REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zioło dla diabetyka – morwa biała

30 października 2015 14:06

Morwa biała (Morus alba) to pochodzące z północnych Chin drzewo z rodziny morwowatych, dorastające nawet do 10-20 metrów wysokości. Możemy ją spotkać również w naszym klimacie – jej specyficzne owoce o słodko-kwaskowym smaku mogą przybierać barwę białą do ciemnofioletowej, dlatego też morwa biała bywa niesłusznie nazywana morwą czarną lub czerwoną.

Ze względu na unikalną budowę męskich kwiatów, M. alba jest swoistym rekordzistą wśród roślin. Pylniki w kwiecie morwy są przyrośnięte do postawy wygiętych, naprężonych pręcików w ten sposób, że kiedy zawarty w nich pyłek dojrzewa, zostaje wystrzelony w powietrze z prędkością sięgającą nawet 273 m/s. Liście drzewa, uwielbiane przez jedwabniki, przez wieki były i nadal są nieodłącznym elementem produkcji naturalnego jedwabiu.

Morwę w tradycyjnej medycynie chińskiej stosowano w postaci naparów i odwarów jako remedium haemodepurativum, antypyreticum oraz lactagogum. Dziś ekstrakty z Morus alba pojawiają się często w składzie suplementów przeznaczonych dla diabetyków oraz osób zmagających się z nadwagą i nadmiernym apetytem. Preparaty te cieszą zaufaniem wśród pacjentów, ze względu na aktywność hipoglikemizującą morwy, którą potwierdzają liczne badania in vitro oraz in vivo.

REKLAMA

Wśród ciał czynnych odpowiedzialnych za efekt hipoglikemiczny morwy znajdziemy między innymi trygonelinę oraz alkaloid 1-deoksynojirimycynę (moranolinę), która, podobnie jak syntetyczny lek – akarboza, jest inhibitorem alfa-glukozydazy. Enzym ten należy do klasy hydrolaz i odpowiada za trawienie węglowodanów, tnąc ich długie łańcuchy na cukry proste. Zahamowanie procesu hydrolizy cukrów złożonych powoduje spadek wchłaniania monosacharydów, a co za tym idzie – zapobiega podwyższeniu poposiłkowego poziomu glukozy we krwi. Ponadto, chlorowodorek 1-deoksynojirimycyny pod nazwą Duvoglustat przechodzi fazę badań klinicznych jako lek potencjalnie skuteczny w chorobie Pompego (związanej z zaburzeniami spichrzania glikogenu).

REKLAMA

Wyciągi z morwy zwiększają również aktywność dokomórkowego transportera glukozy GLU4 oraz stymulują uwalnianie adiponektyny – hormonu białkowego, mającego wpływ na wątrobową przemianę glukozy oraz wrażliwość tkanek na insulinę. Mówi się również o właściwościach ochronnych ekstraktów z M.alba na komórki wysp trzustki.

Flawonoidy: rutyna, moracetyna, kwercetyna i izokwercytryna, zawarte w owocach, liściach oraz korze drzewa, posiadają właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chronią przed negatywnymi skutkami stresu oksydacyjnego, mającego duże znaczenie w patogenezie cukrzycy. Związki flawonoidowe mają również zdolność uszczelniania małych naczyń krwionośnych, przeciwdziałając powstawaniu mikroangiopatii. Działanie antyoksydacyjne przekłada się na potencjalną aktywność przeciw miażdżycy oraz właściwości przeciwnowotworowe morwy.

Morus alba zawiera także glikozyd stilbenowy – mulberozyd A, który wykazuje działanie nefroprotekcyjne oraz urykozuryczne (zwiększające wydalanie kwasu moczowego), dzięki czemu obniża poziom azotu mocznikowego we krwi i zwiększa klirens kreatyniny.

REKLAMA

Regularne stosowanie standaryzowanych preparatów z morwy białej przyczynia się do korzystnego obniżenia poziomu cukru we krwi, choć potencjalnie u niektórych pacjentów mogą pojawić się nawet groźne objawy hipoglikemii. Innymi działaniami niepożądanymi mogą być łagodne zaburzenia pracy przewodu pokarmowego oraz reakcje alergiczne, jednak występują one na tyle rzadko, że ta substancja roślinna uznawana jest za bezpieczną. Czy wasi pacjenci proszą o morwę i zauważają jej dobroczynne działanie?

Zapraszam do komentowania.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Tureckie wspomnienie Tureckie wspomnienie

Farmaceuta na wakacjach nie jest zwyczajnym turystą – przynajmniej jeśli chodzi o wizyty w lokalnych...

Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo Jak Dakota Północna walczyła o niezależne aptekarstwo

Przepisy wprowadzajcie daleko idące regulacje w zakresie prowadzenia aptek stosowane są, w różnych w...

Komu farmaceutę z Ukrainy, komu? Komu farmaceutę z Ukrainy, komu?

Poszukiwania farmaceuty lub farmaceutki do mojej apteki nadal trwają. Po moim ostatnim wpisie na blo...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz