W zasadzie o Krajowym Zjeździe Aptekarzy (KZA), który odbył się w Warszawie w dniach 24-26 stycznia 2020 r., napisano już wiele, a może i prawie wszystko. Gdy jednak odrzucić suche dane, zostaje coś u...
Już 24 stycznia rozpocznie się Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym wybrane zostaną nowe władze i organy Naczelnej Izby Aptekarskiej. Na stronie NIA opublikowano sprawozdanie z działalności Naczelnej Iz...
W miniony weekend odbyły się ostatnie zjazdy wyborcze delegatów okręgowych izb aptekarskich. Tym samym poznaliśmy nazwiska 20 prezesów ORA, którzy wejdą w skład nowej Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pod ...
W miniony weekend doszło do zmiany na stanowisku prezesa w trzech okręgowych izbach aptekarskich. Nowym szefem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej został mgr farm. Marcin Repelewicz. Z kolei w Szczecinie ...
Już za niespełna dwa miesiące odbędzie się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy, który potrwa aż trzy dni - od 24 do 26 stycznia. W jego trakcie delegaci, farmaceuci z całej Polski wybiorą władze Naczelnej Iz...
Michał Byliniak w Warszawie i Marek Tomków w Opolu zostali ponownie wybrani prezesami swoich okręgowych izb aptekarskich. Do zmiany na tym stanowisku doszło z kolei w Krakowie. To efekt wyborów, które...
W ostatnich tygodniach odbywają się okręgowe zjazdy wyborcze kolejnych izb aptekarskich. Wyłaniane są na nich nowe władze samorządu aptekarskiego. W miniony weekend nowych prezesów wybrały kolejne izb...
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska 20 listopada wybrała w trakcie VIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Aptekarzy KOIA nowe władze na VIII Kadencję.
W miniony weekend odbył się VIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Delegaci wybrali nowe władze OIA, funkcję prezesa powierzając mgr farm. Darii ...
W miniony weekend odbyły się w kilku okręgowych izbach aptekarskich zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. W rezultacie nowym prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach został dr n. farm. Mikołaj Konst...