REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Złudzenie apteczne

12 marca 2015 08:23

W ostatnim czasie pojawiły się w mediach głosy środowiska techników farmaceutycznych, którzy są oburzeni planem rzekomego ograniczenia ich uprawnień zawodowych. To kolejny przykład na przerośnięte ego niższego personelu aptecznego, który nie potrafi trzeźwo dostrzec swojego miejsca w szeregu…

Nie ma takiego drugiego kraju, w którym technicy farmaceutyczni zdominowaliby apteki do tego stopnia co w Polsce. To przerażające, że grupa zawodowa o tak niejednolitym poziomie wykształcenia, nie posiadająca swojego samorządu zawodowego, nie ponosząca odpowiedzialności za swoją pracę i nie mająca obowiązku dokształcania, obecnie dominuje w rodzimych aptekach. Farmaceutów jest w Polsce około 22 000. A techników farmaceutycznych? Tego nikt nie wie, bo nikt tego nie kontroluje! Nawet Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych nie ma pojęcia ilu pracuje w aptekach, a ilu jest bezrobotnych.

Kim są technicy? Złudzeniem aptecznym. Ich zadaniem jest udawanie farmaceuty. Mimo, że nie mają jego wykształcenia i uprawnień, robią wszystko by nikt ich nie odróżnił od magistra farmacji. W biologii takie zachowanie nazywa się mimikrą. Technicy farmaceutyczni są zatrudniani w aptekach tylko dlatego, że potrafią naśladować farmaceutów i są przy tym tańsi. Przywdziewając biały fartuch i zdejmując plakietkę ze swoim tytułem zawodowym, udają kogoś kim nie są. Żyją tym złudzeniem i w przeświadczeniu, że są kimś ważnym. Kiedy ktoś odważy się pokazać ich miejsce w aptecznym szeregu pojawia się święte oburzenie, krzyk i lawina hejtu. Żadnej autorefleksji.

REKLAMA

Nie mam zamiaru tutaj porównywać programu studiów farmaceutycznych i szkół dla techników. Różnice są tak ogromne, że po prostu nie ma czego porównywać. Chcę jednak zwrócić uwagę na wolną amerykankę i bezkarność jaka panuje wśród techników farmaceutycznych, którzy już pracują w aptece.

REKLAMA

brak obowiązku dokształcania
Magister farmacji MUSI uczestniczyć w szkoleniach, zbierać punkty i rozliczać się z nich w swojej Izbie Aptekarskiej. Ustawiczne dokształcanie to oczywisty obowiązek w grupie zawodów medycznych, które nieustannie ewoluują. Technicy nie mają takie obowiązku i nikt ich z tego nie rozlicza.

brak odpowiedzialności
Błędy technika bierze na siebie kierownik apteki lub pełniący jego obowiązki magister farmacji. WIF i NFZ nie widzą w ocenianiu pracy technika swoich kompetencji, bo za to co dzieje się w aptece odpowiada magister.

bezkarność
Magister farmacji musi przestrzegać przepisów Prawa Farmaceutycznego, Ustawy Refundacyjnej i szeregu rozporządzeń ale także Kodeksu Etyki Aptekarza RP. Jest z tego rozliczany przez NFZ, Inspekcję Farmaceutyczną ale również Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Aptekarski. Technicy nie mają samorządu, rzecznika odpowiedzialności zawodowej ani sądu, który mógłby odbierać im prawo wykonywania zawodu. W porównaniu z farmaceutami są kompletnie bezkarni.

Powyższe punkty są odpowiedzią na pytanie dlaczego technikom farmaceutycznym nie wolno wydawać leków bardzo silnie działających, odurzających i niektórych psychotropowych. Jak można pozwolić obracać takimi substancjami ludziom, którzy nie ponoszą systemowej odpowiedzialności za swoje błędy, są bezkarni i nie muszą aktualizować swojej wiedzy?

REKLAMA

Technicy farmaceutyczni funkcjonują w chmurze chaosu i braku regulacji. Nikt nie ma nad nimi kontroli poza pracodawcą. Samorząd Aptekarski kontroluje pracę farmaceutów, ale nie ma nic do powiedzenia w kontekście techników. I gdzie tu równość? Przed chwilą w artykule prasowym na ten temat przeczytałem wypowiedź prezesa Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, który stwierdził: „Zastanawiającym jest czy NRA i Okręgowe Izby Aptekarskie mają jakiekolwiek uprawnienia do dyskusji na nasz temat, skoro nie jesteśmy członkami tych izb. Przecież Lekarskie Izby nie wypowiadają się ani o pielęgniarkach, ani o diagnostach laboratoryjnych i odwrotnie”.

Szanowny Panie – pielęgniarki i diagności laboratoryjni nie próbują leczyć pacjentów. Doskonale znają swoje miejsce, czego nie można powiedzieć o technikach farmaceutycznych!
Elementem wspomnianej przeze mnie chmury chaosu jest od lat nieuregulowana kwestia wykazu A – substancji bardzo silnie działających. Wykazu, który istnieje tylko w Farmakopei – a więc dokumencie nie będącym wykładnią prawa. W rezultacie mimo, że technicy nie mogą wydawać leków zawierających substancje z wykazu A, to i tak to robią. Teraz kiedy w końcu ktoś w Ministerstwie Zdrowia się za to zabrał, technicy podnoszą wielkie larum. Grzmią, że odbiera się im uprawnienia zawodowe! A ja się pytam: O CO CHODZI? Przecież Wy nigdy tych uprawnień nie mieliście! Wykorzystywaliście dziurę w przepisach, żeby podszywać się pod farmaceutów i wydawaliście leki, które nie powinny znaleźć się nawet w Waszych rękach! Załatanie tej dziury pokaże Wam Wasze miejsce i sprawi, że przestaniecie udawać kogoś kim nie jesteście.

Podział musi być widoczny. Technik nie może być tańszą alternatywą dla farmaceuty, jak tego chcą sieci apteczne i Wasi pracodawcy. Tymczasem coraz częściej słyszy się o technikach pracujących w aptekach bez magistra na zmianie. Czy ktoś słyszał o pielęgniarce, która przebiera się za lekarza i leczy w jego gabinecie?

Zamknięcie kształcenia techników farmaceutycznych było jedną z najlepszych informacji jakie usłyszałem w ostatnich latach. Teraz czekam aż Ministerstwo Zdrowia nakaże technikom nosić fartuchy w innym kolorze niż magistrom farmacji, tak by pacjent od razu wiedział z kim rozmawia przy okienku!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

13 najdziwniejszych terapii w historii 13 najdziwniejszych terapii w historii

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekar...

Farmaceutyczne kino – Bogowie Farmaceutyczne kino – Bogowie

Warto chodzić na polskie filmy – szczególnie takie jak „Bogowie”. Opowiada on historię pierwszego po...

Historia reklamy i patentów leków [cz. 1] Historia reklamy i patentów leków [cz. 1]

Chyba każdy z nas wie jak wygląda współcześnie rejestracja leków, uzyskiwanie na nie patentów oraz i...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz