REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka w wynajętym lokalu do duże ryzyko

2 sierpnia 2017 06:56

Wypowiedzenie właścicielowi apteki umowy najmu jest równoznaczne z utratą zezwolenia na prowadzenie apteki w danym lokalu. Nowe przepisy sprawiają, że wielu przedsiębiorców utraconych w ten sposób aptek, już nie odzyska.

Klamka

Dla aptekarza niefarmaceuty, któremu właściciel wynajmowanego lokalu wypowie umowę, oznacza to w praktyce, że nie będzie już mieć możliwości otwarcia nowej placówki w sąsiednim miejscu. Jeśli więc nie posiada innych aptek, musi poszukać sobie nowego zajęcia. O sytuacji tej alarmuje Konfederacja Lewiatan, która niedawno sugerowała nawet, że pierwszą ofiarą tych regulacji została jedna z poznańskich aptekarek – ta jednak stanowczo zaprzeczyła.

– Nie zmienia to faktu, że problem jest: potencjalny kłopot straty lokalu i braku możliwości założenia kolejnej placówki faktycznie może dotknąć nawet właścicieli aptek z wieloletnią tradycją – pisze Jakub Styczyński w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W nieco lepszej sytuacji są farmaceuci, którzy mogą próbować otworzyć nową aptekę w innym miejscu. Muszą jednak uzyskać na nią nowe zezwolenie, co wiąże się z koniecznością przestrzegania kryterium demograficznego i geograficznego. W dużych, a nawet w średnich miastach znalezienie miejsca spełniającego te kryteria może być bardzo trudne.

– Dostępne lokalizacje dla nowych aptek mogą wydawać się nieatrakcyjne. W przypadku większych i mniejszych miast będą to ich obrzeża i przedmieścia. Jednak taka inwestycja, przy obecnym zabezpieczeniu geograficznym i intensywnym rozwoju infrastruktury (nowe osiedla, drogi), w przyszłości może się okazać strzałem w dziesiątkę – przekonuje Łukasz Waligórski, redaktor naczelny Mgr.Farm oraz członek Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA).

Jednak dr Dobrawa Biadun krytycznie ocenia taki pogląd.

– Biznesy wielu polskich przedsiębiorców upadają już po pierwszym roku. Trudno więc oczekiwać, by farmaceuta był w stanie czekać 3–4 lata aż jego apteka przestanie przynosić straty – podkreśla dr Biadun.

Farmaceuci mogą też kupić już funkcjonującą aptekę. Zdaniem Marka Tomkowa, wiceprezesa NIA, placówek wystawionych na sprzedaż nie brakuje. Oferty można znaleźć na stronach izb aptekarskich. W przypadku zakupu istniejącej apteki nie obowiązują kryteria demograficzne i geograficzne.

Pojawiają się głosy, że właściciele lokali, wiedząc, iż dla ich najemców niefarmaceutów wypowiedzenie umowy najmu oznaczałoby upadek biznesu, a dla farmaceutów duży problem związany z koniecznością szukania nowego miejsca na aptekę, mogą celowo windować im ceny czynszów. Niektórzy zauważają, że nieuczciwa konkurencja może próbować przekupić właściciela lokalu, by ten wypowiedział umowę swojemu najemcy. Eksperci jednak studzą emocje. – Właścicielom nie będzie się to opłacać. Comiesięczny czynsz płacony przez aptekarzy w perspektywie najbliższych wielu lat będzie bardziej atrakcyjny niż jednorazowa łapówka od nieuczciwej konkurencji – uważa Łukasz Waligórski.

Więcej na ten temat na stronach Gazety Prawnej.

Źródło: gazetaprawna.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Chorzy bez prawa wyboru Chorzy bez prawa wyboru

Tylko dwa leki, na dodatek refundowane zaledwie w 30 proc. – tyle ma do zaoferowania pacjentom cierp...

Dziś w sejmie o „Pakiecie dla farmacji” Dziś w sejmie o „Pakiecie dla farmacji”

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego będzie dzisi...

Przez suplementy aptekarze dokładają do biznesu Przez suplementy aptekarze dokładają do biznesu

Aptekarze się skarżą, że inspekcja sanitarna coraz częściej przychodzi na kontrole do ich aptek i żą...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz