NAFLD, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby to choroba, która według szacunków może dotykać nawet 44% społeczeństwa Europy [1]. Jest ona niezwykle trudna do zdiagnozowania, gdyż w większości przyp...
W dzisiejszych czasach wszechobecne występowanie nadciśnienia czy też miażdżycy wydaje się być zjawiskiem „normalnym”. W kontekście chorób cywilizacyjnych coraz częściej będzie się teraz mówiło o niea...
Obecnie obserwuje się znaczący wzrost zachorowalności na NAFLD, co pośrednio wynika z dzisiaj przyjętego modelu życia.