1 lipca 2020 upływa termin vacatio legis dla przepisów dot. weryfikacji autentyczności leków. Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował w związku z tym odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące ...
Reuters Health informuje, że nowy lek działający na interleukinę-1beta (IL-1b), dapansutril, jest bezpieczny i efektywny u pacjentów z dną moczanową. W badaniu open-label­ 34 pacjentów, którzy przecho...
Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, w Izraelu właśnie zatwierdzono badania kliniczne japońskiego leku antywirusowego Avigan. Może on być skuteczny w leczeniu koronawirusa we wczesnych stadiach i tym sa...
Firma Celon Pharma złożyła wniosek do Prezesa URPL o udzielenie zgody na rozpoczęcie badań klinicznych. Będą one prowadzone nad agonistą receptora GPR40 wykorzystywanego w terapii chorób metabolicznyc...