REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki mają szanse na leki deficytowe z odzysku?

6 sierpnia 2015 07:09

W ostatnich dniach Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikował w ramach informacji publicznej sprzeciwy wobec zamiaru wywozu za granicę leków z wykazu leków zagrożonych brakiem dostępności. Wszystkie 47 sprzeciwów (stan na 06.08 godz. 9.00) dotyczyło wniosków jednego przedsiębiorcy… Co teraz stanie się z lekami, które zamierzał sprzedać za granicę?

Dineras Poland sp. z o.o. to międzynarodowa firma działająca w branży farmaceutycznej i zajmująca się handlem równoległym lekami w Europie znana pod nazwą Europarallel . Posiada swoje oddziały w Polsce, na Litwie, Łotwie, Słowacji, w Estonii, Czechach, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W Polsce działa od roku 2009. To właśnie tej firmie Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatniego tygodnia zabronił wywozu leków za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Każdy z 47 wniosków Dineras Poland sp. z o.o. zawiadamiający o zamiarze wywozu produktów leczniczych za granicę spotkał się ze sprzeciwem Zofii Ulz. Co zatem teraz stanie się z lekami, które miały trafić do zagranicznych aptek?

Zgodnie ze znowelizowaną 12 lipca ustawą Prawo farmaceutyczne, przedsiębiorca któremu GIF zabroni eksportu leków zagrożonych brakiem dostępności w Polskich aptekach, zobowiązany jest do ich sprzedaży wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ilości określonej w zgłoszeniu zamiaru wywozy. Innymi słowy wszystkie leki, które firma Dineras Poland sp. z o.o. zamierzała sprzedać za granicę, muszą trafić do polskich aptek.

REKLAMA

Redakcja MGR.FARM postanowiła sprawdzić czy eksporter wywiązuje się z ustawowego obowiązku i podając się za aptekę wysłała do firmy Dineras Poland sp. z o.o. zapytanie o możliwość zakupu leków, których wywóz został zablokowany przez GIF. Po kilku godzinach otrzymaliśmy odpowiedź podającą warunki współpracy. Jednym z nich jest przedpłata 100% na konto bankowe na podstawie proformy. Firma pokrywa koszty dostawy wnioskowanych leków do apteki. Przedstawicielka firmy Dineras Poland sp. z o.o. zażądała również dokumentów potwierdzających: Nip, Regon, KRS, Zezwolenie na prowadzenie apteki oraz uzupełniony kwestionariusz z danymi dotyczącymi apteki.

REKLAMA

Czyżby apteki zyskały dzięki temu dodatkowy sposób na zdobycie leków, których brakuje w hurtowniach farmaceutycznych? Farmaceuci, których zapytaliśmy o opinię w tej sprawie przyznali, że jednej strony może to być nadzieja dla aptek pilnie potrzebujących deficytowych leków, ale z drugiej strony także zagrożenie straty płynności finansowej dla tych mniejszych aptek ledwo łączących koniec z końcem i działających na kredytach kupieckich. Nie każda może sobie pozwolić za zapłacenie z góry za zamawiane leki.

Wśród leków, które firma Dineras Poland sp. z o.o. musi zbyć na polski rynek znajdują się takie preparaty jak: Rispolept, Serevent, NovoMix 30, Systen Sequi, Atrovent, NovoRapid, Oxis Turbuhaler, Actrapid, Clexane, Rispolept Consta, Kreon 25 000, Madopar HBS.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIA: Zakaz reklamy aptek chroni interes pacjentów NIA: Zakaz reklamy aptek chroni interes pacjentów

Naczelna Izba Aptekarska dementuje zarzuty Konfederacji Lewiatan oraz Związku Pracodawców Aptecznych...

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie negatywnie ocenia zachowanie Arłukowicza Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie negatywnie ocenia zachowanie Arłukowicza

W dniu 21 marca br. odbył się kolejny Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie. Zjazd miał przede wsz...

Polpharma w Koalicji Rzeczników Etyki Polpharma w Koalicji Rzeczników Etyki

Polpharma weszła w skład Koalicji Rzeczników Etyki powołanej przez United Nations Global Compact. Ce...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz