstarszych,...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz