REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki sieroce w doli i niedoli

28 kwietnia 2015 14:06

Nudzi Was apteczna rutyna i potrzebujecie zastrzyku inspiracji przywracającego fascynację zawodem farmaceuty? Koniecznie musicie sięgnąć po tę książkę. Tylko z niej dowiecie się, jaką chorobę leczy arszenik i czy istnieje lek na… starość.

Profesor Waldemar Janiec jest autorem kilku podręczników o farmakologii i farmakodynamice, z których obecnie korzystają w studenci farmacji w Polsce. Sam mam kilka z nich na półce i od czasu do czasu do nich zaglądam pisząc swoje artykuły. Żadnego nie czytałem jednak z takim zaciekawieniem i wypiekami na twarzy, co „Leki sieroce w doli i niedoli”. To książka, która powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich farmaceutów i lekarzy! Z jednej strony to niesamowite źródło inspiracji, udowadniające jak fascynującą gałęzią nauk medycznych jest farmacja. Z drugiej strony to zapierające dech w piersiach kompendium wiedzy na temat chorób i leków, o których istnieniu niewielu z nas wiedziało. A wszystko to czyta się niczym najlepszą powieść sensacyjną.

Na samym początku trzeba wyjaśnić czym są tytułowe leki sieroce. Otóż są to produkty lecznicze stosowane w terapii najrzadszych chorób – takich, o których czyta się podręcznikach, ale z którymi tylko nieliczni farmaceuci i lekarze mają okazję spotkać się w trakcie swojej kariery zawodowej. Zespół Hurlera, zespół Maroeteaux-Lamy, choroba Gauchera, mukopolisacharydoza… Cierpiące na nie osoby mają często ogromne problemy z podjęciem leczenia. I to nie dlatego, że nie odkryto jeszcze lekarstw na ich schorzenia. Wręcz przeciwnie – w wielu przypadkach są one doskonale znane, jednak ze względu na gigantyczne koszty badań klinicznych i produkcji nie trafiają one do sprzedaży. Systemowi po prostu nie opłaca się takich osób leczyć. Książka „Leki sieroce w doli i niedoli” podejmuje temat heroicznej walki chorych, lekarzy i polityków z brutalnie niesprawiedliwą i bezduszną ekonomią przemysłu farmaceutycznego.

REKLAMA

Przyznam, że początkowo podszedłem do tej książki nieco nieufnie. Bałem się, że w moje ręce trafił kolejny podręcznik w encyklopedyczny sposób podający informacje o lekach. Podręcznik liczący sobie blisko 500 stron, który będę czytał przez co najmniej kilka miesięcy… Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zacząłem lekturę. Pierwsze sto stron „połknąłem” w dwa dni. Całą książkę udało mi się przeczytać w niespełna dwa tygodnie. Autorowi udało się osiągnąć coś, co jest niezwykle trudne w przypadku tego typu publikacji… To po prostu diabelnie ciekawa książka!

REKLAMA

Z jednej strony „Leki sieroce w doli i niedoli” to wiarygodne i poparte licznymi źródłami opracowanie naukowe, które dostarcza wyczerpujących informacji o lekach i chorobach. Jego ogromnym atutem jest przystępny język i zrozumiałość nawet dla czytelnika nieposiadającego wiedzy medycznej. To kopalnia informacji na temat najciekawszych odkryć świata farmacji i medycyny, z których każde mogłoby stanowić temat osobnego filmu.

Opisywane tu historie są wciągające i zaskakujące. Z drugiej strony to fascynująca opowieść do walce z bezdusznym systemem, który najchętniej zapomniałby o chorych cierpiących na schorzenia występujące tak rzadko, że firmy farmaceutyczne nie są w stanie zarobić na ich leczeniu.

Ta walka trwa nieustannie na całym świecie. Dzięki książce profesora Jańca dowiadujemy się jak ona wygląda nie tylko w USA, ale i Japonii, Australii, Tajwanie i w Unii Europejskiej.

Odnoszę wrażenie, że niejako wbrew tytułowi książki, tak naprawdę jest ona przede wszystkim o ludziach. Nie o lekach i chorobach, ale ludziach cierpiących z powodu swoich schorzeń i bezduszności otaczającego nas świata. A także o ludziach, którzy podejmują heroiczny wysiłek by pomóc bliźniemu wynajdując potrzebny mu lek lub zmieniając prawo w taki sposób, by ofiarować nadzieję osobom wykluczonym przez system. To właśnie sprawia, że książkę tę czyta się z takim zainteresowaniem i przejęciem. Człowiek jest najważniejszy – szkoda, że tak często o tym zapominamy.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Merchandising potrzebny aptekom? Merchandising potrzebny aptekom?

Słowo „merchandising” od kilkunastu lat budzi sprzeczne emocje w środowisku farmaceutów. Jedni kojar...

Wody lecznicze Wody lecznicze

Temperatury na zewnątrz sięgają rekordowych wartości, a zmęczeni upałem pacjenci często chcą u nas k...

Divide et impera! Divide et impera!

„Divide et impera!” – Dziel i rządź! Ta znana już od starożytności zasada wydaje się być z powodzeni...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz