REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zły kierownik

27 września 2016 08:40

Połowa wszystkich farmaceutów pracujących w aptekach to ich kierownicy – tak wynika z prostych wyliczeń. To dość spory odsetek naszej grupy zawodowej. Czy to oznacza, że wszyscy oni nadają się do pełnienia tej funkcji i potrafią udźwignąć związaną z tym odpowiedzialność?

50% przedstawicieli danej grupy zawodowej zdolnych do pełnienia funkcji kierowniczej? To iluzja. Niestety prawda jest taka, że większość obecnych kierowników aptek totalnie nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. Mało tego – w całej Polsce nie ma tylu farmaceutów, którzy byliby zdolni w sposób odpowiedzialny pełnić funkcję kierowników wszystkich aptek w naszym kraju (ok. 14 000). Efektem tego jest kierownicza mizeria. Funkcję tę obejmują ludzie, którzy kompletnie się do tego nie nadają. Ludzie, którzy zostali wyuczeni do roli pracownika – pokornego realizatora rozkazów właściciela.

Powinniśmy uderzyć się w pierś. Za to co dzieje się w aptece odpowiada w 100% jej kierownik. Ergo = za wszystkie patologie w polskich aptekach odpowiadają ich kierownicy – farmaceuci. Nauczyliśmy się zwalać winę na właścicieli-niefarmaceutów, koordynatorów, zagraniczne fundusze kapitałowe, mafie lekowe… Jednak prawda jest bardziej niewygodna. Jeśli jakaś apteka sprzedaje leki za granicę, stosuje ceny dumpingowe, prowadzi program lojalnościowy, łamie zakaz reklamy czy wciska pacjentom przykasówkę to jest to wina i odpowiedzialność jej kierownika. I nie przekonają mnie żadne argumenty o tym, że farmaceuci pełniący tę funkcję nie mają wpływu na takie rzeczy lub nie mają o nich pojęcia. Co to za kierownik, który nie wie co dzieje się w jego aptece i nie ma na to wpływu? Bo straci pracę, jeśli nie podporządkuje się woli właściciela? Proszę bardzo – wtedy apteka przestanie działać i właściciel będzie miał problem.

REKLAMA

Bardzo przykro mi to pisać, ale kierownik, który nie ma kontroli nad funkcjonowaniem apteki po prostu się do tego nie nadaje. A takich kierowników nie brakuje. I żeby było jasne – nie podejrzewam ich o złe intencje. Zapewne większość z nich po prostu jest zbyt słaba, uległa i zastraszona by wypełniać swoje ustawowe zadania. I w tym problem. Nie mają charakteru. Nie zdają sobie sprawy z tego, że to właśnie oni stanowią klucz do uleczenia polskiej farmacji. Narzekają, marudzą, utyskują na polityków, hurtownie i samorząd aptekarski. Sami jednak nie mają odwagi by postawić się swojemu pracodawcy. Nie umieją wyegzekwować przestrzegania przepisów i zasad uczciwej konkurencji.

REKLAMA

Czy wszystkie patologie na rynku aptecznym można tak wytłumaczyć? No cóż. Farmaceuci są kierownikami nie tylko aptek, ale i hurtowni. Czy mamy wierzyć, że nie wiedzą o wywozie leków odbywającym się pod ich nosem?

Zajmowanie stanowiska kierowniczego o takim poziomie odpowiedzialności wymaga odpowiednich kwalifikacji. I tu nie chodzi wyłącznie o staż pracy i umiejętności. Do tego potrzeba być właściwie przygotowanym. Trzeba czuć odpowiedzialność funkcji i jej konsekwencji. Trzeba umieć bronić swoich racji, przeciwstawiać się naciskom i znać swoją wartość. Trzeba mieć charakter, żeby postawić swojego pracodawcę pod ścianą, jeśli będzie on działał niezgodnie z prawem i etyką.

Oczywiście nie bez winy są samorządy i rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. Ich zadanie jest proste – egzekwowanie od swoich członków przestrzegania prawa i kodeksu etyki zawodowej. Tymczasem powszechnie wiadomo, że postępowania dyscyplinarne ciągną się miesiącami, a ich efektem są co najwyżej nagany – nie skutkujące żadnymi poważniejszymi konsekwencjami zawodowymi. Zresztą niewiele skuteczniejsza jest Inspekcja Farmaceutyczna, która działając zgodnie z przepisami staje się ich więźniem. Postępowania administracyjne ciągną się w nieskończoność a kary dotykają przedsiębiorców, a nie nieudolnych kierowników. I tak się koło zamyka.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kupuję leki w… sklepie Kupuję leki w… sklepie

To co tu napiszę pewnie wywoła kontrowersje, ale nie przeszkadza mi miano jedynego farmaceuty w tym ...

Utopijna opieka farmaceutyczna Utopijna opieka farmaceutyczna

Większość dotychczasowych propozycji o kształcie opieki farmaceutycznej przegrywa w starciu z nieubł...

Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1) Farmacja bez cenzury – Czy potrzebujemy klauzuli sumienia? (cz. 1)

Czy w ustawie o zawodzie farmaceuty powinien znaleźć się zapis o klauzuli sumienia? O opinię zapytal...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz