REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zło zawsze wraca

14 marca 2016 10:15

Kiedyś zawsze mi się wydawało, że każdy starszy człowiek to taka oaza spokoju, opanowania i niewyczerpane źródło mądrości życiowej. Uczono mnie, że ludziom starszym należy się szacunek, który przejawia się między innymi w drobnych gestach np. jeśli widziałam osobę starszą w autobusie to ustępowałam jej miejsca. Niestety, ale moje wyobrażenie o ludziach starszych zmieniło się o 180 stopni wraz z pierwszym dniem pracy w aptece.

Nie ma chyba drugiej tak wrednej, złośliwej i zawziętej grupy, jaką są emeryci. Większość nieprzyjemnych komentarzy czy aroganckiego zachowania doświadczyłam właśnie ze strony starszych pań i panów. Oczywiście zdarzają się wyjątki, ale jest to niewielki procent całości.

Pewna starsza pani wykrzyczała mi, że jestem „dupa nie magister”, bo nie chciałam jej wydać leku, który jest wydawany tylko z przepisu lekarza. Innym razem pod gabinetem lekarskim dostałam w plecy parasolką (zapewne niechcący), bo pewnej emerytce nie podobało się, że przyszłam do lekarza poprawić receptę i zmarnuję jej 30 sekund życia. Jeszcze innym razem w podobnej sytuacji starszy pan puścił do mnie taką wiązankę obleg i wulgaryzmów, że na wiele miesięcy porzuciłam pomysł świadomego przyjmowania recept z błędami. Wtedy było mi zwyczajnie przykro, teraz w takiej sytuacji uśmiecham się do swoich myśli, bo jak to mówią: „karma szybko wraca”. Używam słowa „karma”, ale nie wiążę tego z żadną religią, po prostu uważam, że zło jak i dobro zawsze wracają w takiej czy innej postaci i nieważne, w co wierzysz i jak to nazwiesz skoro idea jest ta sama. Idealnym przykładem tego, że karma wraca będzie historia mojego znajomego farmaceuty.

REKLAMA

Cała opisana sytuacja miała miejsce w niewielkim miasteczku, które znajdowało się na granicy województwa i było położone z daleka od dużych ośrodków miejskich. W takich miastach brakuje lekarzy specjalistów, więc lokalna społeczność jest zdana na tych, którzy przyjeżdżają na „gościnne występy” do gabinetów prywatnych najczęściej raz czy dwa razy w miesiącu. Niestety, jeśli masz interes do lekarza musisz się do niego dopasować i dotyczyło to zarówno pacjentów jak i farmaceutów z receptami do poprawy. Według wspomnianych lekarzy farmaceuta jest osobą uprzywilejowaną, która nie musi stać w kolejce razem z pacjentami, według emerytów z kolejki jesteś „niewychowanym gnojkiem/gówniarą i nie masz szacunku do starszych”. Tak było i tym razem, ale casting na największego zgryźliwego tetryka wygrał pewien starszy pan, dzięki któremu oczekiwanie na poprawę recepty wydłużyło się o kilkadziesiąt minut.

REKLAMA

Małe miasto, to mało aptek do wyboru, więc pech chciał, że parę dni później starszy pan trafił akurat do tej apteki, w której pracował spotkany wcześniej farmaceuta. Dziadek chyba nie do końca skojarzył fakty i osoby w przeciwieństwie do farmaceuty, który doskonale zapamiętał wrednego emeryta. Na tym pech dziadka się nie skończył, bo jego recepta na leki refundowane również była wypisana z błędem. Nie pomogła gra na litość „Jestem biednym schorowanym emerytem” i nie pomogły prośby i błagania. Farmaceuta ze stoickim spokojem dopowiedział:
Do tej pory przyjmowaliśmy od pacjentów wszystkie recepty nawet te z błędami, ale od jakiegoś czasu zaprzestaliśmy tego typu praktyk, bo pacjenci tego nie doceniali. Samo poprawienie recepty to chwila, ale ludzie czekający pod gabinetem niechętnie wpuszczają farmaceutów bez kolejki. Opowiem panu historię sprzed paru dni, kiedy czekałem pod gabinetem pewnego lekarza (i tu następuje opis sytuacji, która wtedy miała miejsce wraz z ciekawszymi cytatami). W tym momencie ma pan dwa wyjścia: pierwsze – może pan zapłacić za leki ze 100% odpłatnością, ale przepłaci pan jakieś kilkadziesiąt złotych. Drugie wyjście: może pan wrócić do lekarza i poprawić receptę, ale niestety lekarz będzie dopiero w przyszłym miesiącu. Decyzja należy do pana.

Starszy pan zbladł, bo chyba do niego dotarło w jak beznadziejnym położeniu się znajduje. Nie padło słowo przepraszam, nie było bicia się w pierś na znak pokory, bo starszy pan opuścił aptekę bez słowa. Prawdopodobnie poszedł szukać innego farmaceuty-jelenia, który przyjmie receptę z błędem. Dobro powraca, zło również – może jestem naiwna, ale dalej w to wierzę.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rosyjski ananas – rokitnik pospolity Rosyjski ananas – rokitnik pospolity

Nazwa łacińska rokitnika – Hippophae - powstała z połączenia greckich słów hippo (koń) i phaos, czy...

Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę Farmaceuta: zawód przez 24h/dobę

Pracuję w aptece i lubię swoją pracę czasami mniej, czasami bardziej. Mam swoje życie prywatne i spo...

Apteczny feudalizm pana Z. Apteczny feudalizm pana Z.

Ostatnio dowiedziałem się z publicznej wypowiedzi właściciela pewnej sieci aptecznej, że farmaceuci ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz