REKLAMA
Magazyn mgr.farm

„Apteka obok McDonald’s” to niedozwolona reklama? W tym przypadku tak…

15 listopada 2018 10:30

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył karę w wysokości 2000 zł na aptekę, która reklamowała się banerem o treści „Apteka 250m (…) 2,49 HIT! ul. (…) (obok McDonald’s)”. Przedsiębiorca twierdził, że reklama promocji dotyczyła drogerii…

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął jednak na stanowisku, iż treść banneru reklamuje działalność apteki, wskazując na korzystną - „hitową” cenę przedstawionego na nim produktu (fot. Shutterstock)

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wpłynęło pocztą elektroniczną zawiadomienia o podejrzeniu prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy apteki ogólnodostępnej. Do zawiadomienia dołączono zdjęcie przedstawiające baner reklamowy, mający stanowić niedozwoloną reklamę apteki. W efekcie zawiadomienia, pracownik inspektoratu udał się we wskazane w zawiadomieniu miejsce i sporządził dokumentację fotograficzną.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, iż treść banneru: „(…)APTEKA 250m (…) 2,49 HIT! ul. (…) (obok McDonald’s) (…)”, może naruszać zakaz prowadzenia reklamy aptek i ich działalności. Dlatego zawiadomił spółkę prowadzącą aptekę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podejrzenia naruszenia art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.

REKLAMA

W odpowiedzi na informację wszczęciu postępowania pełnomocnik spółki poinformował, w piśmie przesłanym do inspektoratu, iż prowadzone postępowanie jest bezprzedmiotowe i wniósł o jego zakończenie. Wskazał on, iż baner z napisem „(…) Apteka 250m” ze strzałką kierunkową jest informacją o lokalizacji apteki i że jest to samodzielny nośnik o charakterze informacyjnym. Jednocześnie pełnomocnik podniósł, iż bilboard umieszczony pod ww. nośnikiem – informacją o lokalizacji apteki – dotyczy zupełnie innej działalności, tj. drogerii. W piśmie pełnomocnika wskazano, iż są to niezależne placówki handlowe stosujące wszelkie działania handlowe i marketingowe, stosowane przez tego typu sklepy w obrocie gospodarczym.

REKLAMA

– Dynamiczny rozwój drogerii wymaga, w warunkach ostrej konkurencji, widocznej reklamy. W związku z powyższym, spółka prowadzi standardowe działania promocyjne, mające na celu zwiększenie rozpoznawalności marki (…) w całym kraju – pisał pełnomocnik spółki zapewniając, że działania te nie naruszają w żaden sposób przepisów prawa farmaceutycznego.

Śląski Inspektor Farmaceutyczny nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem. Uznał, że treść banneru reklamowego zawiera bezspornie informację o okazyjnej cenie produktu o nazwie (…) – przy cenie 2,49 zł umieszczono hasło „HIT!”. Przy nazwie ww. produktu zamieszczono słowo (…)”. W górnej części banneru zamieszczono słowa: „(…) APTEKA 250m” i strzałkę wskazującą kierunek, a w dolnej części banneru znajduje się tekst: „ul. (…) (obok McDonald’s) (…)”.

– Taki sposób przedstawienia treści nie precyzuje, którego rodzaju działalności dotyczy informacja o „hitowej” cenie produktu przedstawionego na banerze, tym bardziej, że przy nazwie produktu znajduje się słowo „(…)”, powiązane z nazwą zarówno apteki jak i drogerii – czytamy w uzasadnieniu decyzji WIF w Katowicach. – Cały baner utrzymany jest w jednolitej szacie kolorystycznej, a wbrew twierdzeniom pełnomocnika strony tekst: „(…) APTEKA 250m” wraz ze strzałką nie jest wyraźnie oddzielony lub wyróżniony od pozostałej części banneru. Dla przeciętnego odbiorcy baner reklamowy stanowi jednolitą całość i z jego treści nie wynika w żaden sposób, że informacja o „hitowej” cenie dotyczy tylko i wyłącznie drogerii (…). Pod wskazanym na banerze adresem działają zarówno apteka jak i drogeria. Ten fakt może pogłębić u odbiorcy przekonanie, że akcja reklamowa dotyczy zarówno apteki jak i drogerii.

W swojej decyzji WIF przyznał, że kontrolowanie działalności sklepów drogeryjnych oraz sposobów ich promocji nie należy do obowiązków wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął jednak na stanowisku, iż treść banneru reklamuje działalność apteki, wskazując na korzystną – „hitową” cenę przedstawionego na nim produktu. Organ oceniał przedmiotowy baner reklamowy jako całość.

REKLAMA

– Nawet jeżeli, jak twierdzi pełnomocnik strony, okazyjna cena produktu prezentowanego na banerze dotyczyła wyłącznie drogerii, to fakt ten nie został wystarczająco podkreślony i uwypuklony, tak aby odbiorca tego rodzaju przekazu nie miał żadnych wątpliwości, że produkt ten w tak atrakcyjnej cenie otrzyma tylko i wyłącznie w drogerii (…). Wręcz przeciwnie, zdaniem organu, strona wykorzystała fakt, iż nazwy apteki i drogerii zawierają to samo słowo „(…)” i tym samym u przeciętnego odbiorcy powstaje wrażenie, iż prezentacja na banerze odnosi się
zarówno do drogerii jak i do apteki – czytamy w decyzji WIF.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zgodził się z twierdzeniem pełnomocnika spółki, iż tekst: „(…)APTEKA 250m” wraz ze strzałką wskazującą kierunek, sam w sobie jest informacją o lokalizacji apteki. Jednak w przypadku zamieszczenia takiej informacji w sąsiedztwie tekstu reklamowego, traci ona swój neutralny charakter.

– Zamieszczenie informacji wskazującej na lokalizację apteki, w powiązaniu z pozostałą treścią banneru, staje się zachętą do odwiedzenia apteki, gdyż wskazuje miejsce gdzie prezentowany na banerze produkt można nabyć – uważa Śląski WIF powołując się na wyrok Sądu Najwyższego, w którym za reklamę uznano również takie formy przekazu, które nie zawierając w sobie elementów ocennych ani zachęcających do zakupu, mogą jednak zostać przyjęte przez ich odbiorców jako zachęta do kupna; wypowiedź jest reklamą gdy nad warstwą informacyjną przeważa zachęta do nabycia towaru.

W opisywanej sprawie konstrukcja tekstu nie pozwalała na jednoznaczne stwierdzenie, że reklama dotyczy tylko i wyłącznie drogerii, wręcz przeciwnie, jego układ wskazywał, że atrakcyjna cena prezentowanego produktu dotyczy zarówno drogerii jak i apteki. Jednocześnie Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął na stanowisku, iż tekst baneru, wskazując na atrakcyjną cenę („HIT!”) jednego z produktów dostępnych również w aptece, bezspornie reklamował tę aptekę i jej działalność.

W rezultacie WIF w Katowicach stwierdził naruszenie przez spółkę zakazu reklamy aptek i nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 2000 zł.

– Kara ta ma znaczenie edukacyjne dla samego przedsiębiorcy, ma zapobiec ponownemu naruszeniu przepisów przez podmiot prowadzący reklamę apteki, w konsekwencji musi być dotkliwa, a jednocześnie możliwa do spełnienia – wskazał Śląski Inspektor Farmaceutyczny w uzasadnieniu decyzji. – Kara pieniężna jest ewentualną przestrogą przed podobnym naruszeniem zakazu reklamy dla innych przedsiębiorców prowadzących detaliczny obrót produktami leczniczymi. Wymierzona stronie kara pieniężna jest, zdaniem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, adekwatna do stopnia dokonanego naruszenia zakazu prowadzenia reklamy aptek i ich działalności.

Źródło: ŁW/WIF w Katowicach

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wiceminister broni koncernu Wiceminister broni koncernu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zakazał prowadzenia hurtowni francuskiej firmie. Igor Radziewicz -...

Radziwiłł dziękuje Infarmie za propozycje rozwiązań Radziwiłł dziękuje Infarmie za propozycje rozwiązań

INFARMA otrzymała oficjalne podziękowania od Ministra Zdrowia za jej wkład w poprawę sytuacji zdrowo...

Top 20 leków na receptę na świecie Top 20 leków na receptę na świecie

14 firm farmaceutycznych odpowiada za produkcję 20 leków najczęściej przepisywanych przez lekarzy na...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz